Predošlý článok

Je za platného právneho stavu na Slovensku zabezpečená účinná súdna kontrola zákonnosti pandemických opatrení?

Ďalší článok

Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek