vyhlasenie

Zamyslenie: Čo sa stalo s reformnými sudcami z roku 2009?

211 prečítaní

Zamyslenie: Čo sa stalo s reformnými sudcami z roku 2009?

Jelinková Dudzíková, D.

členka Súdnej rady SR a členka Stálej etickej komisie

Písal sa rok 2009, keď vyše stovka sudcov verejne prelomila strach z mlčania a pomenovala stav justície a jej problémy.

V roku 2016 reformní sudcovia z r.2009, členovia zoskupenia sudcov Za otvorenú justíciu JUDr. Ján Hrubala,  JUDr. Katarína Javorčíková,  JUDr. Anton Jaček, viedli verejnú diskusiu, v ktorej sa okrem iného venovali hodnoteniu volebných programov politických strán (voľby do NR SR 2016) a ich vízii zmien v slovenskej justícii.   Projekt Spolu za otvorené súdnictvo bol podporený sumou 14 259, 92 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Spolu za otvorené súdnictvo bola výmena názorov na situáciu v justícii s verejnosťou, politickou scénou i študentmi a hľadanie spoločných riešení.

Výsledkom diskusie bolo vyjadrenie vtedy reformnej sudkyne JUDr. Kataríny Javorčíkovej, že pri porovnaní volebných programov strany Sieť,Most Híd, KDH, SaS, jednoznačným víťazom tohto porovnania z hľadiska justície sa stala strana Most Híd.

V uvedenej diskusii sa JUDr. Katarína Javorčíková potešila myšlienke zrodu etickej komisie na pôde Súdnej rady ako niečoho, čo by mohlo posunúť justíciu o stupienok vyššie.

V roku 2019, po zvolení p. prezidentky Čaputovej, jej napísala JUDr. Katarína Javorčíková otvorený verejný list, v ktorom úvode jej naznačuje svoj profesionálny rešpekt, a zároveň poukazuje na doterajšiu výbornú spoluprácu organizácie Via Iuris  (kde Zuzana Čaputová pôsobila) so sudcovskou iniciatívou Za otvorenú justíciu.

V roku 2021 a 2022 boli p.  prezidentke Čaputovej adresované viaceré verejné listy. Jeden bol otvorený list sudcov v januári 2021 apelujúci na nepripravenosť reformy súdnej mapy.Na  uvedený otvorený list nezaslala p. prezidentka 340 sudcom  žiadnu odpoveď.

Otvorený list Patrika Števíka  prezidentke bol spúšťačom iniciatívy viacerých členov Súdnej rady. Medzi navrhovateľmi kauzy Števík na pôde Súdnej rady je aj JUDr. Katarína Javorčíková, ktorá sa pýta etickej komisie, kde sú hranice slobody prejavu sudcu v politickom živote.  Zjavne  si však otázku  hraníc slobody prejavu sudcu nekládla, keď verejne ovplyvňovala mienku o tom, ktorú stranu majú v roku 2016 voliči zvoliť, keď chcú kvalitnejšiu justíciu. Rovnako si uvedenú otázku nekládla, keď chválila  Mgr. Zuzanu Čaputovú v roku 2019 po jej ustanovení do funkcie prezidenta SR.

Z vyššie uvedeného plynie ponaučenie, že podľa hodnôt otvorenej justície  a reformných sudcov z čias „harabinizmu“ hodnotiť volebné programy a chváliť politikov je aktuálne  povolené.

Chváliť aktuálnych vládnych politikov (aj to nie všetkých, len vybraných)  môže sudca  bezmedzne. Kritizovať sa môže len s medzami. A etická komisia na pôde Súdnej rady má tie medze nájsť. To znie ako dobrý nápad,  pokiaľ by sama etická komisia nebola prerastená politickým vplyvom.

Medzi  rokom 2009 a rokom 2022 sa s otvorenou justíciou  a reformnými sudcami udial veľký progres.

Z bojovníkov za nezávislosť justície sa stali advokáti politických zásahov do organizácie súdnictva.

V Súdnej rade sedia na politickej strane. A nielen to, nasadzujú svoje sily aj na dehonestáciu sudcov s kritickým názorom na  aktuálny spôsob reformy justície.

Vyrástli z disidentov cenzori vlastných kolegov?

A čo etická komisia, o ktorej reformní sudcovia snívali v roku 2016? V roku 2022 má charakter  politického korektora správania sa sudcov. Jej členmi je päť politických nominantov a traja zástupcovia sudcov. Medzi politickými nominantami nájdeme aj reformných sudcov z roku 2009.  Cez definovanie vágnych etických stanovísk pomaly pletie bič proti akémukoľvek nepohodlnému sudcovi. Aby bol prostriedok na vynucovanie si poslušnosti cez vytváranie atmosféry strachu z potrestania a zavretie úst.

Pretože teraz majú slovo tí správni a nepatrí sa im skákať do reči.

Že sa nepatrí skákať do reči politikom a ich obhajcom  v roku 2020 až 2022 zistil už nejeden sudca, ktorý dostal náhubok v podobe disciplinárneho potrestania alebo šikanózneho disciplinárneho návrhu.

Tak si tu všetci pekne pomlčme.

9.december 2022

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Vzťah advokáta a klienta v judikatúre SDEU

Ďalší článok

Prepisy a postrehy zo zasadnutia Súdnej rady 11/2022