pero

Prepisy a postrehy zo zasadnutia Súdnej rady 10/2022

294 prečítaní

Prepisy zvukového záznamu zo zasadnutia Súdnej rady  a postrehy členky Súdnej rady

Vážení kolegovia,

dovoľte mi oboznámiť Vás s mojimi postrehmi zo 14. zasadnutia súdnej rady,  začnem prvým dňom zasadnutia (18. 10. 2022), z ktorého by mohli byť pre Vás zaujímavé tieto udalosti a začnem od konca;

Predposledným bodom programu dňa 18. 10. 2022 bolo Doplnenie členov Stálej etickej komisie SR, dr. Príbeľská navrhla Mgr. Kosovú, JUDr. Kunaja a JUDr. Berdisovú. (Dr. Berdisová  a dr. Kunaj s nomináciou súhlasili, dr. Kosová nesúhlasila).

Do rozpravy sa prihlásila dr. Jelinková, ktorá žiadala zodpovedať otázku dôvodnosti existencie Stálej etickej komisie, okolnosti jej vzniku, jej účel a zmysel, ozrejmiť, či boli touto komisiou vykonané nejaké kroky, ktorý by viedli k naplneniu účelu existencie tejto komisie, či je pripravený nový etický kódex aspoň v papierovej forme a či sa na ňom v tejto komisii pracuje.

      Dr. Príbeľská v rozprave uviedla, že si tiež kládla tieto otázky, doteraz nevie, prečo komisia vznikla.

       Dr. Bertóthyová vysvetlila dôvod vzniku dvoch etických komisií, Stála etická komisia vznikla na podnet ministerky spravodlivosti v roku 2018 (má 8 členov), mala riešiť vzťah sudca – advokát, slobodu prejavu sudcov, vhodné a nevhodné správanie sudcov. Druhá etická komisia vznikla preto, aby pripravila nový etický kódex sudcov, keďže aj medzinárodné inštitúcie (GRECO) nám vyčítali stručnosť existujúceho etického kódexu (GRECO predstavuje skupinu štátov proti korupcii a vytvorila ho Rada Európy v roku 1999, aby dohliadalo na dodržiavanie protikorupčných štandardov organizácie jej členskými štátmi.

       Dr. Kosová najprv uviedla (1 hod. 57 minúta zvukového záznamu), že so svojou nomináciou do Stálej etickej komisie nesúhlasí (odišla z nej, keď tejto komisii predsedal ešte dr. Žilinčík), vysvetlila, že jedna komisia sa  mala venovať etickému kódexu a druhá etickým dilemám, pripomenula, že je zvrchovaný čas, aby sa etický kódex pripravil, pretože pred dva a pol rokom bol jeden z dôvodov odvolávania dr. Praženkovej z pozície predsedníčky Súdnej rady ten, že ona zodpovedá aj za to, že sa kódex nikam nepomohol a ona to mala nejako brzdiť s tým, že odvtedy uplynulo dva a pol roka, a stále sa s tým nepomohlo, pričom vtedy ešte nie predseda Súdnej rady, Mazák sa v jednej diskusnej relácii, v ktorej sa oni dvaja stretli vyjadril, že za to zodpovedá predseda, resp. vtedy ešte predsedníčka súdnej rady. Apelovala, aby sa s tým niečo urobilo, pretože sme v divnej situácii.

Na tento príspevok dr. Kosovej reagoval dr. Mészároš, ktorý uviedol (pre istotu citujem zo zvukového záznamu, 1 hod. 58 minúta záznamu), „že sa musel sa prihlásiť, pretože kolegyňa Kosová, opakovane  hovorí nepravdu. Nie je pravda, že bola odvolávaná (pozn. dr. Praženková) kvôli etickej komisii, odvolávali sme ju kvôli disciplinárnej komisii, čo ste boli vy v tej komisii, kde ste vy nič nerobili, dávali ste nám na vedomie, že nefungujú tie senáty, ale chvalabohu to sme vyriešili a disciplinárky fungujú, nehovorte niečo, čo nesedí, nepodsúvajte tieto veci, táto vec vôbec nebola dôvodom, pokiaľ ste to vy zamiešali, to je iná záležitosť.“

Mgr. Kosová po udelení slova upozornila na to, že dr. Mészároš na ňu útočí opakovane, dokonca sa jej už raz aj verejne ospravedlnil, i keď na tom netrvala (online zasadnutie), uviedla, že naňho nikdy neútočila, žiadala vyvarovať sa osobných útokov, žiadala, aby sa osobné útoky na jej osobu neopakovali s tým, že ona rešpektuje menovanie dr. Mészároša za člena Súdnej rady a žiadala, aby on rešpektoval, že bola zvolená sudcami. Uviedla, že nájde návrh na odvolanie dr. Praženkovej, keďže tam bolo uvedené, že osobne zabránila prijatiu etického kódexu.

Na jej vystúpenie reagoval dr. Mészároš (opätovne citujem zo zvukového záznamu): „ja som posledný, ktorý by na niekoho útočil, ale keď opakovane vyťahujete z kontextu nejaké skutočnosti, tak sa na to nedá nereagovať, a to je podstata, teraz už čo ste povedala, už to bolo iné, že ona zabránila, predtým ste povedala, že nefungovala komisia, nepáči sa mi, že nám vkladáte do úst veľmi často, ako keby sme tu boli protistrana, ja nie som protistrana, ja nepotrebujem protistranu, ja nechcem bojovať proti nikomu, vy dosť často, ako keby maliar nakreslil mňa a podsúvate to verejnosti, možno to iní vidia ináč, každý vie, čo bolo ťažiskom dôvodu, 90 % dôvodov bolo v celkom inej veci, vy to zveličujete a stále hľadáte nejaké zámienky.

Do rozpravy som sa prihlásila ja, keďže som si vyhľadala Návrh na odvolanie Lenky Praženkovej (podaný dňa 26. 05. 2020, pripomeňme si, že ho podpísali JUDr. Javorčíková, JUDr. Mišíková, JUDr. Svetlovská, JUDr. Kliment, JUDr. Majerník a JUDr. Mészároš), v ktorom je okrem iných dôvodov uvedené, citujem: „Ani po viacerých rokoch (Praženková sa ujala funkcie predsedníčky SR dňa 11. 07. 2017) nie sú prijaté účinné Interpretačné pravidlá Zásad sudcovskej etiky. Táto citlivá agenda je SABOTOVANÁ NIELEN PREDSEDNÍČKOU SÚDNEJ RADY, ALE AJ NIEKTORÝMI SUDCOVSKÝMI RADAMI a ZSS!!!!

Uviedla som, že to bol jeden z dôvodov, takže nebola to Mgr. Kosová, kto KLAMAL.

Citujem reakciu dr. Mészaroša: „na každom zasadnutí sa tu podsúva, sú tu dva riadky, faktom je, že pán doktor Žilinčík vyvinul obrovské úsilie, sú aj materiály, čo sa týka kódexu, treba to poznať, už to nechcem eskalovať, už som zašiel trošku ďalej a za to sa chcem ospravedlniť, pokiaľ prišiel Žilinčík s nejakými nápadmi, tak to bolo hamované, a čo ste povedali, vyznelo to trošku inak, nemám rád nespravodlivosť, stále sa tu hovorí, že sú tu politickí nominanti, že sú platení a že musia plniť úlohy vlády (to som napísala v maily ja členom súdnej rady a nie Mgr. Kosová) a takéto nezmysly, ja sa budem snažiť, aby sa nerozdeľovala táto spoločnosť, máme spoločný cieľ, máme spoločného menovateľa, že sa tu osočujeme na každom kroku, to si vyprosím, ja na to nie som zvyknutý, ja mám svoj vek….

Dr. Jelinková vo svojej reakcii na príspevok dr. Mészároša uviedla, že odpoveď na to, čo etická komisia od roku 2020 vykonala, odpoveď nedostala, počula iba to, kto bol hnacím motorom a kto sa ako snažil, nakoľko sa však ráta iba výsledok, bolo by dobré vedieť, v akom sme štádiu a do čoho vlastne majú noví členovia komisie naskočiť. K návrhu na odvolanie Lenky Praženkovej uviedla, že to bol celkom drsný verejný politický lynč, k tvrdeniam dr. Mészároša o podsúvaní akýchsi prejavov na zasadnutiach povedala, že jeho pocity mu neberie, ale ona nie je na vine, že došlo k ústavnej zmene, ktorá zbavila politických nominantov zdania nezávislosti a nehovorí to iba ona, ale aj relevantné autority Európskej komisie s tým, že tento konflikt bol úplne zbytočný.

Ďalším bodom programu bola voľba člena hodnotiacej komisie, kandidátom bol JUDr. Kozlík, ktorý sa však vyjadril, že nakoľko je bývalý trestný sudca, hodnotiacej komisii č. 2 nemá ako pomôcť (potrebovali civilistu).

Nebudem vás zaťažovať diskusiou k tomu bodu programu, pre mňa osobne bolo podstatné vyjadrenie JUDr. Javorčíkovej, ktorá uviedla: „nevadí, veď ČLENKY TEJTO KOMISIE UŽ MAJÚ VYBRATÚ NOVÚ ČLENKU (!!!!!), takže sa nič nedeje, že JUDr. Kozlík nebude do tejto komisie zvolený“!

Nasledujúcim bodom bola voľba člena justičnej rady, podpredseda SR navrhol JUDr. Greguša, ktorému funkčné obdobie skončilo 19. 10. 2022,  nakoľko sa nemohol osobne zúčastniť zasadnutia, hlasovalo sa, či na to, aby sa hlasovalo o jeho voľbe je nutná jeho prítomnosť, resp. jeho vypočutie, alebo nie.

Dr. Jelinková v rozprave uviedla, že pre funkčne mladších je jeho verejné vypočutie určite na mieste, členom rady justičnej akadémie by mal byť človek, ktorý na sebe pracuje, po skončení práce by mal mať publikačnú prácu, z jeho profesijného životopisu to nevie vyhodnotiť, či má nadprácu, ktorou by inšpiroval iných. Uviedla, že cieľom je predsa justíciu otvoriť, nemá na uchádzača žiadny negatívny názor, ale možno to, čo fungovalo doteraz neznamená, že to nemôže fungovať lepšie.

Dr. Gandžala uviedol, že otázky dr. Jelinkovej považuje za legitímne, súhlasí s nimi s tým, že ho navrhol, pretože vníma jeho prínos do rady justičnej akadémie, nakoľko ako bývalý podpredseda a dlhé roky predseda KS Nitra vnáša iný aspekt a vie, čo potrebujú sudcovia z hľadiska vzdelávania.

Dr. Kosová súhlasila s tým, že ho treba vypočuť, a preto je jeho prítomnosť na zasadnutí SR nutná s tým, že ho síce pozná 30 rokov, ale jeho osobu, ako vhodného člena justičnej rady vyhodnotiť nevie.

Ďalším bodom programu bola Žiadosť exministerky Kolíkovej o súhlas Súdnej rady s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u doc. JUDr. Ing. Mateja Kačaljaka, PhD., ktorý sa chcel sa prihlásiť do výberka na NSS, deadline bola do konca týždňa (21. 10. 2022).

Na moju otázku, čo mu bránilo si za 7 rokov praxe advokátskeho koncipienta (od roku 2011 do 2018) vykonať advokátsku skúšku uviedol, že zvíťazil pragmatizmus, pretože by musel opustiť na dlhšie obdobie akademickú pôdu a advokátsku prax, ochudobnil by svoju rodinu, a nakoľko sa blížila jeho habilitácia (SAK zapíše ako svojho člena každého, kto dosiahol docentúru, napriek tomu, že nemá advokátske skúšky), a stal sa docentom, išiel cestou habilitácie.

Hlasovanie dopadlo tak, že za bolo 13 členov súdnej rady a 2 sa zdržali (Jelinková a ja), takže skúška mu bola odpustená.

Pokračujem v podaní správy z druhého dňa zasadnutia Súdnej rady (19. 10. 2022), z ktorého sa Vám pokúsim najprv zreprodukovať vystúpenie nového ministra spravodlivosti JUDr. Viliama Karasa, ktorý prišiel s návrhom na odklad účinnosti zákonov o súdnej mape, (neprítomní boli aj v tento deň dr. Bradáč a dr. Svetlovská, dr. Mazák bol prítomný asi na polovici zasadnutia, dňa 18. 10. nebol prítomný), z jeho prejavu vyberám:

Ocenil prácu súdnej rady, ospravedlnil sa, že prišiel tak náhle, keďže veci sa majú robiť pomalšie a s rozvahou (aký rozdiel v porovnaní s jeho predchodkyňou!), avšak nakoľko čas je neúprosný a implementácia súdnej mapy je naviazaná na čerpanie finančných prostriedkov z Fondu obnovy a vzhľadom na nepripravenosť správnych súdov (počet aktuálne prihlásených na tieto súdy), bol nútený konať rýchlo.

Uviedol, že si overil status quo, rokoval a počúval statočných sudcov (ďalšie pohladenie našich sudcovských duší, ktoré jeho predchodkyňa dva a pol roka intenzívne ničila), naprieč celým spektrom (od NS SR, NSS SR, predsedovia všetkých KS, predsedovia okresných súdov), načúval sudcom s tým, že základným cieľom je neísť proti kompromisu schváleného v parlamente. Termín posunutia implementácie k 01. 06. 2023 označil za minimalistický termín, za ktorý sa však už nedá ísť, pretože justícia nemôže mať výnimku (peniaze z Plánu obnovy). Poukázal na to, že správne súdy nie sú personálne naplnené, pričom si nemôžeme dovoliť, aby správne súdnictvo nefungovalo pre občanov, a preto predĺžili možnosť prihlásiť sa na správne súdy do 28. 02. 2022, kedy sa vyhodnotí počet sudcov, ktorí prejavili záujem, ak sa dosiahne 50 % počet, tak sa správna agenda z doterajších KS súdov presunie na novozriadené správne súdy a ak nie, zostane na týchto súdoch a správne súdy začnú s čistým stolom a budú brať iba nový nápad.

Vyjadril presvedčenie, že takáto situácia nenastane, pri rokovaní s predsedami KS iné riešenie, ktoré by zabezpečilo čo najmenej problémový výkon správneho súdnictva na Slovensku, nenašli. Poukázal na to, že uchádzači z mimo justičného prostredia pôjdu cez riadne výberká, bude zjednodušená procedúra týkajúca sa predsedov senátov správnych súdov, predsedovia, ktorí sú aj teraz, budú predsedami senátu aj na novom správnom súde a ak ich bude málo, tak budú dočasní predsedovia senátu do obsadenia výberovým konaním. Snaha bola stáť nohami na zemi, aby súdnictvo ďalej išlo.

Dr. Príbeľská sa opýtala, že ak by terajší sudcovia správnych kolégií neprejavili záujem o vypočutie pred SR, a následné preloženie na správne súdy, tak hrozí, že staré spisy budú dokončovať správne kolégiá krajských súdov, čo môže trvať aj dva roky a hrozí nám právny dualizmus a či plánuje navštíviť sudcov správnych kolégií, keďže tí tvrdia, že s nimi doposiaľ nebolo dostatočne komunikované, minister uviedol, že nechce právny dualizmus, ale ten model musel nastaviť, pretože krajina nemôže byť závislá na personálnej politike súdov s tým, že hovoril som s predsedami správnych kolégií, a po vyriešení urgentnej veci – posun mapy, pôjde po všetkých kolégiách a budem ich vyzývať, aby do toho išli.

Dr. Jelinková doplnila, že na KS BA by ostalo 4. 000 spisov a 9 sudcov, takže by nešlo o záležitosť dvoch rokov ale 4 – 5 rokov a vyjadrila presvedčenie, že k takejto situácii nedôjde. Ocenila návštevu a to, že minister komunikuje s tým, že zabezpečiť „personál“ , teda dostatočný počet sudcov je úlohou predsedu správneho súdu.

Mgr. Kosová poukázala na to,  že ak neprejdú sudcovia správnych kolégií, tak na KS neostanú správne kolégia a potom tie spisy ostanú na KS a budú ich musieť dorobiť civilisti, obchodniari alebo dokonca aj trestniaci, ani občan nevyhrá, pretože ak sa rozdelia reštančné správne veci medzi tieto kolégiá, tak nebude ani zachovaná žiadna špecializácia.

Minister uviedol, že vidí záujem prejsť na správne súdy aj z externého prostredia, a preto aj predĺžil termín možnosti prihlásiť sa do 28. 02. 2023.

Dr. Gandžala poukázal na to, že problém môže nastať napr. na KS BB, kde sú 6 – ti správkari, z ktorých má záujem prejsť na správny súd 5 sudcov a šiesta sudkyňa ide na obchodnoprávne kolégium, a preto, ak nebude naplnený počet sudcov na správnom súde v BB (14 sudcov), tak z pôvodného správneho kolégia tam neostane ani jeden sudca, nebude mať kto riešiť správne spory (je tam katastrofálny stav na treste aj obchode, pretože tam prechádza kauzálna príslušnosť a civil je úplne vyťažený), môžu nastať veľké problémy a ako povedala Mgr. Kosová, najmä vo vzťahu k verejnosti to môže mať opačný efekt s tým, že si je vedomý toho, že je zložité nájsť kompromis.

Minister Karas odpovedal tak, že si musíme dať cestovnú mapu, ktorá je takto nastavená, aby každý vedel predvídať ako to bude, a podľa toho sa musí systém nastaviť, alebo sa nastaví personálne obsadenie týchto súdov alebo sa nenastaví. Uviedol, že v pondelok na stretnutí s predsedom a podpredsedom NS SR, členmi SR (JUDr. Jelinková, JUDr. Gandžala a JUDr. Príbeľská) apeloval, aby (parafrázujem) robili nábor na vhodných kandidátov aj z mimo justičného prostredia, aj možno medzi ľuďmi bez justičnej skúšky, je veľa ciest ako prísť k vhodným kandidátom na správne súdy, sú vypísané výberká na KS, bude robiť kampaň, aby sa súdy vyskladali ľuďmi s pamäťovou stopou, kde je skúsenosť a know how  a aj z externého prostredia, z ktorého príde nadšenie a verí, že aj odbornosť.

Mgr. Kosová dala do pozornosti podanie, ktoré bolo dňa 12. 10. 2022 prijaté Ústavným súdom a ktorým bol napadnutý spôsob výberu sudcov na NSS pred Súdnou radou.

Predseda SR povedal, že nový minister od nástupu do funkcie jasne deklaroval, že mieni mapu tak, ako bola schválená prijatým zákonom implementovať s tým, že aj napriek niektorým výhradám, ktoré má k legislatívnemu opatreniu (odklad účinnosti zákona o súdnej mape), podporuje odklad, pretože sa nebude rušiť podstata a cieľ reformy, a preto podporuje dané legislatívne opatrenie, avšak nerozumie, prečo by nemohli byť vykonané pohovory pred súdnou radou, keď rovnaké vypočutie sudcov alebo uchádzačov o post sudcu NSS, prinieslo užitočné výsledky. O serióznosti návrhov MS a postupu samotného ministra, ho ubezpečuje to, že mieni od prvého dňa implementovať súdnu mapu, aby došlo k úspešnému zavŕšeniu tohto ťažkého procesu, aj pri odložení účinnosti, a zopakoval, že preto podporuje toto legislatívne opatrenie tak, ako bolo navrhnuté. Niektoré technické veci, ktoré má k tomu opatreniu, má ich asi 5,bude adresovať priamo p. Palušovi, pretože tie technické problémy, ktoré doteraz odzneli, sa dajú vyriešiť.

Dr. Berdisová sa prihovorila za zváženie preverovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti, nie za pohovor, od ktorého bolo upustené, uviedla, že sa jej nezdá legitímne, ak by išla testom proporcionality, odlíšenie medzi sudcami, ktorí sú správkari a tí ktorí nie, lebo to odlíšenie nemá vecnú náväznosť, t. j. v podstate žiadala rovnako ako predseda SR, aby boli kritéria nastavené rovnako, teda aby bola sudcovská spôsobilosť preverovaná súdnou radou aj u súčasných správkarov a aj u tých, ktorí nie sú a prihlásia sa.

Minister spravodlivosti k tomu uviedol, že základným kritériom bola časová otázka a pri týchto previerkach by do 28. 02. 2023 nevedel, aký počet sudcov má na novozriadených správnych súdoch, pretože by sa to nestihlo. Povedal, že je pragmatik a keď si dal na váhy ciele a fungovanie správneho súdnictvo na Slovensku, tak mu vyšiel takýto výsledok. Nespochybnil, že aj toto je legitímny pohľad a povedal to aj autorke súdnej mapy, ale pri teste proporcionality, ktorý si urobil, aby mala krajina funkčné súdnictvo, mu vyšlo toto riešenie a je veľmi pokojný (slovo pokojný zdôraznil).

Dr. Príbeľská reagovala na Dr. Berdisovú  a uviedla, že je známa tým, že je proti tomu,  aby sudcovia, ktorí túto prácu vykonávali dlhodobo, boli nútení sa opätovne podrobovať určitej forme výberového procesu (deklarovala to aj pri vzniku NSS). Poukázala na to, že prechod zo zákona naráža na určité mantinely, stále sa dalo ísť jednoduchým preložením sudcu, ktorý s preložením súhlasí. Uviedla, že vypočutie nie je motivačný prvok, ale nie preto, že by sa sudcovia obávali (moja poznámka, ako tvrdí poslankyňa Kolíková), ale z princípu, keď rovnako to pociťovali aj oni ako sudcovia NS (tí, ktorí prejavili záujem stať sa sudcami NSS a museli sa podrobiť vypočutiu pred SR), ale je to skôr demotivačný prvok.

Dr. Jelinková poukázala na to, že názor dr. Berdisovej nie je názorom všetkých členov súdnej rady, my sme sa k tomu nevyjadrovali. Poukázala na to, že súdna rada má povinnosť  preverovať sudcovskú spôsobilosť bez ohľadu na to, či sudca prechádza alebo neprechádza na iný súd, teda priebežne, kedykoľvek, keď vzniknú pochybnosti. Zdôraznila, že na NSS je už žiadosť o položenie prejudiciálnej otázky, či sudcovia NSS, boli navolení nezávislým orgánom (súdnou radou).

