Tlačové vyhlásenie

3 prečítaní

Sudnamoc.sk: Apel na dodržiavanie európskych štandardov a profesijných predpisov právnických povolaní o rešpektovaní autority súdnej moci Podľa Odporúčania CM/Rec (2010) 12 Výboru ministrov Rady

Viac
1 2 3 12