sudnamoc

Iniciatíva slovenských sudkýň a sudcov vytvoriť v rámci justície frankofónnu platformu

405 prečítaní

Dňa 10.9.2021 sa na pôde Súdnej rady SR, na pozvanie p. predsedu Súdnej rady SR, prof. JUDr. Jána Mazáka, PhD., konalo pilotné stretnutie slovenských sudkýň a sudcov, ktorí majú záujem na vytvorení koncepcie vzdelania a odborného rastu v právnej terminológii vo francúzskom jazyku, aj so zameraním na právo Európskej únie a právo Rady Európy.

Táto iniciatíva sa stretla s ústretovým prístupom p. predsedu Súdnej rady SR, v nadväznosti na čo bol vypracovaný zámer zverejnený na oficiálnom webovom sídle Súdnej rady SR, ktorý bude predmetom zasadnutia Súdnej rady SR dňa 23.9.2021:

https://zasadnutia.sudnarada.sk/informacia-o-zamere-skupiny-sudkyn-a-sudcov-slovenskej-republiky-vytvorit-vo-vnutri-sudnictva-podmienky-na-studium-a-vzdelavanie-sa-vo-francuzskom-jazyku/

Na pracovnom stretnutí dňa 10.9.2021 boli účastné naše kolegyne a kolegovia/sudkyne a sudcovia SR, (v abecednom poradí, bez titulov) – Jozef Angelovič (Krajský súd v Prešove), Martin Baran (Krajský súd v Prešove), Michala Bašticová (Okresný súd Bratislava V.), Dana Jelinková Dudzíková (Okresný súd Bratislava I.), Katarína Podhorcová (Okresný súd Liptovský Mikuláš), Veronika Šuchová (Okresný súd Banská Bystrica), Silvia Tisová (Krajský súd v Žiline).

Počas pracovného stretnutia boli zadefinované základné ciele a očakávania, ako aj možné metódy a spôsoby ich dosiahnutia.

Ďalší postup  bude verejne komunikovaný po zasadnutí Súdnej rady SR dňa 23.9.2021.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Dohovor o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov v občianskych alebo obchodných veciach

Ďalší článok

Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek