Otvorene s Annou Vargovou

59 prečítaní

zdroj: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11340

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Ayše Eren Pružinec: Zvažujem podať trestné oznámenie na Jána Mazáka za zneužívanie právomoci

Ďalší článok

TERAZ TAKTO: „Máme aj inú prácu, než riešiť haló okolo Mazáka,“ hovorí D. Jelinková Dudziková

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek