Argument

Zostrih – ZÁZNAM DISKUSIE 1. BLOKU ONLINE OKRÚHLEHO STOLA MS SR (23.2.2021)

1018 prečítaní

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

LP/2020/587 Zákon o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalší článok

Pripomienky Sudcovskej rady Okresného súdu Trnava k návrhu Zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, číslo legislatívneho procesu: LP/2020/587

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek