Otvoreny list

Otvorený list sudov KS v Žiline – členom Súdenej rady SR

621 prečítaní

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Pripomienky Sudcovskej rady Okresného súdu Trnava k návrhu Zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, číslo legislatívneho procesu: LP/2020/587

Ďalší článok

Pripomienky KS v Žiline k súdnej mape

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek