Tlačová správa

0 prečítaní

Na ústnom rozporovom konaní konanom dňa 13.10.2021 na Ministerstve spravodlivosti SR neboli odstránené zásadné rozpory uvedené v pripomienkach verejnosti obvodov Okresného súdu Pezinok a Malacky

Viac

O súdnej mape trochu inak

5 prečítaní

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dňa 13.9.2021 predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o doplnení niektorých zákonov  v súvislosti s novými sídlami a obvodmi Okresných

Viac

Hľadanie prirodzeného práva

19 prečítaní

Z knihy Patrika Števíka: Zamyslenia Tvárime sa, že človek je mierou všetkých vecí. Môže si robiť, čo chce, všetkému rozumie. Každý drží v

Viac

Tlačové vyhlásenie

24 prečítaní

Sudnamoc.sk: Apel na dodržiavanie európskych štandardov a profesijných predpisov právnických povolaní o rešpektovaní autority súdnej moci Podľa Odporúčania CM/Rec (2010) 12 Výboru ministrov Rady

Viac
1 2 3 13