vlajka

Návrh na pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov v občianskych alebo obchodných veciach

31 prečítaní

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Tlačové vyhlásenie

Ďalší článok

Dohovor o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov v občianskych alebo obchodných veciach

Latest from Články

Tlačová správa

Na ústnom rozporovom konaní konanom dňa 13.10.2021 na Ministerstve spravodlivosti SR neboli odstránené zásadné rozpory uvedené

O súdnej mape trochu inak

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dňa 13.9.2021 predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o doplnení niektorých zákonov  v súvislosti