Kontakt

Kontaktný email: info@sudnamoc.sk

Odosielateľ príspevku na zverejnenie nesie zodpovednosť za jeho obsah.

Contact Us

Kontaktné osoby pre médiá k téme Otvorený list sudcov a Súdna mapa:

Boris Tóth                             email: boris.toth@sudnamoc.sk

Marcela Kosová                   email: marcela.kosova@sudnamoc.sk

Jeannette Hajdinová           email: jeannette.hajdinova@sudnamoc.sk

Ján Golian                             email:  jan.golian@sudnamoc.sk

Dana Jelinková Dudzíková  email: dana.jelinkova@sudnamoc.sk