Tlačové vyhlásenie

207 prečítaní

Sudnamoc.sk:  Schválená súdna mapa naráža na problémy praktickej implementácie

Prvého januára 2023 vstúpia do účinnosti zákony o novej súdnej mape, ktorými sa mení organizácia súdnictva v hlavnom meste SR, na okresnej aj krajskej úrovni Slovenskej republiky, ako aj na úrovni správneho súdnictva.

Po neúspešnom pokuse legitímnych zástupcov súdnej moci byť rovnocenným partnerom v diskusii a v legislatívnom procese  vedenom rezortom spravodlivosti  o zmene súdnej mapy, táto bola schválená parlamentom  bez toho, aby zástupcovia súdnej moci mali možnosť k finálnej podobe súdnej mapy vyjadriť svoj postoj a námietky.

Necelé štyri mesiace pred nástupom účinnosti zmeny súdnej mapy narážajú zákony o novej súdnej mape na zásadné problémy spočívajúce v nerealizovateľnosti naplnenia časového rámca, ktorý legislatívny zbor schválil.

S nepripravenosťou schválenej reformy na praktickú implementáciu je spojená   neistota, ktorá okrem zamestnancov súdov a sudcov v konečnom dôsledku postihne verejnosť.

Je nevyhnutné, aby kompetentní predstavitelia  zákonodarnej a výkonnej moci uvedenú situáciu riešili ako otázku prioritného verejného záujmu. V opačnom prípade môže dôjsť ku kolapsu justičného systému.

Ayše Pružinec Eren, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, členka Súdnej rady SR  zvolená sudcami

Dana Jelinková Dudzíková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, členka Súdnej rady SR zvolená sudcami

Kontakt :

info@sudnamoc.sk

Platforma Sudnamoc.sk

Sudnamoc.sk je platforma sudcov Slovenskej republiky vytvorená za účelom zverejnenia ich odborných stanovísk, postojov k aktuálnemu dianiu v justícii a v spoločnosti, ako aj za účelom zdieľania judikatúry a článkov vo všetkých právnych oblastiach.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Podanie na USSR

Ďalší článok

Vyhlásenie k zmenám súdnej mapy na Slovensku