Vyjadrenie viceprezidentov ZSS k disciplinárnemu konaniu vedenému proti prezidentovi ZSS

231 prečítaní

Skutočnosť, že dnes už poslankyňa Kolíková podala tesne pred odchodom z pozície ministerky spravodlivosti na prezidenta ZSS návrh na začatie disciplinárneho konania ho v žiadnom prípade nediskvalifikuje z funkcie prezidenta najväčšej stavovskej organizácie sudcov.

K údajnému zámeru predsedu NS SR podať na JUDr. Františka Moznera ďalší disciplinárny návrh nemáme žiadnu vedomosť, a preto sa k tomu nevyjadrujeme.

Pokiaľ predsedu Špecializovaného trestného súdu JUDr. Jána Hrubalu z jeho kandidatúry na tento post nediskvalifikovali jeho dve dopravné nehody, ktoré mal spáchať pod vplyvom alkoholu, pričom podľa medializovaných správ mal pri jednej odmietnuť dychovú aj krvnú skúšku a zároveň súčasného špeciálneho prokurátora JUDr. Daniela Lipšica nevylúčilo z možnosti kandidovať na túto funkciu spáchanie trestného činu, za ktorý bol právoplatne odsúdený a dokonca ani to, že v čase kandidatúry bol v podmienke, tak podanie návrhu na začatie disciplinárneho stíhania za prieťahy v konaní, je v porovnaní s vyššie uvedeným zanedbateľnou  banalitou.

Zdôrazňujeme, že JUDr. František Mozner je uznávaným a aj v medzinárodných justičných kruhoch váženým prezidentom Združenia sudcov Slovenska, ktoré sa pri svojej činnosti riadi  schválenými Stanovami ZSS, v ktorých sú upravené kompetencie všetkých jeho orgánov. Ani podanie disciplinárneho návrhu na JUDr. Františka Moznera preto neznižuje dôveru a vážnosť jeho osoby.

JUDr. Martin Vladik – viceprezident ZSS

JUDr. Štefan Hrvola – viceprezident ZSS

JUDr. Ayše Pružinec Eren – viceprezident ZSS JUDr. Tatiana Veščičíková – viceprezident ZSS

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Odklad súdnej mapy musí schváliť Brusel

Ďalší článok

Tlačové vyhlásenie

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek