vyhlasenie

Vyhlásenie k Stálej etickej komisii

291 prečítaní

Vážené kolegyne a kolegovia,

rada by som Vás informovala, že po približne 3-4 mesiacoch fungovania ako členky Stálej etickej komisie som dospela k názoru, že spolupráca s politickými nominantami v tejto komisii je nemožná. So všetkými, menovite – Ján Mazák, Ludvík Bradáč, Lajos Mészáros, Lucia Berdisová, Elena Berthotyová.

Riešime tam rôzne etické dilemy, stanoviská (nemyslím teraz slobodu prejavu sudcu), ktoré ste poslali na posúdenie, avšak návrh odpovedí pripravený politickými zástupcami opakovane neprimerane zasahuje do postavenia sudcov, ich právnej istoty a predvídateľnosti,  a v jednom prípade dokonca podľa môjho názoru je v priamom rozpore so zákonom resp. ide nad rámec zákona, to jest Súdna rada si prostredníctvom etickej komisie prisvojuje právomoc, ktorú zo zákona nemá a svojou podstatou si prisvojuje právomoc Ústavného súdu SR.

Snažila som sa o spoluprácu, trpezlivo a opakovane. Zasielala som protinávrhy, podnety na riešenia, ale márne. Bez odozvy.

Rozmýšľam, kedy  a prečo sa z obhajcov nezávislosti súdnej moci  a bojovníkov proti zásahom výkonnej moci do moci súdnej stali obhajcovia vládnej politiky voči sudcom.  Narážam na zástupcov ZOJ v Súdnej rade SR.

Musím v rámci sebareflexie priznať, že na takýto spôsob fungovania etickej komisie z dlhodobého hľadiska  nemám.

Preto som sa rozhodla, že v rámci etickej komisie budem vypracovávať stanoviská osobitne, bez ohľadu na politický mainstream, v rámci sudcovskej enklávy. Slovo enkláva som nevybrala náhodne, keďže v medzinárodnom práve je to kus osobitného cudzieho územia v rámci iného štátu. A tak sa v rámci etickej komisie aj ja osobne cítim, ako na území iného štátu, na ktorom platia iné pravidlá. Poznáme enklávy suverénne a závislé. Výkon nášho mandátu nesmie byť závislý od prehlasovania politickými nominantami v etickej komisii. Kádrovanie cez stanovenie vágnych etických stanovísk je bičom proti akémukoľvek nepohodlnému sudcovi a prostriedkom na vynucovanie si poslušnosti cez vytváranie atmosféry strachu z potrestania.

Keďže ma viaže povinnosť zachovávať mlčanlivosť, mrzí ma, že nemôžem napísať viac, konkrétne návrhy konkrétnych osôb, ktoré si myslím, že by viacerých nadvihli zo stoličky.

Výstupy, ktoré prejdú cez oficiálne verejné hlasovanie a rozpravu, napovedia viac.

S pozdravom,

Dana Jelinková

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Návrh na zaradenie bodu programu na zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Ďalší článok

Vzťah advokáta a klienta v judikatúre SDEU

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek