plac

Odpoveď ministerke spravodlivosti prečo “plačem”?

3143 prečítaní

            Dňa 29. 01. 2021 prebehla v televízii TA3 relácia “Pozrime sa na to” na tému súdna mapa. V uvedenej relácii ministerka spravodlivosti uviedla, že ja ako predseda Okresného súdu Bratislava I plačem, aký mám veľký nápad (odznelo vo videu v čase 34:50 (https://www.ta3.com/clanok/1201888/sudna-mapa-poriadok-ci-chaos.html)). Nuž Vážená pani ministerka, naozaj “plačem”, ale nie je to nad nápadom vecí Okresného súdu Bratislava I. Ten reálne nedokážem ovplyvniť, pretože ak občan, obchodná spoločnosť, či prokurátor alebo samotný štát uváži, že je dôvod na podanie veci na tunajší súd, tak podanie vykoná a je “psou” povinnosťou súdu sa týmto podaním zaoberať a v ideálnom svete ho čo najrýchlejšie a najspravodlivejšie právoplatne rozhodnúť.

            Problémom (nie len tohto) súdu je, že nám štát dlhodobo na rýchle a spravodlivé rozhodovanie nevytvára podmienky. Pod podmienkami na kvalitnú prácu mám na mysli  najmä 1. stabilné personálne zabezpečenie, 2. primerané materiálne zabezpečenie a 3. primerané ohodnotenie mimosudcovského aparátu, ktoré je neprimerane nízke na súčasné pomery Slovenska – nie to ešte hlavného mesta SR, ktoré je metropolitnou oblasťou (pre ilustráciu nástupný tabuľkový plat asistenta senátu, bez ktorého sudca neurobí v zásade nič, je 750 € v hrubom).

            ad. 1) Vážená pani ministerka, pod stabilným personálnym zabezpečením nemám na mysli stav sudcov  mínus 11 oproti rozpočtovanému stavu. Za tento podstav sa necítim byť zodpovedný, nakoľko o sudcov žiadam opakovane, a napriek Vášmu prísľubu ich na súde stále nemáme. Nie som zodpovedný ani za súčasnú právnu úpravu (a ani nebudem hľadať jej vinníka, aj keď nejaké tie tipy by sa našli), ktorá spôsobila, že nástup nových sudcov je ešte ťažkopádnejší, ako bol v čase keď museli prejsť bezpečnostnou previerkou NBÚ a vypočúvaním o nej na Súdnej rade SR a že tento stav sa môže už iba zhoršovať. Pre ilustráciu, vie si niekto predstaviť, že budete podľa novej súdnej mapy kandidátom na sudcu a môžte byť umiestnený v Trnavskom odvolacom súde od Trenčína po Komárno, v Bansko Bystrickom odvolacom súde od Rimavskej Soboty po Žilinu a v Prešovskom odvolacom súde od Michaloviec po Poprad? Odpoveď ministerstva na túto úvahu je, že sudcovia sú leniví a nechcú dochádzať. Nuž vážená pani ministerka, chceli by ste, aby o Vašom spore rozhodoval sudca, ktorý ráno cestuje 2 – 3 hodiny do práce, následne 8 hodín vykonáva namáhavú psychickú prácu a následne  cestuje 2 – 3 hodiny z práce?

            Aby som len nekládol otázky, ponúknem aj odpoveď. Vráťme sa k stavu, že si výberové konania robili súdy samé za súčasného zachovania kreovania výberovej komisie (2 miesta Súdna rada, 2 miesta MS SR, 1 miesto sudcovská rada súdu, z môjho pohľadu je dozor zákonodarnej a výkonnej moci nad výberom súdnej moci v tomto modeli postačujúci) a povinnosťou uviesť aký úsek sa obsadzuje (takto je napríklad na Krajských súdoch) čím motivujete uchádzačov aj z mimo justičného prostredia. Týmto podporíte špecializáciu sudcov (kandidátovi na sudcu budem vedieť uviesť, aký úsek ho očakáva), bude mať znalosť, kde bude pracovať, pričom komisia bude pod Vašou dikciou a spôsob výberového konania tiež.

            ad. 2) Materiálne zabezpečenie (väčšiny) súdu/ov je katastrofálne. Pracujeme na 8 – 10 ročných počítačoch, ktoré si mnohokrát “žijú” vlastným životom (nie je bez výnimky, že sa 10 minút pozeráte na obrazovku, ako sa vám krúti modrý krúžok) s pomalým súdnym manažmentom. To už nehovorím o našej skvelej budove. Od roku 2014 sa Okresný súd Bratislava I pýši vlastným sídlom na Lazaretskej ulici (obstarávacia cena 3.600.000 €), ktorá je naviac historickou pamiatkou. Problémom je len to, že sa tak trochu rúca, a je v stave neobývateľnom pre bezdomovcov. Tak nám to štát vyriešil svojsky, namiesto alokovania rozpočtu na jej rekonštrukciu nám prenajal ďalšiu budovu (rok 2018), za ktorú platíme nájom 440.000 €/á 1 rok a to na dobu max 7 rokov (a z 2/3 sme aj tak ostali v Justičnom paláci). Pekne sme tam nasťahovali spisy obchodného úseku a obchodného registra (okrem zbierky listín, tá sa tam nezmestí) a teraz dumáme kam ich o 5 rokov odsťahujeme. Vyrieši nám túto situáciu súdna mapa a s ňou spojený Mestský súd Bratislava? Odpoveď na túto otázku nechám na čitateľa, myslím, že ju zvládne.

            ad. 3) ohodnotenie mimosudcovského aparátu. V podstate sa zamýšľam, či je k tomuto bodu potrebné aj niečo dodať? Čísla hovoria jasnou rečou, len sa zamyslím, že aj taký asistent si asi časom bude chcieť založiť rodinu, niekde bývať a povedzme sa aj stravovať. Opätovne si položím otázku ako v predchádzajúcom odseku. Vyrieši nám túto situáciu súdna mapa a s ňou spojený Mestský súd Bratislava? Odpoveď… však to poznáte.

            O situácii vyššie uvedenej som napísal pani ministerke spravodlivosti list, ktorý som umožnil podpísať aj “našim” sudcom. Možnosť podpisu využilo 32 z 35 sudcov vo výkone a zrazu sa z listu predsedu súdu, stalo hromadné “volanie o pomoc” sudcov Okresného súdu Bratislava I. Následne som tento list dal na vedomie aj Prezidentke SR, predsedovi Vlády SR, predsedovi NR SR, predsedovi a všetkým členom Súdnej rady SR. Dostavil sa aj výsledok. Ministerka spravodlivosti mi telefonovala. Nebol to príjemný rozhovor a napriek dĺžke jeho trvania (28 minút), by sa dal zhrnúť nasledovne: “Čo som si to dovolil a aký to má význam poslať to všetkým uvedeným?”. A mala naozaj pravdu. Predseda Súdnej rady SR a Súdna rada ako celok deklarovali snahu pomôcť, boli však jediní. Prezidentke SR (napriek neformálnemu stretnutiu s jedným z jej poradcov), predsedovi Vlády SR, predsedovi NR SR, nestál náš list ani len za pridelenie referentovi, na vypracovanie “bezpohlavnej” odpovede o snahe niečo riešiť.

            Takže, pani ministerka spravodlivosti. S názormi Vami prezentovanými v piatkovej televíznej debate (29. 01. 2021) som sa stotožnil v minimálnej miere Vašich konštatovaní. Poteším Vás však, že do časti, s ktorou sa stotožňujem, patrilo aj to, “že plačem”. Áno, je to pravda, naozaj plačem, ale nie pre nápad vecí na tunajší súd, ale je to pre Váš iný nápad…

Ján Golian

predseda Okresného súdu Bratislava I

2 Comments

  1. Veľmi výstižné a miestami trefne vtipné (hoci smiechom cez slzy) zhrnutie súčasného stavu.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Pripomienky Krajského súdu v Bratislave

Ďalší článok

Stanovisko Sudcovskej rady Okresného súdu Považská Bystrica s podporou sudcov a zamestnancov Okresného súdu Považská Bystrica k návrhu novej súdnej mapy