Zákaz diskusie ako nový trestný čin

25 prečítaní

JUDr. Peter Šamkosudca Krajského súdu v Bratislave                                          Zá­kaz dis­ku­sie ako no­vý trest­ný čin  Do pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia bol pred­lo­že­ný návrh po­mer­ne

Viac