Správa o stave právneho štátu 2023

48 prečítaní

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 5. 7. 2023 PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE Správa o právnom štáte 2023 Kapitola o situácii v oblasti právneho štátu na Slovensku Sprievodný dokument k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o právnom štáte 2023 Situácia v oblasti právneho štátu v Európskej únii Pokračovali reformy slovenského justičného systému.

Viac

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 113/23

35 prečítaní

 TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 113/23V Luxemburgu 4. júla 2023 Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-252/21 | Meta Platforms a i. (Všeobecné podmienky používania sociálnej siete)Vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže môže v rámci

Viac

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 102/23

42 prečítaní

 TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 102/23V Luxemburgu 15. júna 2023 Návrhy generálneho advokáta vo veci C-755/21 P | Kočner/EuropolGenerálny advokát Rantos: Europol a členský štát, v ktorom vznikla škoda v súvislosti s

Viac

Zmena CSP

68 prečítaní

Vyhlásené: 8. 6. 2023 Ročník 2023Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2023 Obsah dokumentu je právne záväzný. 201 ZÁKON z 18. mája

Viac

Nález k prípustnosti dovolania

82 prečítaní

ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Hlavná 110, 042 65 Košice 1 P. O. Box E – 35 TLAČOVÁ SPRÁVA č. 28/2023 3. máj 2023 Prípustnosť dovolania proti uzneseniu o zamietnutí

Viac

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 89/23

59 prečítaní

 TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 89/23V Luxemburgu 5. júna 2023 Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-204/21 | Komisia/Poľsko (Nezávislosť a súkromný život sudcov)Právny štát: reforma

Viac
1 2 3 4 5 27