Dr. Majerník o. i. uviedol, každý má nejakú predstavu o fungovaní justície, pričom má podobný názor ako dr. Berdisová k otázke predpokladov sudcovskej spôsobilosti a má viacero výhrad k predloženému návrhu (odklad účinnosti mapy).

Dr. Bebej sa opýtal na praktickú aplikáciu § 51b, minister JUDr. Karas uviedol, že trafil gordický uzol pracovísk a sídelných súdov a všetko by sa malo riešiť pri zdravom rozume.

Dr. Pramuková sa opýtala, ako dopadol interný audit zriadenia 4 mestských súdov v BA.

Minister spravodlivosti uviedol, že mu pomôže 5 mesiacov, urobí, čo bude vedieť a ako bude vedieť. Na MS je urobený kus roboty, profesionálna robota je urobená dobre, išlo sa k cieľu. Môj cieľ je, aby sudca nemohol povedať, že nemá kde súdiť a nejde mu tlačiareň, t. j. jeho cieľom je, aby sudca vedel, kam sa má 01. 06. 2023 dostaviť do práce a musí vedieť, že mu ide tlačiareň a kde bude pojednávať. Do justície sa ide naliať obrovské množstvo peňazí a treba to využiť a termíny sú šibeničné.

Za návrh uznesenia, že súdna rada berie na vedomie odloženie účinnosti implementácie súdnej mapy hlasovali všetci prítomní členovia (16).

K textu uznesenia sa vyjadril pán minister a povedal, že mu nestačí, že sme to zobrali na vedomie, nechce žiadne uznesenie, len chce, aby mu súdna rada, resp. celý sudcovský stav ľudsky vyjadril podporu.

Predseda SR povedal, že to podporuje, nikto tomu neoponoval a všetci v diskusii vyjadrili podporu, poukázal na to, že ako povedal minister, všetci sme na jednej lodi a musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa na tejto lodi neutopili.

Mgr. Kosová poukázala ešte na to, že v mene sudcov môže ubezpečiť, že nepoľavíme, keďže sme to dva roky robili a nešlo o obštrukcie, pričom všetky naše pripomienky smerovali práve k tomu, aby sme sa nedostali do toho, že sa vrátiť nevieme, môžeme z niečoho veľmi pokazeného urobiť už iba niečo menej pokazené a ideálne to už nikdy nebude. Potvrdila, že nemáme dôvod zvoľniť tempo najmä v situácii, keď prístup MS je oveľa konštruktívnejší a sudcovia to vidia. Zároveň ubezpečila, že budeme tiež konštruktívne spolupracovať.

Dr. Jelinková poďakovala ministrovi, že nás „zobral na palubu, na ktorú sme sa dva roky driapali a nikto nám nespustil schodíky“ s tým, že urobíme všetko preto, aby sa to podarilo tak, aby to bolo čo najlepšie.

Dr. Meszároš uviedol, že SR vyvinula obrovské úsilie pri kreovaní NSS, ale má našu podporu, pričom reforma je veľmi zložitá, má veľmi veľa úskalí.

Dr. Berthotyová, že napriek obavám pri vzniku NSS nastúpili na loď s tým, že každá reforma bolí a najmä sudcov, ktorých sa bude týkať, ale sme pripravení postaviť sa spolu ním ku kormidlu a pomôcť mu.

Dr. Gandžala sa opýtal na finančné krytie vznikajúcich správnych súdov, minister uviedol, že bolo zohľadnené iba finančné krytie pre zatiaľ prihlásených 15 – tich sudcov a 22 zamestnancov (iba tam nastala zmena), ktorí prejavili záujem prejsť na správne súdy. MS si uplatnilo prioritnú požiadavku na navýšenie rozpočtu v roku 2023 vo výške 11 mil. a následne každoročne 10 mil. eur. Uviedol, že naďalej trvá na zvýšení tarifných platov zamestnancov súdov, tak ako to vyplýva z programového vyhlásenia vlády SR s finančným krytím 5, 8 mil. každoročne. Žiada dočasne navýšiť počet zamestnancov v súvislosti so zmenou súdnej mapy o 90 VSÚ a 30 zamestnancov (spolu 120 zamestnancov, čo MF akceptovalo), s cieľom posilniť súdy, kde je najviac reštančnej agendy.

Touto správou o financiách pre justíciu na budúci rok a ďalšie roky bolo vystúpenie nového ministra na súdnej rade ukončené.

Na zasadnutí Súdnej rady dňa 19. 10. 2022, sa okrem vystúpenia nového ministra spravodlivosti dialo nasledovné:

Po vypočutí zvukového záznamu z prvého dňa zasadnutia (18. 10. 2022) som zistila, že sa na ňom nenachádza rozprava, ktorá sa rozprúdila po prednesení procedurálneho návrhu Dr. Javorčíkovej, ktorá navrhla prijať stanovisko k ochrane JUDr. Mareka Fila dôvodiac tým, že súdna rada by mala reagovať na aktuálne dianie v justícii, pričom chcela tento návrh zaradiť na novembrové zasadnutie.

Všetci sme súhlasili s prijatím stanoviska k JUDr. Filovi, Dr. Kosová povedala, že november je neskoro a poukázala na to, že dňa 18. 10. 2022 už bolo zverejnené k Dr. Filovi stanovisko nielen Združenia sudcov Slovenska, ale aj troch sudcovských rád pri KS Trnava, KS Nitra a KS Bratislava.

Dr. Príbeľskú návrh potešil, pretože k ochrane dr. Kapinaja v septembri 2021 odmietla súdna rada prijať akékoľvek stanovisko.

Následne bolo preto Dr. Javorčíkovej navrhnuté, aby do večera napísala text stanoviska a poslal ho všetkým členom súdnej rady a nakoľko reagovala tak, že to nezvládne, ponúkla sa Mgr. Kosová, že pripraví text vychádzajúc z obsahu textov vyššie uvedených subjektov a pošle to dr. Javorčíkovej.

Spomínam tento priebeh iba z jedného dôvodu, a to preto, lebo na druhý deň po otvorení zasadnutia (19. 10.) podpredseda SR Dr. Gandžala poďakoval Dr. Javorčíkovej, že napriek časovej tiesni vypracovala základný návrh, ktorý bol v spolupráci s Mgr. Kosovou doplnený, ktorá sa na ňom takisto podieľala. Po upozorneniach, ktoré mikrofóny nezachytili doplnil, že sa Mgr. Kosová práce na tomto návrhu spolu s Dr. Berdisovou zúčastnila.

Dr. Jelinková poukázala na to, že bez práce Mgr. Kosovej, ktorá návrh pripravila a bolo to výlučne jej iniciatívou, by žiadny návrh nebol, takže nejde o spoluprácu ale o iniciatívu Mgr. Kosovej, a je jej ľúto, že to nevie nikto z druhej strany (politickej) povedať.

K tomu ja dopĺňam, že dr. Javorčíková hneď po našom príchode s Marcelou ráno ešte do prázdnej zasadačky povedala, že „pekne to tá Lucka (pozn. Berdisová) napísala, však?“ Mňa skoro vystrelo, netušiac, čo sa bude následne odohrávať na zasadnutí k tomuto bodu programu, Marcela však zareagovala a povedala, „áno, dobre to doplnila“.

Dr. Majerník potvrdil, že jeho pozornosti neušlo, že základ vypracovala Mgr. Kosová.

Dr. Javorčíková uviedla, že ju mrzí tón zvolený dr. Jelinkovou, nakoľko nejde o to, kto dal koľko slov a niekoho sebaprezentáciu a navrhla vecne pracovať.   

Dr. Bebej  uviedol, že má to dve roviny, kto to napísal a kto to navrhol a je to dielo viacerých.

Dr. Jelinková reagovala na Dr. Javorčíkovú, vysvetlila, že po poslednom zasadnutí (v septembri) napísala všetkým členom mail, aby sa vyvarovali vlastnými hodnotiacimi úsudkami hodnotiť príspevok iného člena súdnej rady (bola to reakcia na vystúpenie Dr. Bradáča, ktorý verejne (pobúrene) hodnotil obsah mnou položených otázok jednej kandidátke na sudcu pri preverovaní jej predpokladov sudcovskej spôsobilosti) s tým, že to, čo včera odznelo z úst Dr. Mészároša, že Mgr. Kosová opakovane klame a na zasadnutiach podsúva nepravdy, považuje za podpásovku a vyvstáva jej otázka, aký má význam Stála etická komisia, pokiaľ sa jej člen takýmto spôsobom vyjadruje (členom je Dr. Mészároš), ktorý sa Mgr. Kosovej doposiaľ neospravedlnil.

Predseda SR namietol, že nebol nikde spomenutý, že sa prvý razantne zastal sudcu Mareka Filu, odozva (nepovedal, kto reagoval) bola, že mu zavolali, že či vie, že podpísal výzvu za jeho odstúpenie, na čo mal reagovať (neuviedol komu), že „čo toto má s tým spoločné“? Uviedol, že návrh nemôže podporiť, pretože je vnútorne rozporný, je to nejasné, hlasovať zaň mu bráni jeho všeobecnosť a vnútorná rozpornosť, a preto spracoval vlastný návrh, nedáva ho však ako návrh na hlasovanie, ale žiada svoje stanovisko pripojiť k navrhovanému stanovisku.

Ja som v rozprave uviedla, že prijať stanovisko SR k Dr. Filovi bol nápadom Dr. Javorčíkovej, a keď sme sa vzácne zhodli, že ho treba prijať hneď na druhý deň (a nie až v novembri), vzápätí sa vyjadrila, že ho večer dokopy nedá, Marcela jej preto navrhla, že jej večer pošle text, ktorý jej aj poslala. Žiadala som odložiť egá a neriešiť, kto to napísal lepšie a horšie (predseda SR alebo v úvode prečítaný návrh stanoviska,), navrhla som o tom hlasovať, pretože reakciu očakávajú predovšetkým sudcovia.

Dr. Pramuková uviedla, žebude hlasovať za stanovisko s tým, že je rada, že súdna rada aktuálne reaguje na to, čo sa deje v spoločnosti, pretože považuje za absolútne neprijateľnú „kampaň“, ktorá sa voči sudcovi spustila iba preto, lebo nerozhodol tak, ako verejnosť očakávala. Poukázala na to, že sudca nerozhoduje podľa nálad v spoločnosti, sudca Filo svoje rozhodnutie riadne odôvodnil, nebolo arbitrárne a svojvoľné, a to, že odvolačka rozhodla ináč, lebo mala iný právny názor, neznamená, že zlyhal.

Moje dojmy z celého priebehu:

Časť politických nominantov sa neštíti verejne osočiť členov volených sudcami (za 4 zasadnutia, ktoré som od 01. 07. 2022 absolvovala sa to týkalo Marcely, Dany a mňa), obviniť ich z klamstva, politikárčenia atď., avšak očakávajú, že to ostane bez reakcie dotknutých. Ak sa ohradíme, tak ich reakcia je, že útočíme my! Čiže tí, čo útočia, obviňujú z útoku tých, ktorí sa bránia. Na doposiaľ ani jednom zasadnutí sa nestal opak, t. j., že by ktorýkoľvek člen súdnej rady zvolený sudcami neslušným spôsobom verbálne napadol ktoréhokoľvek politického nominanta (viď zvukové záznamy zo zasadnutí).

K tejto situácii, ktorá sa môže javiť ako malichernosť, v súvislosti s prijatím stanoviska k dr. Filovi by vôbec nemuselo dôjsť, keby politická nominantka Dr. Javorčíková hneď na začiatku zasadnutia mlčky neprijímala pochvalné ódy z úst podpredsedu Gandžalu, aká je šikovná, že to v takej časovej tiesni dokázala skoncipovať, i keď sama nevytvorila vôbec nič, ale sa iba pokúsila skorigovať Marcelin text vyhodením časti „o právnom štáte“, ktorú tam vzápätí doplnila Dr. Berdisová.

Hlasovanie dopadlo nasledovne: návrh uznesenia bol prijatý počtom hlasov 15 (okrem predsedu SR hlasovali ZA všetci prítomní členovia súdnej rady). Predseda SR žiadal pripojiť jeho stanovisko k prijatému stanovisku.

Ďalším bodom programu bolo rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na sudcu. Všetci kandidáti boli bezproblémoví, mňa osobne zaujali tieto otázky, ktoré boli kandidátom položené:

Jedným z kandidátov bol asistent (VSÚ) na trestnoprávnom kolégiu NS SR, ktorý uspel vo výberom konaní na trest na KS BA (JUDr. Peter Lizúch), pričom z otázky, ktorú kandidátovi položila dr. Berdisová, teda aký typ senátu preferuje, som sa dozvedela, že česká právna veda (pán Chmel) vyselektovala typy senátov: kolegiátny, konfliktný, strategický a formálny s tým, že v niektorých senátoch jeho členovia reálne spolupracujú, v niektorých píše sudca spravodajca rozhodnutie sám, vo formálnom senáte si každý robí sám za seba a v konfliktnom senáte sa nikto s nikým nerozpráva a len hlasuje za seba.

Kandidát uviedol, že preferuje senát, v ktorom ide o vzájomnú diskusiu, a ak by bol sudca spravodajca, dal by do rozhodnutia to, s čím nie je úplne stotožnený, ak by nesúhlasil, dal by si opačné stanovisko a to by riadne odôvodnil. Na otázku, ako by postupoval, ak by bol v menšine a bol by sudca spravodajca uviedol, že by bol za väčšinový konsenzus, a ak by si bol svojim názorom istý, tak by si dal contru a snažil by sa pracovať v senáte tak, aby to fungovalo.

Mgr. Kosová vysvetlila fungovanie v senáte, v ktorom pôsobí a do ktorého bude pravdepodobne tento kandidát zaradený, vysvetlila spôsob ich vzájomnej spolupráce a aj prípad, ak má jeden člen senátu, alebo sudca spravodajca iný právny názor na prejednávanú vec.

Ja som uviedla, že som na KS 14 rokov a ešte som nepocítila také členenie senátov ako ich definovala dr. Berdisová, resp. pán Chmel, pretože nech sú naše osobné vzťahy akékoľvek, musíme právny problém vyriešiť, čomu pred prijatím rozhodnutia vždy predchádza debata v senáte, pretože spolupráca musí fungovať.

Dr. Gandžala poukázal na to,že kandidát je asistent a položená otázka bola preňho dosť abstraktná, nakoľko asistent nemá odkiaľ vedieť, ako to funguje v senáte. Takúto otázku je možné položiť sudcovi, ktorý ide z okresu na kraj.

Dr. Mészároš konštatoval, že otázka dr. Berdisovej bola veľmi dobrá.  Opýtal sa, ako naloží kandidát s ústavnou sťažnosťou, ktorú podal v prípade, ak dnes uspeje.

JUDr. Lizúch odpovedal, že každý si musí vedieť obhájiť svoje práva, ak by teraz uspel, tak by jeden bod svojej sťažnosti korigoval, pretože by nebol aktuálny, ale druhý bod by ponechal.

Dr. Jelinková uviedla, že si nemyslí, že existuje kategorizácia senátov, nezodpovedá to realite a môže to byť skresľujúce pre verejnosť, zaujímalo ju, aký je typ človeka, či by odlišné stanovisko, ak by si dal contra votum, vypracoval a pripojil ho k rozhodnutiu, k čomu p. Lizúch uviedol, že by to záviselo od konkrétnych okolností prípadu a preferuje aktívnejšiu formu a asi by vypracoval a doručil odlišné stanovisko.

Predseda SR k triedeniu senátov považoval za potrebné pripomenúť, že pri vyšetrovaní závažnej trestnej činnosti na KS v Žiline, sa jedna členka senátu vyjadrila tak, že každá členka sa starala iba o svoje vlastné veci, neskúmala žiadne iné, a preto jej ušlo, že napr. bol obrovský rozdiel medzi trestom uloženým na okresnom súde a trestom, ktorý bol uložený na odvolačke. Uviedol, že verí tomu, čo povedala Mgr. Kosová a ja, pretože iný spôsob fungovania senátu si na súde, na ktorom pôsobíme, nevedel ani predstaviť, nie je však zriedkavé, že senáty fungujú aj ináč.

Mgr. Kosová uviedla, že netuší, že aj takto sa dá fungovať na KS, avšak nie každý asi vníma, že ide o trojčlenný senát, pretože minulý týždeň ich na pojednávaní oslovoval obžalovaný: „pán senát“ (☺).

Dr. Majerník poukázal na to, že aj keď bola otázka abstraktná, je na mieste,triedenie senátov si nevymyslela Dr. Berdisová, ale s týmito pojmami pracuje právna teória najmä v Českej republike, tiež sa stretol s názorom, že senáty v podstate takto fungujú s tým, že je rád vysvetleniu Mgr. Kosovej a môjmu, že to tak nie je.

Na záver som ja ešte doplnila, že by bolo dobré si uvedomiť, že pod každým rozhodnutím sú podpísaní traja, teda celý senát, a neviem si predstaviť, že podpíšem vec, o ktorej nič neviem a vystavím sa riziku, že bude na druhý deň napr. medializovaná a ja ani netuším, čo sme rozhodli. Poukázala som na to, že každý sudca si uvedomuje zodpovednosť za každé rozhodnutie prijaté senátom a je jedno, či je sudca spravodajca alebo v danej veci členom senátu.

Ďalším kandidátom, ktorého predpoklady sudcovskej spôsobilosti boli preverované, bol JUDr. Martin Tiso, ktorý ako asistent na NSS SR uspel vo výberovom konaní na sudcu NSS SR.  Zvukový záznam z jeho ústnej časti vo výberku sme z technických príčin nemali k dispozícii, iba rekonštrukciu jeho ústnej časti.

Opýtala som sa kandidáta, ktorý bol od roku 2011 do 2016 VSÚ na KS v Trnave, od 2016 najprv VSÚ na NS a potom VSÚ na NSS, prečo sa po dosiahnutí veku 30 rokov neprihlásil do hromadného výberového konania ako iní asistenti, ktorí keď uspeli, začali od piky na okresných súdoch, a ako chce vysvetliť verejnosti túto svoju ambíciu (takto sa ho to opýtala dr. Berdisová vo výberku na sudcu NSS) uchádzať sa o post sudcu rovno na malom ústavnom súde, ako ho nazýva exministerka. Povedala som, že jeho odpoveď z výberka, že spĺňa podmienky a práca sudcu je taká ako každá iná, mi nestačí…  

Kandidát odpovedal, že sa neúspešne zúčastnil dvoch výberových konaní v Trenčíne a v Nitre, a nakoľko sa venuje 11 rokov správnej agende, nemal dôvod uchádzať sa o post sudcu okresného súdu. Uviedol, že formálne podmienky splnil a za dobu, ktorú je v justícii, napísal niekoľko tisíc rozhodnutí, niektoré veci má judikované.

Predseda SR poukázal na to, že správne súdnictvo je veľmi špecifické, komplikované s tým, že kolega má prax v správnom súdnictve a všetci dobre vieme, že chrbtovou kosťou správneho súdnictva sú asistenti (ja som to nevedela). Poukázal na to, že na NSS boli vybratí ľudia bez praxe a napriek tomu, sú platnými členmi NSS, a preto by sme nemali brať do úvahy to, že sa ako asistent hlási rovno na NSS. Kandidáta sa opýtal, aký význam má podľa jeho názoru prípravné vzdelávanie, kandidát uviedol, že ak by bol advokát, by to malo zmysel, keďže však pôsobí v justícii, niektoré prednášky boli preňho viac menej zbytočné, ale simulovanie civilného a trestného procesu bolo veľmi dobré, to zmysel malo. Povedal, že niektoré úvodné prednášky boli skôr orientované pre výkon funkcie sudcu na okresnom súde.

Dr. Jelinková uviedla, žeje to pre ňu unikátna situácia, považuje ho za skokana roka,z asistenta NS ani jeden neuspel na sudcu NSS. Poukázala na predchádzajúcu kandidátku, tiež asistentku z NSS, ktorá povedala že chce ísť do výkonu, kde rinčia zbrane, a opýtala sa, prečo nezvažuje začať poctivo zdola na správnom súde v Ba.

Kandidát odpovedal, že v čase keď bolo vyhlásené výberko na NSS, nebolo výberko na správne súdy a na otázku, či mu nebude chýbať nejaký medzi stupeň a preskočí vývojové štádium, keďže nezažije priamy kontakt s účastníkmi, a ak si myslí, že nie, tak prečo, JUDr. Tiso odpovedal, že na prvom stupni pôsobil viac ako 4 roky, nebol síce sudca a nepojednával, ale preňho je dôležité, že bude sudca kasačného súdu a nemá pocit, že by o niečo prichádzal s tým, že možno bude pojednávať disciplinárne veci, ale nemá pocit, že o niečo prišiel na prvom stupni, necíti potrebu ísť pojednávať. Na otázku, aký má vzťah k pojednávaniam, keď sú sudcovia, ktorí majú aj strach z pojednávačky, a preto sa hlásia napr. na odvolací súd, uviedol, že aktuálne žiadny, pretože veci rieši väčšinou od stola, nepovažuje to za deficit, nemyslí si, že by mal najprv pojednávať a až potom ísť na súd vyššieho stupňa. Ďalej sa ho opýtala, či sa nebojí, že nebude mať prirodzený rešpekt od sudcov, ktorí budú pod ním, uviedol, že si to nemyslí, pretože veci, ktoré píše sú na veľmi vysokej úrovni a budú vidieť, že jeho veci majú hlavu a pätu a sú napísané dobre. Vybavuje všeobecnú a sociálnu agendu.

Dr. Príbeľská ozrejmila, že kandidáta pozná 11 rokov, nikdy síce pre ňu nepracoval, ale vie, že pracuje v senáte, v ktorom prevažuje sociálna agenda. Poukázala na to, že vo výberovom konaní napísal veľmi dobre finančný rozsudok, má vynikajúci kredit, kolegovia ho vychválili, avšak tiež mala dilemu súvisiacu s tým, že sa uchádza o post sudcu na najvyššom stupni. Rozdiel videla v tom, že absolvoval riadny výberový proces, na rozdiel od tých, ktorí na NSS prešli iba cez vypočutie pred súdnou radou. Uviedla, že z asistenta sa môže stať sudca NSS iba za výnimočných okolností, a myslí si, že keby aj mal pojednávať, tak to zvládne.

JUDr. Tiso uviedol, že pôsobí dlhé roky na kasačnom stupni, preňho sa nič nezmení, bude robiť to, čo doposiaľ.

Predseda súdnej rady poukázal na to, že aj na Súdnom dvore boli dvaja referendári odporučení na sudcu a pokiaľ to ide na tejto vysokej úrovni, nevidí žiadny problém, aby to nešlo aj u nás (parafrázujem).

Dr. Bertothyová uviedla, že verí, že si rešpekt získa, pretože má rešpekt aj sudcov na NSS, oni ho nahovorili, aby išiel do výberka a ako jediný uspel. Uviedla, že tí, ktorí sa stali sudcami NSS bez toho, aby boli jeden deň v justícii a napísali jeden rozsudok, tak to nešlo tak ľahko, nie všetci sa hneď chytili, ale dostali sa do toho, a myslí si, že z NSS sa stáva vlajková loď, ktorá budí dôveryhodnosť verejnosti. Poukázala na to, že kolega má skúsenosti aj zo všeobecnej agendy, a ak idú nejaké rozhodnutia do zbierky, tak sa vie, že na nich participovali aj asistenti, ide o jedinečný prípad a žiadala dať mu hlas.

Dr. Berdisová uviedla, že súdna rada hodnotí niečo iné ako výberová komisia, k čomu sa pripojila aj Mgr. Kosová, pretože iní kolegovia síce uviedli, že je odborne výnimočne zdatný, avšak tento aspekt bol hodnotený vo výberom konaní, pred súdnou radou sa skúma niečo iné a to, či spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti.

Dr. Jelinková žiadala, aby uviedol, akým kritériom výnimočnosti disponuje, okrem výkonu práce, či má niečo, čo by ho odlišovalo od iných asistentov, napr. publikačnú činnosť, a nech presvedčí, že je natoľko výnimočný, že má takú pridanú hodnotu, ktorú iný asistent nemá. Zopakovala, že si myslí si, že mu niečo chýba, napr. vysúdenosť, to, že neriešil milión vecí v pojednávačke, že nebol v priamom kontakte s ľuďmi, pričom chce byť presvedčená o tom, že aj keď mu to chýba, tak nevadí, že nebol v prvej línii a tam, kde rinčia zbrane, teda aby uviedol, či má nejakú výnimočnosť, a ak nemá, čo by malo byť argumentom.

Kandidát odpovedal, že dokončuje knihu, publikačnú činnosť nemá, bol oslovený lektorstvom justičnej akadémie, aby sa stal lektorom pre sociálne veci, ponúkol mu to predseda NSS.

Dr. Majerník uviedol, že o svojich rozhodnutiach hovoril sebavedomo, že sú veľmi dobré, ale zrejme mal na mysli koncepty rozhodnutí, ktoré sudcom pripravoval a opýtal sa, či boli rozhodnutia, v ktorých vypracoval koncept zrušené ÚS, odpovedal, že mal napadnutých asi 12 rozhodnutí a vo všetkých prípadoch bola sťažnosť odmietnutá.

Predseda SR povedal, že dlhšiu dobu pripravuje materiál k téme, nakoľko je súdna rada viazaná výsledkami výberového konania. Základnou ideou je, že nie, keďže súdna rada skúma predpoklady sudcovskej spôsobilosti (vysvetlil, čo to je). Uviedol, že ide o asistenta, ktorý má rešpekt niektorých sudcov a sudkýň NSS, vrátil sa k spôsobu výberu sudcov NSS a žiadal, aby sme boli opatrní, ale keď na európskej úrovni berú za sudcov aj asistentov, tak takto vynikajúco pripravený kandidát by nemal mať problém.

Dr. Gandžala uviedol, že zastával názor, že sudca si má prejsť všetkým, mal by mať nejakú prax, sú prípady, keď išiel sudca z okresu rovno na NS, nebol s tým úplne stotožnený. Teraz už máme otvorenú justíciu a nevidí dôvod, aby sa nemohol stať sudcom NSS aj asistent, i keď to vníma ako výnimku. Uviedol, že pokiaľ sa môžu stať advokáti sudcami aj NSS, tak nevidí dôvod, aby sa nemohol stať sudcom NSS aj tento kandidát.

Mgr. Kosová uviedla, že nechápe, čo sa práve deje, už piati rečníci nepoložili kandidátovi žiadnu otázku, iba obhajujú jeho odbornosť, a podsúva sa tu, že chceme spochybniť výsledky výberového konania, čo nikto z nás nepovedal. Poukázala na to, že nepotrebuje poučenie o tom, čo má alebo nemá zvažovať, keď bude hlasovať, navrhla sa vrátiť ku kandidátovi a jeho názorom a nie našim názorom na neho, keďže by bolo fajn, aby tu zbytočne nesedel a nepočúval nás.

Dr. Berdisová uviedla, že položí otázku k predpokladom sudcovskej spôsobilosti tak, ako to robí vždy. Opýtala sa, že keď bude rozhodovať v senáte, aké budú jeho stratégie podávania odlišného stanoviska. Poukázala na to, že kandidát sa vyjadril, že jeho práca je podľa jeho názoru kvalitná, t. j. nejaký typ profesného sebavedomia má, ale bude rozhodovať v kolektíve (senáte), takže kedy ustúpiť, kedy neustúpiť, kedy sa vymedziť veľmi silno, sú rôzne stratégie pri podávaní odlišného stanoviska, ktoré súvisia aj s osobnostnými parametrami. Ďalej sa ho opýtala, či je nejaké rozhodnutie v senáte, v ktorom pôsobí, kde ak by už bol členom senátu, tak by dal odlišné stanovisko. Zároveň, či mu absenciou pôsobenia na súde nižšieho stupňa niečo predsa len nechýba (podľa jej názoru mu chýba, pretože mu chýba skúsenosť z pojednávačky), a či je niečo, čo by vedel získať na nižšom stupni a ako dokáže naplniť tento chýbajúci parameter. Dr. Berdisová sa kandidáta ešte opýtala, ako by vedel tú chýbajúcu skúsenosť a istotu sanovať, Dr. Tiso uviedol, že absolvoval (zúčastnil sa) 5 alebo 6 pojednávaní, a to je kľúčová vec. Po pojednávaní komunikovali aj otázky, ktoré sa týkali exekútorov, notárov, kde písal podklady aj nejaké rozhodnutia.

JUDr. Tiso ďalej odpovedal takto: Je to úzky trojčlenný kolektív a všetko je o komunikácii, v prípade, ak dvaja členovia budú mať iný názor a pôjde o principiálnu vec napr. vo veci sociálneho zabezpečenia, tak podá odlišné stanovisko, nevylučuje, že ho presvedčia, ale bude porovnávať váhu svojich argumentov a argumentov kolegov, ak ho nepresvedčia, napíše odlišné stanovisko. K rozhodnutiu senátu, v ktorom pôsobí a ku ktorému by pripojil odlišné stanovisko uviedol, že si na také rozhodnutie nespomína, ale v jednej veci týkajúcej sa výsluhového dôchodku vojaka z povolania, mali v senáte výmenu názorov. Uviedol, že odlišné stanovisko by dal vždy v oblasti sociálnej, ktorá je principiálna, tam by bol nekompromisný. K otázke, či mu niečo nechýba, keďže nepôsobil na súde nižšieho stupňa uviedol, že my sa tu bavíme o správnom súdnictve, kde sú pojednávania na inej úrovni, nie sú tak kontradiktórne ako na prvom stupni, sú jasné, rýchle a stručné s tým, že možno mu nejaká istota a určité sebavedomie z pojednávania chýba, a možno by to nadobudol pojednávaním, ale ako vraví, my sa tu bavíme o správnom súdnictve.

Ja som sa ho ešte opýtala na to, ako hodnotí sám seba, aké sú jeho pozitívne a negatívne vlastnosti, ktoré by ho mohli limitovať napr. pri práci sudcu, keďže na ústnej časti výberového konania (mali sme k dispozícii iba prepis ústnej časti) uviedol, že sudca by mal mať tieto vlastnosti – pracovitosť, odvahu a ľudskosť.

Odpovedal, že jeho primárnou pozitívnou vlastnosťou je pracovitosť, pretože má pomerne veľkú zbierku odbornej literatúry, po knižnici druhú najväčšiu na súde, voľný čas využíva na štúdium, ďalej skromnosť, čo je aj vzácna vlastnosť a negatívum je v určitých prípadoch jeho netrpezlivosť.

Dr. Jelinková zdôraznila, že je síce rozdiel medzi pojednávaním na okrese v treste, civile a v správku, ale sú veci, kde nie je povinné zastúpenie, sú veci, ktoré sú nepredvídateľné a sú veci, ktoré testujú schopnosť sudcu zachovať si pevný postoj a rešpekt, mať situáciu pod kontrolou, a zároveň ľudskosť s tým, že tieto situácie sudcu formujú, myslí si, že mu to chýbať bude a preto povedala, že má na viac, pretože zostať v tejto línii, v ktorej je teraz a iba si vymeniť tabuľku z asistenta na sudcu NSS je málo, aj vzhľadom na jeho vek (36 rokov) a záber, ktorý môže poňať, aj keď sa mu to nezdá, hovorí to v dobrom, si zaseká nejakú cestu, ktorú by si mohol prejsť a napr. o 3 – 4 roky prísť na NSS v úplne inej pozícii a s iným levelom oproti napr. iným asistentom, sudcom atď. Povedala, že podľa jej názoru je občas prínosnejšie vystúpiť z komfortnej zóny a trošku otestovať sám seba v iných situáciách, ale berie na vedomie, že z jeho pohľadu to podstatné nie je, resp. že ho to nebude nijako limitovať, ale ona si to nemyslí. Opýtala sa, do akej miery sleduje judikatúru Súdneho dvora EÚ, či pôsobil v senáte, ktorý položil nejakú prejudiciálnu otázku, alebo to zvažoval a či s týmto pracoval.

JUDr. Tiso odpovedal, že sleduje skôr judikatúru ESĽP, zvlášť oblasť správneho trestania, judikatúru vo veciach čl. 6 z hľadiska občianskoprávneho, čo je zvlášť dôležité v disciplinárkach, či majú trestnoprávnu alebo občianskoprávnu povahu.

Dr. Jelinková doplnila, že ju zarazilo, že u ašpiranta na sudcu NSS nenašla zmienku o význame judikatúry Súdneho dvora, k čomu JUDr. Tiso uviedol, že riešili nariadenie č. 88304 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, konkrétne v súvislosti s dávkou nezamestnanosti a vychádzali z judikatúry Súdneho dvora, prejudiciálnu otázku nepoložili. Uviedol, že ak by mal pridelenú vec, kde by mal judikatúru Súdneho dvora aplikovať, tak ju aplikovať bude. Ešte sa opýtala, či iniciatívne sleduje judikatúru Súdneho dvora, pretože podľa jej názoru je primárne dôležité ju sledovať keďže dáva relevantná stanoviská, kandidát zopakoval, že sa skôr venuje judikatúre ESĽP, a judikatúru SD neaplikoval v poslednom pol roku, roku pretože ju nepotreboval.

Dr. Majerník povedal k Marcelinej faktickej poznámke, že podľa jeho názoru je v poriadku, že v rozprave odznejú aj príspevky, ktoré neobsahujú otázky, je v poriadku, ak navzájom komentujeme svoje postoje, nesmie sa však jednať o žiadne podsúvanie, aj posledný nález ÚS povedal, že máme diskutovať, aby mohol kandidát poznať naše postoje.

Mgr. Kosová odpovedala, že toto nespochybnila, iba poukázala na to, že kolegovia (predseda a podpredseda SR) tu opakovane vyzdvihovali a obhajovali odbornosť kandidáta, resp. bolo naznačené, že spochybňuje výsledky výberového konania, čo ani raz neurobila, predtým poukázala iba na to, že tu neriešime, koľko dostal bodov vo výberku s tým, že ona nie je správkarka a preto jeho odbornosť vôbec posúdiť nevie, pričom tu máme riešiť otázku predpokladov sudcovskej spôsobilosti a nie odbornosti, na čo vo svojej faktickej poznámke poukázala. Nikto z diskutujúcich odbornosť kandidáta predsa nespochybnil.

Dr. Gandžala sa zapojil a povedal, že odbornosť kandidáta nevyzdvihoval, vyjadroval sa iba k tomu, že v minulosti mal určité výhrady k priamemu postupu na súd vyššieho stupňa, ale dospel k názoru, že sú určité okolnosti a aj subjektívne vlastnosti, ktoré mu umožňujú modifikovať jeho pôvodne radikálny názor a v tomto prípade u tohto kandidáta to našiel.

Predseda súdnej rady povedal, že sme si vypočuli viacero príspevkov a faktické poznámky, ktoré považuje za relevantné a užitočné s tým, že my sa stále hľadáme, nerozhodujeme o ľahkých otázkach, časom si to vyčistíme, čo patrí výberovej komisii a čo súdnej rade, ktorá nesie vrcholovú zodpovednosť a je to tu preto trošku zložitejšie.

Ja som nadviazala na Dr. Gandžalu a povedala som, že si nemyslím, že jeho názor na otázku kariérneho postupu sudcu bol radikálny, pretože kritéria kariérneho postupu boli kedysi stanovené v zákone a prirodzený postup bol taký, že niekto bol justičným čakateľom, potom sa stal sudcom a zákon stanovoval dĺžku povinne odpracovanej doby na okresnom súde (5 rokov) na to, aby sa vôbec mohol prihlásiť na súd vyššieho stupňa. Uviedla som, že pochádzam z generácie sudcov, z ktorých nemal nikto po 5 rokoch na okrese odvahu sa prihlásiť na súd vyššieho stupňa s tým, že tieto kritéria boli za posledných 10 rokov, či ministerkou Žitňanskou alebo Kolíkovou odstránené a dnes sa môže stať sudcom pomaly ktokoľvek, kto spĺňa kritérium dĺžky právnickej praxe. Poukázala som na to, že toto bol dôvod nielen mojej otázky, ktorá som v justícii začala od piky, a ktorá sa týkala obrovskej odvahy niekoho, kto robí asistenta a je jedno, či 10 alebo 11 rokov a rovno sa chce stať sudcom najvyššej justičnej inštancie, pretože podľa slov súčasnej poslankyne Kolíkovej, má byť NSS malý ústavný súd s tým, že kedysi, ak by som stretla sudcu ústavného súdu, dám klobúk dole, a preto by aj malý ústavný súd, resp. sudca tohto súdu, mal vo mne evokovať tieto isté pocity. Z tohto dôvodu som otázky kladené tomuto kandidátovi považovala za legitímne a opodstatnené, pretože vzhľadom na dĺžku doby, ktorú sme niektorí strávili v justícii a na to, akej zmene teraz čelíme, že sa napr. asistent môže prihlásiť rovno do výberka na sudcu NSS, sú naše otázky úplne opodstatnené, pretože za našej éry to nebolo možné. Povedala som, že nedostatok odvahy po 5 – tich rokoch strávených na okrese prihlásiť sa na kraj spočíval aj v tom, že sa sudca sa ešte necítil byť vysúdený, pretože tú skúsenosť z pojednávačky, keď sme pojednávali dva krát do týždňa po 8 – 10 vecí a každé pojednávanie bolo iné, keďže prinieslo do pojednávačky úplne iných ľudí, t. j. skúsenosť vysporiadať sa s rôznymi situáciami je nenahraditeľná napriek tomu, že sa bavíme o adeptovi na správny súd.

Dr. Jelinková sa ešte opýtala na občiansky názor kandidáta v súvislosti s aktuálnymi agresívnymi atakmi na sudcu Dr. Fila, ktoré rezonujú spoločnosťou a zároveň sa opýtala, či v situácii, v akej sa nachádzame (polarizovaná spoločnosť), by bol pripravený to dostatočne razantne artikulovať nielen verejnosti, ale aj iným zložkám nášho štátu, a či by bol skôr podporovateľom niekoho, kto to už verejne povedal a išiel s kožou na trh, resp. už napísal nejakú výzvu a pridal sa k nej alebo by bol iniciátorom, kandidát odpovedal, že odmieta akékoľvek fyzické a verbálne útoky na sudcu iba preto, že rozhodol proti vôli verejnosti s tým, že sudca vychádzal z určitých podkladov a rozhodol, a pokiaľ si svoje rozhodnutie odôvodnil, nevidí v tom problém, pretože ak strana nebola spokojná, podala si sťažnosť, o ktorej rozhodol súd vyššieho stupňa. K druhej otázke uviedol, že by bol skôr podporovateľom alebo by patril do obidvoch kategórií, teda alebo by sa pridal ku kolegom alebo by bol iniciátorom.

Hlasovanie o tomto kandidátovi dopadlo takto (či spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti): ZA bolo 12 členov, 4 sa zdržali (Jelinková, Kosová, Farkaš a Pružinec), proti nebol nikto.

Ďalším kandidátom, ktorého sudcovská spôsobilosť bola (opätovne) preverovaná, bol JUDr. Radovan Hvizdoš (úspešný vo výberku na funkciu sudcu pre obvod KS BA, dňa 15. 12. 2020 sa zúčastnil online zasadnutia súdnej rady, na ktorom bolo rozhodované o predpokladoch jeho sudcovskej spôsobilosti, neprešiel – za hlasovalo 7 členov, proti boli dvaja a šiesti sa zdržali).

ÚS SR Nálezom zo dňa 30. 06. 2022, sp. zn. III ÚS 446/2021 na základe sťažnosti kandidáta rozhodol, že bolo porušené jeho základné právo na prístup k verejnej funkcii za rovnakých podmienok, uznesenie súdnej rady bolo zrušené, vec vrátená na ďalšie konanie a súdnej rade bola uložená povinnosť zaplatiť mu trovy konania (953, 21 eur). 

Dr. Gandžala navrhol odhlasovať uznesenie, ktorým bude vylúčená verejnosť, nakoľko predmetom vypočutia mohli byť aj skutočnosti, ktoré sú chránené povinnosťou mlčanlivosti (4 sme sa zdržali, jeden bol proti – dr. Majerník, 10 bolo ZA). Uznesenie, ktorým bola verejnosť vylúčená, teda prešlo.

Čo nie je tajné, sú zvukové záznamy z ústnej časti hromadného výberového konania, v ktorom JUDr. Hvizdoš uspel a z online zasadnutia súdnej rady (zo dňa 15. 12. 2020), na ktorom sa rozhodovalo o tom, či spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti.

Dovolím si zhrnúť moje dojmy najprv z ústnej časti výberka (ústna časť trvala asi hodinu a pol). JUDr. Hvizdoš bol v poradí asi 10-ty kandidát, ktorého ústnu časť som si pred zasadnutím súdnej rady vypočula, a musím povedať, že tak konzistentné, priame a zároveň správne odpovede na odborné otázky, ktoré mu boli kladené skoro zo všetkých oblastí práva som nepočula. JUDr. Hvizdoš bol podľa môjho názoru excelentný, priamy, odborne na vysokej úrovni, nebál sa vysloviť svoj názor a nakoľko ako VSÚ prešiel všetkými kolégiami (trest, civil, obchod, správko), nezaskočila ho žiadna odborná otázka a na „názorové“ otázky odpovedal tiež na dnešnú dobu odvážne.

Vypočutie pred súdnou radou dňa 15. 12. 2020 malo úplne iný priebeh (ide o môj subjektívny názor). Kandidátovi bola položená jedna jediná „názorová“ otázka, do rozpravy sa ako prvá prihlásila dr. Javorčíková, ktorá rozkrútila kolotoč otázok zameraných výlučne na počet dopravných priestupkov, ktorých sa tento kandidát dopustil. Poukázala na to, že členovia súdnej rady majú k dispozícii materiály, z ktorých vyplýva, že v roku 2009 bol účastníkom dopravnej nehody, ktorú zavinil a pri ktorej bol ťažko zranený jeho spolujazdec, k čomu sa vôbec nevyjadroval, a preto ho požiadala, aby sa k tej dopravnej nehode vyjadril.

Dr. Hvizdoš uviedol, že sa nevyjadroval, pretože to bolo predmetom aj jeho psychologického posudzovania a očakával, že k tomu budú mať osobitné otázky. Uviedol, že ho táto udalosť máta doposiaľ, ale s poškodeným sú stále priatelia, nahradil mu škodu, ktorá mu vznikla a zároveň vyvodil voči sebe zodpovednosť za to, čo sa stalo a uznal svoju vinu.

Dr. Javorčíková poukázala na to, „že z priestupkov vyplýva, že aj napriek danej dopravnej nehode, sa od roku 2016 dopustil ďalších priestupkov, prekročil aj rýchlosť, „takže sa nám nejak nezdá, že by z toho vyvodil pre seba nejaké závery“ (citácia zo zvukového záznamu zo dňa 15. 12. 2020). Opýtala sa ho, či mal aj nejaké priestupky po roku 2009 (po dopravnej nehode) do roku 2016 (disponovali jeho priestupkami od roku 2016).

Dr. Hvizdoš potvrdil, že po dopravnej nehode nemal žiadne závažné priestupky, dopustil sa priestupkov, ktorých spoločenská nebezpečnosť však bola nižšia s tým, že aj keď si uvedomuje, že to nie je liberačný dôvod, tak počet priestupkov je spôsobený aj tým, že jazdí veľmi veľa, opísal dopravný priestupok, keď v noci o 1 hod. v meste prekročil rýchlosť o 11 km. Spomenul priestupok z roku 2014, a na otázku dr. Javorčíkovej, o aký druh priestupku išlo, odpovedal, že to bolo pri turistike, kedy zaparkoval v obci a nevšimol si, že medzičasom zaviedli zónu zákazu parkovania.

Predseda súdnej rady uviedol (citujem zo zvukového záznamu), že „kandidát konštatoval, že posledný priestupok bol nižšej nebezpečnosti pre spoločnosť, ale prosím Vás, hovorí Vám niečo slovo recidíva?“

Dr. Hvizdoš odpovedal, že si to uvedomuje a aj to, že sa dopravných priestupkov dopúšťal opakovane, a ako povedal vo svojom vyjadrení, po konfrontácii s výpočtom svojich dopravných priestupkov sa zaviazal prehodnotiť svoj prístup k dodržiavaniu predpisov.

Dr. Príbeľská sa opýtala, koľkokrát za posledné 4 roky porušil dopravné predpisy, lebo vidí 10 záznamov, z ktorých sú aj menej závažné, ale sú tu aj závažné porušenia, napr. z marca 2020, keď mu bola uložená pokuta 50 eur, takže išlo o závažné porušenie, ale aj z 10/2019 – pokuta vo výške 40 eur za rýchlosť, čiže tiež išlo o závažné porušenie, sú tu 3 – 4 závažnejšie. Uviedla, že chápe, že človek prekročí rýchlosť, ale keď mal takú dopravnú nehodu, ktorú zavinil a došlo tam aj k zraneniam spolujazdca, tak si v podstate nevyvodil poučenie pre seba pri prekročení rýchlosti, tak by ju naozaj zaujímalo, ako chce súdnu radu presvedčiť, že si voči sebe vyvodil zodpovednosť, keď si ju nevyvodil, keďže došlo k tým prekročeniam a požiadala ho o vysvetlenie.

Dr. Hvizdoš, opísal priebeh svojich dopravných priestupkov, uviedol, že v prípade dvoch prekročení rýchlosti, mierne prekročil rýchlosť, podľa zákona o cestnej premávke nešlo o závažné dopravné priestupky a takto sú aj v evidencii evidované, ale samozrejme nie je to žiadny liberačný dôvod na to, že sa dopustil takéhoto protiprávneho konania. Na otázku, ako ju presvedčí, že voči sebe vyvodil zodpovednosť uviedol, že ináč k tomu pristupuje človek, ktorý sa sem tam dopustí nejakého konania a inak, keď to vidí na papieri vypočítané a vidí, že toho bolo skutočne veľa.

Na ďalšiu otázku Dr. Príbeľskej, či to má chápať tak, že si to neuvedomil, že má toľko záznamov, uviedol, že áno, po oboznámení sa, zostal v šoku.

Predseda súdnej rady (citujemzo zvukového záznamu): „ak so vám dobre rozumel, tak vlastne ten priestupok, ktorý omylom ste podpísali, sa stal tak, že ste prešli na červenú“.

Odpoveď: áno.

Predseda súdnej rady: „No, pán kolega, v Košiciach, sudcovi Krajského súdu v Košiciach takto zabili dcéru pri dopravnej nehode. Presne to bol dôvod, prečo vodič konal ako vy ste konali, trafil dcéru sudcu KS a tá na mieste zahynula. Ja len vám chcem povedať, že to, že sa niečo nestalo v tomto prípade, keď ste prešli na červenú, ešte neznamená, že ste spôsobili veľmi nebezpečnú situáciu v cestnej premávke. Takže ja by som bol nerád, keby ste to takto zľahčovali, pretože to je konkrétny prípad a konkrétna udalosť“.

Dr. Majerník  si chcel ujasniť priestupok, ku ktorému malo dôjsť v noci v októbri 2019, išlo o prekročenie rýchlosti s tým, že kandidát tvrdil, že malo to byť mierne prekročenie, avšak z lustrácie vyplýva, že bol aplikovaný § 22 ods. 1 písm. a) bod 2, teda prekročenie rýchlosti v obci o 21 až 50 km/hod. Uviedol, že aj on tam dostal pokutu, ale trošku sa mu nepáči a nepozdáva sa mu to vysvetlenie kandidátom, že išlo o mierne prekročenie.

Dr. Hvizdoš odpovedal, že sa už nevie vyjadriť presne, k akému prekročeniu došlo, bolo to v BA na Bajkalskej ulici, je možné, že to bolo prekročenie o 21 km/hod. a viac, ale vzhľadom na charakter cestnej premávky a to, že to bolo v noci, tak to prekročenie naňho nepôsobilo ako na šoféra nejakým zásadným spôsobom aj preto, že bola nočná premávka, t. j. prázdna cesta. Zopakoval, že tieto situácie vníma človek inak, keď k nim dôjde a inak, keď si pozrie počet svojich priestupkov a považoval za potrebné prijať razantné opatrenie.

Dr. Majerník  uviedol, že odíde od vážnejších dopravných priestupkov a bude sa venovať parkovaniu kandidáta. Spomenul 4 napomenutia, ktoré dostal kandidát za parkovanie pred NS  (Župné námestie v období od 2017 do 2019), odcitoval pasáž z vyjadrenia kandidáta, v ktorej uviedol, že vzhľadom na stiesnené parkovacie pomery bol všeobecne akceptovaný benevolentnejší prístup, keď boli zamestnanci, sudcovia NS požiadaní o preparkovanie vozidiel.  Dr. Majerník sa vyjadril, že vie, že v BA je ťažké zaparkovať, ale pôsobí to tak, že opakovane parkuje tam kde nemá a to mu príde nesúladné s pozíciou, keď sa chce niekto stať sudcom, skonštatoval, že to trošku zľahčuje, parafrázoval: „robím to tak, lebo to tak funguje“ a požiadal kandidáta, aby sa k tomu vyjadril. Zároveň podotkol, že sa to stalo 4 x a opýtal sa, či tam stále parkuje.

Dr. Hvizdoš uviedol, že parkovanie na Župnom námestí bolo v podstate aj mestskou políciou tolerované tak, že autá sa navzájom blokovali a parkovali aj na úsekoch, kde bola vyznačená žltá čiara s tým, že keď nastúpil do zamestnania, tak sa to skutočne tolerovalo a výnimočne bola situácia, že tam polícia zasiahla. Uviedol, že tam už neparkuje, pričom veľký vplvv na to malo aj to, že sa MS odsťahovalo a uvoľnilo sa pár miest, ale po poslednej skúsenosti z roku 2019, keď tam bol zvýšený počet kontrol, tam už neparkuje.

Dr. Príbeľská sa vyjadrila k parkovaniu na Župnomnámestí, potvrdila, že je tam problém parkovať, aj to, že sa vozidlá navzájom blokujú, robia to tak, že tam majú vyhradené parkovacie miesta a keď je krízová situácia, tak na seba nechajú kontakt, aby majiteľ zablokovaného vozidla mohol zavolať tomu, kto ho zablokoval, ale to je na strane, kde majú vyhradené miesta, ale na tej druhej strane, kde je kandidátom spomenutá žltá čiara, je zákaz parkovania a o praxi, že sa to tolerovalo nevie, ona tam nikdy nestála, práve preto, že mestskí policajti tam dávali pokuty, a to je na NS 5 rokov. Opýtala sa ho, kde býva a ako chodí do práce, k čomu kandidát uviedol obvod, v ktorom býval s tým, že autobusové spojenie z miesta jeho bydliska do práce bolo veľmi komplikované, bol nútený chodiť autom, lebo časová strata bola neproporciálna.

Dr. Príbeľská ďalej poukázala na to, že chodí vlakom a aj MHD, tiež si nemôže dovoliť parkovať na platenom parkovisku, a preto by na jeho mieste zvážila verejnú dopravu, aj by si privstala, pretože toto nie je dobrá cesta, nedopadne to dobre, raz keď tam je žltá čiara, tak tam je žltá čiara a radšej mohol využiť verejnú dopravu, hlavne, keď sa mu to už raz stalo, že ho pokutovali a zbytočne sa dohadovať s policajtami iba preto, že je to zaužívaná prax. Zároveň nesúhlasila s tým, že išlo o zaužívanú prax, ona totiž nikdy na tej žltej čiare neparkovala, pretože keď tam raz je, tak nebude porušovať a hádať sa s mestskými policajtami, že nemá kde zaparkovať a ide do práce. Uviedla, že by čiastočne zohľadnila to, že je tam problém s parkovaním, ale mohol sa rozhodnúť aj inak a zvoliť iné riešenie.

Dr. Svetlovská nadviazala na Peťu (dr. Príbeľskú), lebo chcela povedať to isté, problém s parkovaním tam je (citácia zo zvukového záznamu): „len pán kolega, ja tiež som na súde šiesty rok a my sme s Peťou nastupovali spolu, keď som nastúpila, kolegovia mi povedali, že môžem zastávať na ľavej strane, pretože je to náš súkromný pozemok a policajti to rešpektujú a tolerujú (pochopila som to tak, že keď sa navzájom vozidlá zamenstnancov blokovali), ale na druhej strane, na opačnej strane parkovať nesmiem, lebo je to verejný pozemok a dostanem tam papuču alebo blokovú pokutu, čo sa mi nikdy nestalo, že by som tam zastala“. Keď sa jej nepodarilo zaparkovať, tak sa jej aj stalo, že sa musela vrátiť domov“. Uviedla, že nie je pravdou, že na opačnej strane to mestská polícia tolerovala, zdôraznila, že mestská polícia to nikdy netolerovala. Pre ozrejmenie veci sa dôrazným hlasom opýtala na to, čo dr. Javorčíková, že ak by si vypýtali záznamy z jeho priestupkového registra, či tam je skutočne iba jeden zápis od dopravnej nehody (r. 2009) do roku 2016.

JUDr. Hvizdoš odpovedal tak, že určite jeden záznam tam je s tým, že nevie odpovedať a zopakoval, že po roku 2019, kedy bol opakovane oslovený políciou, tak tam už nikdy neparkoval.

Predseda súdnej rady (citácia zo zvukového záznamu): „no tak na 4 krát sa Vás pokúsili presvedčiť, aby ste prijali rozhodnutie, a zrejme to nebolo 4 krát, pretože keď niekto sa niečoho dopustí 4 krát, tak z hľadiska poznatkov a skúseností sa dá uvažovať o viacerých týchto porušeniach, ale nie je to podstatné, podstatné je, že sa vás ešte raz vážne spýtam to, čo pani Svetlovská sa pýtala, od roku 2010 do roku 2016 tvrdíte, že ste boli postihnutý za dopravný priestupok iba v roku 2014. Lebo keď si pamätáte rok 2014, tak je predpoklad, že by ste si mali vlastne pamätať tieto veci trošku viac, neobstojí to, že si neviete spomenúť, pretože ste si spomenuli na rok 2014 a ešte raz sa Vás pýtam, či to len jeden priestupok“.

JUDr. Hvizdoš odpovedal, žev 2014 sa určite dopustil priestupku, je možné, že aj v roku 2012, ale nie je si istý okolnosťami.

Predseda súdnej rady pokračoval: „keď 2012, aký to bol priestupok?“

Kandidát odpovedal, že si skutočne nepamätá, pamätá si, že platil pokutu dodatočne, ale nespomína si na udalosti spred takmer 10 rokov.

Dr. Majerník sa opýtal na dve exekúcie, ktoré mali byť proti kandidátovi vedené (oprávnený – Všeobecná zdravotná poisťovňa), skonštatoval, že to vysvetlil, boli právoplatne zastavené, ale zaujímalo ho materiálne, ako tie nedoplatky vznikli.

Dr. Hvizdoš vysvetlil, že išlo o obdobie, keď bol v zahraničí, kde vykonával odbornú prax a bol zamestnaný v troch spoločnostiach v Nemecku (v dvoch brigádnicky), bol registrovaný na daňovom úrade, sociálnej aj zdravotnej poisťovni a domnieval sa, že za toto obdobie sú zaňho odvádzané odvody v správnej výške. Uviedol, že predtým, ako vycestoval, zmenil trvalý pobyt a túto skutočnosť zdravotnej poisťovni riadne oznámil, po návrate sa nedozvedel, že za dané obdobie mu bol vyrubený nedoplatok, ale rovno mu prišla exekúcia, proti ktorej sa bránil. Exekúcie boli zastavené, overili si, že platil odvody v zahraničí, potom to uznali s tým, že z časti mu bolo uznané, že platil odvody v zahraničí a v časti musel doplatiť, čo samozrejme urobil. Išlo asi o 350 eur.

Dr. Žilinčíka zaujímalo, ako bude pracovať so svojou vlastnou skúsenosťou (dopravná nehoda a priestupky), keď bude rozhodovať o niekom, kto sa dopustí podobného previnenia, aké má kandidát sám za sebou. Či ho bude ovplyvňovať jeho skúsenosť nejakým smerom a ako chce pracovať s touto témou, aby jeho rozhodnutia nemohli byť spochybnené, že sa na takéto veci pozerá alebo príliš zhovievavo, lebo to má sám za sebou, alebo príliš prísne, lebo chce dať najavo, že je to už za ním.

Dr. Hvizdoš uviedol, že sa týmuž zaoberal, cítil by sa skôr nezaujatý ako zaujatý, ak by takú vec dostal a reálne by začal nad ňou uvažovať, tak by to určite riešil s etickou komisiou súdnej rady a zvážil by aj možnosť predložiť návrh na svoje vylúčenie v nadväznosti na stanovisko etickej komisie súdnej rady.

Predseda súdnej rady sa ešte opýtal, ako bol postihnutý za spôsobenie dopravnej nehody a pripomenul, že išlo o trestný čin, pri ktorom došlo k ťažkej ujme na zdraví (26 týždňov PN).

Dr. Hvizdoš odpovedal, že trestné stíhanie bolo zastavené po tom, čo bol schválený zmier, v rámci zmierovacieho konania uhradil v plnej výške škodu, ktorá podľa znaleckého posudku poškodenému vznikla, podieľal sa na jeho liečbe, stále sa ho dopytoval, či mu môže pomôcť fyzicky alebo psychicky, predseda súdnej rady skočil kandidátovi do reči a povedal: „Kolega, ja sa Vás pýtam, aký ste dostali trest, toto sa vás nepýtam.“

Kandidát povedal, že potrestaný nebol, ale od šetrenia dopravnej nehody až do uzavretia zmieru (zastavenie trestného stíhania) mal zadržaný vodičský a nejazdil asi rok aj niečo a rovnako uhradil príspevok na pomoc obetiam trestných činov a znevýhodneným komunitám, čo bolo podmienkou zmierovacieho konania, výber týchto inštitúcii bol na probačnom a mediačnom pracovníkovi.

Predseda súdnej rady sa opýtal, či má ešte niekto nejakú otázku a povedal, že chce dodať, že si dal na tom záležať a preveril si, či došlo pri takýchto dopravných trestných činoch k uzavretiu takéhoto zmieru a nenašiel v štatistikách žiadny takýto prípad, kedy by to skončilo takýmto spôsobom, ktorý aproboval sudca okresného súdu a ukončil k tomuto bodu rozpravu.

Ako som uviedla na úvod, kandidát neprešiel testom skúmania predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Nasledovala jeho ústavná sťažnosť, na základe ktorej bolo uznesenie súdnej rady zrušené.

Dňa 19. 09. 2020 na pracovnom stretnutí pred zasadnutím súdnej rady sme mali bod programu, ktorým bol práve nález ÚS k JUDr. Hvizdošovi. Spomínam si, že JUDr. Berthotýová tam uviedla, že je jej ľúto, že sa tohto kandidáta na zasadnutí 15. 12. 2020 nezastala a nepotvrdila, že skutočne bežne parkovali na žltej čiare oproti NS SR, že existovala taká nepísaná dohoda aj s mestskými policajtami, spomenula svoj počet dopravných priestupkov, pridal sa aj dr. Majerník, ktorý uviedol počet svojich dopravných priestupkov.

Ozvala som sa aj ja a povedala som, že si tiež dám urobiť výpis zo svojho priestupkového registra, navrhla som, aby sme si všetci pekne najprv nastavili zrkadlo a zároveň si uvedomili, čo sa tu stalo, nakoľko celá spoločnosť, teda aj kandidáti na sudcu zreteľne vnímajú, že napr. predsedu Špecializovaného trestného súdu z možnosti uchádzať sa o túto funkciu nediskvalifikovali jeho dva dopravné priestupky, ktorých sa dopustil pod vplyvom alkoholu a rovnako súčasného špeciálneho prokurátora nevylúčilo z možnosti kandidovať na túto funkciu spáchanie trestného činu, za ktorý bol právoplatne odsúdený a dokonca ani to, že v čase kandidatúry bol dokonca v podmienke.

Dr. Hvizdoš bol dňa 19. 10. 2022 pred súdnou radou vypočúvaný asi hodinu, hlasovanie dopadlo takto: ZA bolo 14 členov, jeden člen sa zdržal (ak si dobre pamätám, tak sa zdržal predseda súdnej rady), proti nebol nikto. JUDr. Hvizdoš sa po vymenovaní prezidentkou stane sudcom, čo mňa osobne veľmi teší.

Pred ukončením zasadnutia o 21, 20 hod. sa do rozpravy prihlásila Mgr. Kosová.

Vysvetlím: Ráno pred začiatkom zasadnutia sme si každý člen súdnej rady našli na stole pomerne rozsiahly materiál jednej advokátskej kancelárie, obsahom ktorého bol podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho stíhanie sudkyne ŠTS Mgr. Pamely Záleskej.

Problém bol v tom, že podnet bol podaný dňa 26. 09. 2022 a adresovaný každému členovi súdnej rady (každému na jeho meno), avšak od 26. 09. 2022 do 19. 10. 2022 nám nikto zo zamestnancov súdnej rady neoznámil, že máme na súdnej rade „poštu“.

Dňa 18. 10. 2022 však bol členom súdnej rady v neskorých večerných hodinách doručený mail, v ktorom táto Ak oznámila, že uvedený podnet dňa 26. 09. 2022 podala s tým, že ho ešte dopĺňa. Z tohto mailu sme sa dozvedeli, že predseda súdnej rady podnet vybavil ešte dňa 05. 10. 2022. Ráno 19. 10. 2022, keď každému z nás na stole pristáli tieto dva podnety, nám odpoveď predsedu SR ešte doručená nebola. Na moju otázku dňa 19. 10. 2022, keď mi bolo z

Mgr. Kosová preto povedala, že nerozumie, kde tieto dve kopy, ktoré si ráno našla na stole boli, keďže je tam podacia pečiatka súdnej rady z 26. 09. 2022 a ide o písomnosti na jej meno, a opýtala sa, kde to doteraz bolo, pretože toto sa jej ešte nestalo, aby nemala mesiac doručenú poštu, ktorá je na jej meno s tým, že zjavne nie je jediná.

Dr. Gandžala povedal, že sa nevie k tomu teraz takto vyjadriť. Nehovorí to stopercentne, ale bolo potrebné to asi vytlačiť, keďže to išlo na meno každého člena.

Mgr. Kosová nesúhlasila s týmto vysvetlením a poukázala na to, že veľakrát, keď jej takto prišlo niečo emailom, bolo jej to naskenované, a nech jej nikto nehovorí, pretože je tam pečiatka a je to na meno každého člena, tak veľmi silno pochybuje, že ak kancelária dostala pokyn, že by to neurobili hneď a žiadala, aby sa to nezviezlo na zamestnancov kancelárie, pretože sa nikdy nestalo, aby nerešpektovali pokyny.

Dr. Gandžala povedal, že toto preverí, nevie sa k tomu vyjadriť a dal hlasovať za preloženie dvoch bodov programu, ktoré sme nestihli prerokovať na tomto zasadnutí.

Mala som faktickú poznámku a povedala som, že som na zasadnutí súdnej rady už štvrtý krát a zo súdu som zvyknutá, že ak mi príde pošta do podateľne, tak moja asistentka mi to rovno prinesie alebo mi to nechá v „okne“, a opýtala som sa, či je v poriadku, že ak mi príde takýto balíček na moje meno na súdnu radu s podacou pečiatkou 26. 09. 2022, tak ho dostanem na Vianoce s tým, že keď som sa na začiatku zasadnutia pýtala dievčat, ako je možné, že mi nedal nikto vedieť skoro mesiac, že mám poštu, bolo mi povedané, že pokyn od predsedu bol dať nám na to v deň zasadnutia, teda s mesačným oneskorením. Poukázala som na to, že som v období od 26. 09. 2022 (deň podania podnetu do podateľne súdnej rady) do dnešného zasadnutia bola na súdnej rady kvôli zasadnutiu kontrolnej komisie a ani vtedy ma nikto neupozornil na to, že tu mám poštu na svoje meno.

Dr. Gandžala povedal, že takýto úzus tu nie je, nevie sa k tomu teraz technicky vyjadriť, nemá informáciu o tom, dnes ráno mu to bolo rovnako položené na stôl.

Na moju otázku, či teda tiež o tom nevedel, odpovedal, že vedel, že ten materiál prišiel, ale nevedel, že bol adresovaný jednotlivým členom súdnej rady na ich meno. Preverí to a zistí, prečo sa na to čakalo tri týždne, ale nie je to taká neodkladná záležitosť…… (citácia zo zvukového záznamu), ale ak dal pokyn pán predseda, treba sa jeho spýtať, dá sa to aj mailom.

Opýtala som sa, či mi chce povedať, že ak toto prišlo 18 x do podateľne, tak si všimol iba podanie, ktoré bolo adresované na jeho meno a meno predsedu, k čomu uviedol, že on dostal toto a neskúmal som, či to prišlo 18 x.

 Takže takto vážení kolegovia,

ubezpečujem Vás, že otázke zadržiavania pošty sa povenujeme na ďalšom zasadnutí v kontexte napr. podnetu, ktorý prišiel na sudcu P. Ištóka (chyby v písaní rozsudku) a predseda súdnej rady neváhal ho ihneď zaradiť do programu zasadnutia, a ako som Vám už písala, navrhoval prijať uznesenie, ktorým mu uložíme povinnosť podať návrh na disciplinárku s najmiernejším trestom.

Som presvedčená, že ak by Ak nedoručila v noci 18. 10. 2022 členom súdnej rady mail, z ktorého sme sa dozvedeli nielen to, že dňa 26. 09. 2022 doručili súdnej rade na meno každého z nás podnet na začatie disciplinárneho stíhania uvedenej sudkyne, ale najmä to, že podnet predseda súdnej rady už promptne vybavil (dňa 05. 10. 2022) tak, že ho odložil bez ďalšieho vybavenia.

Tentokrát nepovažoval za potrebné tento kvalifikovaný podnet na Mgr. Záleskú  s členmi súdnej rady prejednať.

Ayše Pružinec Eren

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Tlačové vyhlásenie

Ďalší článok

Štát a spoločnosť by nemali mať záujem o nekritických sudcov

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek