O nás

„Cieľom práva je pokoj, prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je však boj.“

„Právo nie je pojem, ale živá sila. Preto bohyňa spravodlivosti, ktorá drží v jednej ruke váhy, ktorým právo váži, má v druhej ruke meč, aby ho ubránila. Meč bez váh predstavuje holé násilie, váhy bez meča symbolizujú bezmocnosť práva. Oboje patrí k sebe a dokonalý právny stav je iba tam, kde sila, s akou spravodlivosť vládne mečom, sa vyrovná zručnosti, a akou vie zaobchádzať s váhami. Právo je ustavičná práca, a to nielen práca štátnej moci, ale celého národa.“

Rudolf Von Ihering: Boj za právo

Sudnamoc.sk je platforma sudcov Slovenskej republiky vytvorená za účelom zverejnenia ich odborných stanovísk, postojov k aktuálnemu dianiu v justícii a v spoločnosti, ako aj za účelom zdieľania judikatúry a článkov vo všetkých právnych oblastiach.