Nález Ústavného súdu SR vo veci reformy súdnictva

69 prečítaní

Zdroj:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/14/20240214

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Sudca Šamko:Je mýtus, že všetci sú pomalí, len ÚŠP je rýchly. Chýba mi argument, prečo by mal zostať

Ďalší článok

Sudkyňa M. Kosová: Každý má dôvod klamať, benefity kajúcnikom treba dostať pod kontrolu

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek