TERAZ TAKTO: “Čurillovci nech to vysvetľujú pred inými orgánmi,” odkazuje sudkyňa Kosová

57 prečítaní

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Dana Jelínková: Pán Giba nemôže byť poradcom prezidentky a zároveň členom disciplinárneho senátu

Ďalší článok

VYHLÁSENIEZDRUŽENIA SUDCOV SLOVENSKA

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek