TERAZ TAKTO: “Na sudcov sa aktívne hľadala špina,” tvrdí Marcela Kosová

74 prečítaní

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

O odvolaní predsedu Súdnej rady. Upokojí sa situácia po odchode Mazáka?

Ďalší článok

Ayše Eren Pružinec: Zvažujem podať trestné oznámenie na Jána Mazáka za zneužívanie právomoci

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek