Otvoreny list

List asistentiek trestného úseku KS v Nitre

803 prečítaní

Vyjadrenie asistentiek trestného oddelenia Krajského súdu v Nitre k listu pani ministerky.

V prvom rade chceme vyjadriť nespokojnosť s navrhovanými zmenami a nespokojnosť s tým, že všetky informácie, ktoré sa nás týkajú, sa dozvedáme výlučne z médií a nebola s nami vedená rovnocenná diskusia.  Zmena súdnej mapy sa nás bezprostredne dotýka takým spôsobom, že naše dlhoročné pôsobenie v justícií je ohrozené. Nemáme žiadnu istotu, že zmeny, ktoré ministerstvo plánuje, sa nás nedotknú, alebo budeme nejakým spôsobom kompenzované. V skutočnosti je ale veľmi pravdepodobné, že väčšina asistentiek, ktoré majú rodiny, malé deti a svoj čas majú rozdelený tak, aby stíhali svoju prácu a samozrejme starostlivosť o rodinu a deti, o svoju prácu prídu. Argumenty pani ministerky, že sa nás dochádzanie napríklad do Trnavy nejako veľmi nedotkne, si nevieme žiadnym spôsobom  logicky vysvetliť. Ako môže asistentka, ktorá už teraz denne dochádza 40 km do Nitry, dochádzať ďalších 80 km……?! To je jednoducho nemysliteľné a časovo nezvládnuteľné. Nech si pani ministerka podrobne preštuduje, akým spôsobom fungujú okresné súdy, krajské súdy a ako fungujú zamestnanci na týchto súdoch a až potom bude skutočne v obraze, pretože pani ministerka má zrejme, úplne inú predstavu o tom, ako to skutočne funguje vo výkone súdnictva. Vyjadriť sa spôsobom, že pre asistentky, ktorých plat sa pohybuje niečo nad hranicou minimálnej mzdy, nebude cestovanie problém, je maximálne arogantné. Je nemysliteľné a egoistické, aby ministerka spravodlivosti, ktorá tu má byť pre svojich ľudí – či už sudcov, vyšších súdnych úradníkov, asistentky a celý aparát, ktorý zabezpečuje bezproblémový chod súdnych pojednávaní a rozhodovaní, takýmto neskutočne hrubým spôsobom, znemožní dobre a kvalitne vykonávať svoju prácu. Niektoré asistentky a súdne tajomníčky pracujú na súdoch celý svoj život a je potrebné poukázať aj na to, že v dnešnej dobe je neskutočne ťažké nájsť kvalitnú a spoľahlivú asistentku. Je nesmierne ťažké udržať novú asistentku na svojej pozícii dlhšie ako pol roka, vzhľadom na neprimerané pracovné zaťaženie a nedocenené finančné ohodnotenie. Ak sa tento trend nezlepší, na súdoch miesta asistentiek zaniknú. A ktovie, možno práve toto je zámer ministerstva.

Tiež celkom dobre nerozumieme argumentom o zmene súdnej mapy, na základe nárečí a jazykovej bariéry medzi krajmi… Toto už skutočne je tak absurdné, že asi ani nemá význam sa touto skutočnosťou zaoberať.

V prípade, že by ministerstvo skutočne poznalo prácu, ktorú asistentka vykonáva, čo všetko je v jej náplni práce a akú agendu a pracovné zaťaženie musí zvládať, možno by sa na vec pozeralo trochu inak.           

            Platové ohodnotenie asistentiek na súdoch je dlhodobo žalostné a medializované informácie vnášajú do našej práce neistotu. Je nemysliteľné, aby ľudia, ktorí celý svoj pracovný život obetovali justícii, nakoniec doplatili na zvyšovanie si ega ľudí, ktorí sú momentálne pri moci za zástierkou nastolenia „spravodlivej justície“.  

Celá podstata nášho vyjadrenia spočíva v tom, že absolútne nesúhlasíme s navrhovanými zmenami, ktoré budú mať podstatný vplyv na naše ďalšie pôsobenie v justícii.

Za asistentky trestného oddelenia KS v Nitre môžem vyjadriť, že každá z nás, ktorá tu pracuje, má svoju prácu rada, robí ju najlepšie ako vie a budeme ju tak vykonávať aj naďalej. Ale takú istú snahu by sme uvítali aj zo strany ministerstva, ktoré vždy nejakým spôsobom na tých, od ktorých z veľkej časti závisia výsledky súdov, zabúda.

Ministerstvo spravodlivosti by si malo v prvom rade uvedomiť, že bez nás – administratívy, sa jednoducho žiadna kvalitná reforma, či už taká alebo taká, jednoducho zrealizovať nedá.

Asistentky trestného oddelenia

Krajského súdu v Nitre

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Súdna mapa – JUDr. Ján Vanko, bývalý sudca Krajského súdu v Nitre

Ďalší článok

Reforma súdnej mapy – obchodné súdnictvo v košickom kraji