prokurator

Polovicu súdov navrhla zrušiť ministerka spravodlivosti bez akejkoľvek diskusie alebo analýzy

508 prečítaní

Legislatívny návrh o zrušení takmer polovice slovenských súdov je výsledkom politického rozhodnutia jednej osoby, ministerky Kolíkovej. „Takzvaná súdna reforma nie je výsledkom analýz či diskusií s odbornou verejnosťou a sudcami, ale osobným prianím ministerky spravodlivosti“, hovorí Marcela Kosová z komunikačnej platformy sudcov sudnamoc.sk, ktorá je sudkyňou Krajského súdu v Bratislave a členka Súdnej rady zvolená sudcami.

O pracovných stretnutiach legislatívnych skupín  o aktuálnej podobe návrhu súdnej reformy neexistujú písomné záznamy. Vyplýva to z vyjadrenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým odpovedalo na zaslanú žiadosť sudcov o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám“. „Uvedeným sa potvrdila pravdivosť tvrdení sudcov, že legislatívne  pracovné skupiny existovali len do roku 2018 a ich závermi nebola aktuálna podoba novej súdnej mapy. Zo záverov pracovných skupín v roku 2018 existujú zápisnice z porád podpísané zúčastnenými osobami“, vysvetľuje Marcela Kosová.

Ministerstvo spravodlivosti SR na základe infožiadosti oznámilo, že v roku 2020 sa uskutočnili len interné stretnutia zástupcov ministerstva, na ktoré boli prizvaní sudcovia Roman Greguš (predseda Krajského súdu v Nitre), Róbert Urban (sudca Krajského súdu v Žiline), Peter Hrnčiar (sudca Okresného súdu v Žiline ) a Eva Behranová (sudkyňa Krajského súdu v Trnave). Zo stretnutí uskutočnených v roku 2020 neboli vyhotovené zápisnice. Nevie sa, čo bolo predmetom týchto stretnutí.

Samotná ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková dňa 15.2.2021 priznala v komunikácii s  dvoma sudkyňami, že aktuálna podoba novej súdnej mapy je jej politickým rozhodnutím a je výsledkom jej rozhodnutia.

„V demokratickom právnom štáte je neprípustné, aby o tak rozsiahlej zmene organizácie súdnictva rozhodol jeden človek, navyše predstaviteľ výkonnej moci. Táto reforma je  postavená na vode a dosiahne sa ňou presný opak toho, čo sa deklaruje“, uvádza Marcela Kosová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a členka Súdnej rady

Slovensko pri príprave súdnej reformy obišlo aj Európsku komisiu pre demokraciu prostredníctvom práva  (známejšia pod názvom „Benátska komisia“). Tá bola založená v roku 1990 Výborom ministrov Rady Európy a je jej poradným orgánom v ústavnoprávnych otázkach. Úlohou Benátskej komisie je poskytovať právne poradenstvo členským štátom a najmä pomôcť štátom zosúladiť legislatívu s európskymi a medzinárodnými štandardmi v oblasti demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Benátska komisia sa postupne rozvinula do medzinárodne uznávaného a nezávislého poradenského orgánu. Stanoviská Benátskej komisie sú zverejňované aj na stránkach Ústavného súdu SR.

„Prizvanie Benátskej komisie ako garanta správnosti smerovania reforiem justície v členskom štáte EÚ malo byť dôležitým faktorom pri kreovaní súdnej reformy. V našom prípade však Benátska komisia kompetentnými orgánmi oslovená nebola. A mala byť, vzhľadom na závažnosť reforiem. Ak niekto tvrdí, že dôvod, pre ktorý sudcovia s reformou nesúhlasia, je ich neochota cestovať, buď námietky sudcov nečítal, alebo zavádza. Voči predloženej zmene sa pritom stavajú nielen sudcovia, ale aj prokurátori, advokáti, orgány územnej samosprávy či úrady práce sociálnych vecí a rodiny“ uzatvára Marcela Kosová.

Pripomienky k legislatívnemu návrhu je možné podať do konca februára 2021.  Žiadna z pripomienok nebola ku dňu 15.2.2021 ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky vyhodnotená ako spôsobilá predložený návrh zákona zmeniť či stiahnuť z legislatívneho procesu na jeho prepracovanie.

Kontakt :

marcela.kosova@sudnamoc.sk

dana.jelinkova@sudnamoc.sk

Platforma Sudnamoc.sk

Marcela Kosová je sudkyňou Krajského súdu v Bratislave, členkou Súdnej rady Slovenskej republiky volenou sudcami, signatárkou Otvoreného listu sudcov a  výzvy Právnici spolu za právny štát. Spolupracuje so sudcami na platforme sudnamoc.sk

Dana Jelinková Dudzíková je sudkyňou Okresného súdu Bratislava I a je spoluautorkou Otvoreného listu sudcov a signatárkou výzvy Právnici spolu za právny štát. Spolupracuje so sudcami na platforme sudnamoc.sk Sudnamoc.sk je platforma sudcov Slovenskej republiky vytvorená za účelom zverejnenia ich odborných stanovísk, postojov k aktuálnemu dianiu v justícii a v spoločnosti, ako aj za účelom zdieľania judikatúry a článkov vo všetkých právnych oblastiach.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Stanovisko zamestnancov Okresného súdu Malacky

Ďalší článok

PRIPOMIENKY K návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Latest from Články

Tlačové vyhlásenie

Kolíkovej rozhodnutie čelí žalobe  pre netransparentnosť Sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková podala dňa 11.11.2022 správnu žalobu proti