sach

Špinavé hry Jána Mazáka pokračujú

324 prečítaní

Autor: Patrik Števík

Za pár mesiacov to budú dva roky, čo bol za predsedu súdnej rady zvolený Ján Mazák. Človek ohurujúci titulmi a funkciami, ktorý však ako predseda súdnej rady úplne zlyhal. Je obrovskou hanbou a nebezpečenstvom pre právny štát na Slovensku. Svojou suterénovou morálkou a nekompetentnosťou spôsobuje súdnej moci jeden úder za druhým. Flagrantným spôsobom porušuje Ústavu SR a zákernými politickými ťahmi zbavuje justíciu nezávislosti a dôveryhodnosti. Otvorene schvaľuje porušovanie ľudských práv počas koronakrízy s precíznym odôvodnením hodným profesora, že takúto pandémiu sme tu ešte nemali, takže porušovanie ľudských práv exekutívou je v poriadku.

Svojou pozíciou si je taký istý, že sám vyhlasuje, že Súdna rada je politickým orgánom. A trošku možno aj odborným. Ja bohužial nič odborného na činnosti Súdnej rady nevidím. Teda sem tam. Jej predseda dáva politické stanoviská korešpondujúce so zámermi vládnej moci a presadzuje vládnu politiku likvidácie nezávislosti súdnej moci. Do očí bijúce je jeho sklamanie, že sa nepotvrdzujú ním vyslovené slová o skorumpovanej justícii a stráca tak jeden z dôvodov kopnúť si do slovenských sudcov a legitimizovať rôzne reformy a očisty.

Osobe Jána Mazáka som sa venoval v médiách už  začiatkom roku 2021. Preto spomeniem iba aktuálne špinavé hry politika Jána Mazáka. Predseda súdnej rady opakovane nerešpektuje súdne rozhodnutia a právo sudcu na vyslovenie právneho názoru. Cielene znižuje dôveryhodnosť súdnej moci tým, že nielen spochybnil rozhodnutie sudcu okresného súdu v mediálne známej trestnej veci, ale dokonca vyslovil názor, že sa treba pozrieť na to, či sa tento sudca nedá potrestať. A to na základe rozhodnutia odvolacieho súdu, ktorý sa s rozhodnutím okresného súdu nestotožnil.

Často mám pocit, akoby Ján Mazák nevyštudoval pravnickú fakultu, ale učňovku a k právu, titulom a funkciám sa dostal iba zhodou okolností. Mohol by vedieť, že viacinštančný systém súdnej moci predpokladá preskúmavanie súdnych rozhodnutí vyššími inštanciami. Ak by mali byť trestaní všetci sudcovia, ktorých rozhodnutie bolo niekedy zrušené súdom vyššieho stupňa, nemal by kto súdiť.

A aby toho nebolo dosť, politik Ján Mazák odsúdil nesúhlasné prejavy niektorých politikov voči rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorý sa nestotožnil so spomínaným rozhodnutím okresného súdu. Čiže rozhodnutia súdov môže v našej nekultúrnej krajine kritizovať iba politik Ján Mazák. Žiadny iný politik si to nesmie dovoliť. Žijeme v krajine, kde kolabuje právny štát, kde sa nerešpektuje prezumpcia neviny a z rozhodnutí súdov si politická a mediálna moc robí trhací kalendár. V krajine, kde Súdna rada nie je ústavným orgánom legitimity súdnej moci, ale politickým orgánom, ktorý súdnu moc zbavuje nezávislosti a dôveryhodnosti.

Napriek chýbajúcemu odbornému rozmeru Jána Mazáka je ťažko uveriť tomu, že ako bývalý predseda Ústavného súdu SR, čo Ján Mazák rád zdôrazňuje nevie, že súdna rada nie je inštitúciou, ktorá rieši ústavné problémy. Napriek tomu predložil súdnej rade svoj pohľad na konkrétne rozhodnutie generálneho prokurátora podľa § 363 Tr. por. s tým, že súdna rada musí konať, keďže je nevyhnutné vyriešiť ústavné zaradenie generálnej prokuratúry. Ignorujúc rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktoré túto otázku už dávnejšie vyriešilo. A to spôsobom, ktorý nie je politikovi Jánovi Mazákovi veľmi po chuti.

Ján Mazák, podobne ako celá vláda, má rád dvojaký meter. Pamätáme si ako pompézne na tlačovke oznámil, prečo podal disciplinárny návrh na sudcu JUDr. Michala Trubana a ako je potrebné ho potrestať. Lebo bol podľa neho zaujatý, hoci túto skutočnosť doteraz nekonštatoval žiadny príslušný orgán, iba niektoré mainstreamové médiá. Existuje rozhodnutie Ústavného súdu (nie ojedinelé) vo vzťahu k sudcovi JUDr. Jurajovi Klimentovi ohľadne jeho nevylúčenia sa. Dočkáme sa teda ďalšej slávnosti s ohňostrojom, na ktorej bude oznámené podanie disciplinárneho návrhu Jánom Mazákom?

Je známe aj čerstvé disciplinárne previnenie predsedu Najvyššieho správneho súdu, ktorý je obľúbenec Jána Mazáka. Žeby ďalšia veselica a podanie disciplinárneho návrhu? Nepreceňujme morálne kvality Jána Mazáka. Už dávno vieme, že jeho pracovným nástrojom je krivenie právnych princípov, klamstvá a arogancia, o ktorej by mohla rozprávať sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Marcela Kosová, ktorá s nepoddajnosťou sebe vlastnou vzdoruje špinavostiam Jána Mazáka v Súdnej rade.

Súdna rada pod vedením bývalého generálneho
advokáta Súdneho dvora  a experta na právo EU, ako s obľubou Ján Mazák o sebe
vyhlasuje, sa svojim lokajstvom voči vládnej moci spolupodieľa na vzďalovaní sa slovenskej justície od
európskych štandardov, ako to vyplýva z Rezolúcie Európskej asociácie
sudcov.

Zaraďovanie vážnych tém iba na netransparentné pracovné stretnutia a nevytváranie výberových komisií zo všetkých členov v databázach je bežnou praxou napriek tomu, že sám Ján Mazák túto skutočnosť
vyčítal predchádzajúcemu vedeniu Súdnej rady.

Je zrejmé, že v dôsledku opojenia z moci stráca Ján Mazák súdnosť. Funkcia predsedu súdnej rady je nad jeho sily a jeho dôchodok by bol pre právny štát na Slovensku veľkou úľavou. Prípadne mu odporúčam chopiť sa činnosti, ktorej naozaj odborne rozumie. Ostáva len dúfať, že študenti právnickej fakulty v Košiciach sú dostatočne bystrí a schopní samostatne myslieť, aby nevnímali Jána Mazáka ako svoj vzor, ale ako výstrahu.

Všetci netrpezlivo čakáme na verejné ospravedlnenie Jána Mazáka prezidentovi Združenia sudcov Slovenska JUDr. Františkovi Moznerovi za pošpinenie jeho mena v medzinárodnych kruhoch. Dočkajú sa ospravedlnenia aj 14 – ti sudcovia, signatári Výzvy sudcov na zachovanie demokracie a právneho štátu, ktorých Ján Mazák prirovnal ku koronavírusu?

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Porovnávanie obranných zmlúv s USA z hľadiska zachovania princípov právneho štátu

Ďalší článok

Nález Ústavného súdu SR k protipandemickým opatreniam