Vyjadrenie viceprezidentov ZSS k disciplinárnemu konaniu vedenému proti prezidentovi ZSS

82 prečítaní

Skutočnosť, že dnes už poslankyňa Kolíková podala tesne pred odchodom z pozície ministerky spravodlivosti na prezidenta ZSS návrh na začatie disciplinárneho konania ho v žiadnom prípade nediskvalifikuje z funkcie prezidenta najväčšej stavovskej organizácie sudcov.

K údajnému zámeru predsedu NS SR podať na JUDr. Františka Moznera ďalší disciplinárny návrh nemáme žiadnu vedomosť, a preto sa k tomu nevyjadrujeme.

Pokiaľ predsedu Špecializovaného trestného súdu JUDr. Jána Hrubalu z jeho kandidatúry na tento post nediskvalifikovali jeho dve dopravné nehody, ktoré mal spáchať pod vplyvom alkoholu, pričom podľa medializovaných správ mal pri jednej odmietnuť dychovú aj krvnú skúšku a zároveň súčasného špeciálneho prokurátora JUDr. Daniela Lipšica nevylúčilo z možnosti kandidovať na túto funkciu spáchanie trestného činu, za ktorý bol právoplatne odsúdený a dokonca ani to, že v čase kandidatúry bol v podmienke, tak podanie návrhu na začatie disciplinárneho stíhania za prieťahy v konaní, je v porovnaní s vyššie uvedeným zanedbateľnou  banalitou.

Zdôrazňujeme, že JUDr. František Mozner je uznávaným a aj v medzinárodných justičných kruhoch váženým prezidentom Združenia sudcov Slovenska, ktoré sa pri svojej činnosti riadi  schválenými Stanovami ZSS, v ktorých sú upravené kompetencie všetkých jeho orgánov. Ani podanie disciplinárneho návrhu na JUDr. Františka Moznera preto neznižuje dôveru a vážnosť jeho osoby.

JUDr. Martin Vladik – viceprezident ZSS

JUDr. Štefan Hrvola – viceprezident ZSS

JUDr. Ayše Pružinec Eren – viceprezident ZSS JUDr. Tatiana Veščičíková – viceprezident ZSS

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Odklad súdnej mapy musí schváliť Brusel

Ďalší článok

Tlačové vyhlásenie

Latest from Články

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 74/23

 TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 74/23V Luxemburgu 4. mája 2023 Návrhy generálneho advokáta vo veci C-148/22 | Commune d’AnsNávrhy, ktoré predniesol