TERAZ TAKTO: „Máme aj inú prácu, než riešiť haló okolo Mazáka,“ hovorí D. Jelinková Dudziková

66 prečítaní

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Otvorene s Annou Vargovou

Ďalší článok

Prepis zo zasadnutia súdnej rady 12/2023 o lustrácii sudcu predsedom súdu

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek