Tlačová správa

40 prečítaní

Na ústnom rozporovom konaní konanom dňa 13.10.2021 na Ministerstve spravodlivosti SR neboli odstránené zásadné rozpory uvedené v pripomienkach verejnosti obvodov Okresného súdu Pezinok a Malacky

Viac

O súdnej mape trochu inak

43 prečítaní

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dňa 13.9.2021 predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o doplnení niektorých zákonov  v súvislosti s novými sídlami a obvodmi Okresných

Viac

Hľadanie prirodzeného práva

57 prečítaní

Z knihy Patrika Števíka: Zamyslenia Tvárime sa, že človek je mierou všetkých vecí. Môže si robiť, čo chce, všetkému rozumie. Každý drží v

Viac
1 2 3 4 5 15