Sloboda prejavu sudcu

84 prečítaní

Záver zo  zasadnutia Sudcovskej rady Krajského súdu v Bratislave dňa 11.03.2022

Sudca má právo vyjadrovať sa k právnemu poriadku, k jeho  úrovni a kvalite tak v štádiu prípravy a tvorby zákonov ako aj  k platnému právnemu poriadku  a v tomto smere viesť odbornú diskusiu.

Sudcovská rada je toho názoru, že sudca má právo vyjadrovať sa  k dianiu v justícii a  slobodne  vyjadriť svoj postoj ako i konštruktívnu kritiku v situácii, keď dianie týkajúce sa sudcov a justície v ňom môže dôvodne vzbudiť obavy o ohrozenie ústavnej zásady nezávislosti súdnej moci a  o možnosti zneužitia trestného činu ohýbania práva akoukoľvek osobou za účelom dosiahnuť   trestné stíhanie  sudcu za vyslovený právny názor.

Sudcovská rada pri  hodnotení a posudzovaní otázky práva na slobodu prejavu sudcu odkazuje na  judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva napr. rozhodnutie Guz proti Poľsku, Wille proti Lichtenšteinsku, Kövesi proti Rumunsku, Baka proti Maďarsku,  Todorova proti Bulharsku ako aj na  Správu o slobode prejavu sudcu prijatú Benátskou komisiou  v roku 2015.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č.52/22

Ďalší článok

UZNESENIE

Latest from Články

Tlačové vyhlásenie

Kolíkovej rozhodnutie čelí žalobe  pre netransparentnosť Sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková podala dňa 11.11.2022 správnu žalobu proti