NAŽIVO: CHYBOU PREDOŠLEJ VLÁDY MÔŽU PRÍSŤ SLOVÁCI O TAKMER 200 MILIÓNOV EUR

67 prečítaní

Zdroj: https://fb.watch/qV1jVYNHHE/

1 Comment

  1. Ja si myslím že dokonca vinou Radičovej vlády!!! Nie pán Susko? Aj keď istý stav tuposti nemožno u predchádzajúcej vlády popierať.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Odlišné stanovisko sudcu Roberta Šorla vo veci sp. zn. PL. ÚS 3/2024

Ďalší článok

Dana Jelínková: Pán Giba nemôže byť poradcom prezidentky a zároveň členom disciplinárneho senátu

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek