prokurator

Súdna mapa pripomienky – Okresná prokuratúra

729 prečítaní

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Stanovisko zamestnancov OS Malacky

Ďalší článok

Vyjadrenie Oddelenia SPODaSK – ÚPSVaR Malacky k pripravovanej reforme súdnej mapy

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek