odbory

Reakcia na list ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 08.02.2021 č. spisu: 02005/2021/10

857 prečítaní

Ako zamestnanci Krajského súdu v Bratislave, si dovolíme reagovať  na Váš list, ktorý ste zaslali zamestnancom súdov tri mesiace po tom, ako ste predstavili projekt súdnej mapy sudcom. Sledujeme pozorne dianie okolo tzv. reformy súdnictva, keďže sme jeho súčasťou. Sledujeme pripomienky, námietky a návrhy, aj to ako sa k tejto téme vyjadrujú sudcovia a taktiež zásadné námietky už majú aj advokáti, samosprávy a všetci tí, ktorých sa priamo táto reforma dotýka, tiež vyjadrenia OZJ. Taktiež  sledujeme Vaše vyjadrenia  v televízii v rôznych reláciách alebo v tlači.

Nevieme koho máte na mysli vyjadreniami typu, že nás niekto zavádza, predkladá nám polopravdy, zavádzajúce informácie, dokonca konšpirácie, sme samostatne mysliace osoby, a celú situáciu vnímame hlavne z pohľadu zamestnancov, nakoľko sa nás to priamo dotýka. O súdnej mape diskutujeme so sudcami, ktorí sú spolu s nami jedinou priamou súčasťou súdnictva.

Sme zamestnanci Krajského súdu v Bratislave. Áno toho súdu, ktorý sa ide zrušiť/zlúčiť s Trnavou (áno tí , ktorým sa „nebude chcieť dochádzať do Trnavy“).

Otázka: Prečo Bratislava s Trnavou a nie Trnava s Bratislavou? (vysvetlenie, ako pretrhnutie tzv. „korupčných väzieb“ a „nárečí“ sa javí absolútne nedostatočné na zrušenie krajského súdu v hlavnom meste SR).

Ďalšia otázka: Keďže zamestnanci a sudcovia KS BA budú zatiaľ (kým teda nebude vhodná budova v Trnave) v Justičnom paláci, načo je toto rušenie, resp. zlúčenie dobré? Čomu má poslúžiť? Firme, ktorá bude vyrábať nové tabule a pečiatky? Okrem toho, že bude vypísané výberové konanie na nového predsedu súdu? Bežný zamestnanec si môže myslieť, že to je hlavný dôvod. Dúfame, že sa mýlime.

Ako zamestnanci Krajského súdu v Bratislave nechápeme ďalší argument na zrušenie, resp. zlúčenie s Trnavou. A to je špecializácia. Určite musíte vedieť, že Krajský súd v Bratislave je špecializovaný súd už niekoľko rokov. Existujú občianskoprávne, poručenské, obchodné, správne a trestné senáty. Tieto majú svoje asistentky, súdne tajomníčky a VSÚ, ktorí sú tak isto špecializovaní na tieto agendy, tzn. že špecializácia sudcov aj pomocného personálu je už dlhoročná. Tak podľa nás ani tento argument neobstojí na zrušenie Krajského súdu v Bratislave.

Dochádzanie do Trnavy je pre zamestnancov Krajského súdu v Bratislave nielen komplikované, ale najmä finančne tak nákladné, že vzhľadom na naše nízke finančné ohodnotenie, ktoré je Vám z titulu Vašej funkcie známe, absolútne neprijateľné. Iste je Vám zároveň známe, že väčšina zamestnancov žije v Bratislave alebo okolí, kde sú výdavky na bývanie a život v porovnaní so zvyškom Slovenska oveľa vyššie, a preto bude väčšina zvažovať ďalšie zotrvanie v justícii aj vzhľadom na skĺbenie rodinného a pracovného života, na ktorý Váš zámer so súdnou mapou vôbec nereflektuje.

Píšete, že za nás bojujete. Väčšina z nás pracuje v súdnictve roky. Vieme, že keď za nás niekto bojoval, nikdy to nebol žiadny minister a kompetentní pracovníci ministerstva. Roky sme boli v štrajkovej pohotovosti kvôli poddimenzovanému finančnému ohodnoteniu, a nič sa nedialo, vždy to boli len sľuby, ktoré neboli nikdy realizované. A bohužiaľ aj tento Váš list je pre nás zatiaľ iba sľub, ktorý v konečnom dôsledku nič neznamená. Preto potrebujeme vidieť konkrétne kroky týkajúce sa zlepšenia finančného ohodnotenia zamestnancov.

Máme za to, že ministerstvo spravodlivosti v súvislosti so súdnou mapou permanentne   zabúda na oddelenie Justičnej pokladnice, ktorá vznikla pri Krajskom súde v Bratislave. Pýtame sa do akej miery sa nová súdna mapa dotkne zamestnancov tohto oddelenia, čo vôbec s nimi plánujete urobiť.

Zároveň Vám chceme pomôcť aj my a dať Vám konkrétne návrhy na zlepšenie a reformu súdnictva. Praktické, tie odborné Vám radia sudcovia.

V prvom rade je to finančné ohodnotenie. Fluktuácia zamestnancov je častá hlavne kvôli tomuto problému. Ďalej je to technické zabezpečenie. Výpočtová technika je stará a veľakrát nefunkčná. Keď prídete ráno do práce, nie je ojedinelé, že musíte počítač aj dvakrát reštartovať, aby ste sa vôbec dostali k práci. Vysvetľovať občanovi, že mu neviete poskytnúť informáciu iba preto, že Vám momentálne nefunguje počítač, zamrzol, musíte ho reštartovať a vlastne dúfať, že sa rozbehne, je dosť frustrujúce, nakoľko sme preňho iba neschopný, pomalý štátny úradník. To isté sa deje aj počas dňa. To znamená, že sa zároveň predlžuje doba, za ktorú vybavíte svoje pracovné povinnosti, resp. niekedy ich musíte odložiť, lebo sa Vám na počítači točí kolečko. To isté sa týka elektronizácie. Chceme dať do pozornosti, že elektronizácia znamená, že za počítačom niekto sedí a musí najskôr urobiť úkony, na základe ktorých má občan prístup k elektronickým spisom.

Myslíme si preto, že na tvrdené zefektívnenie justície vôbec nie je potrebné rušenie súdov, ale je nevyhnutné súdom zabezpečiť technické zabezpečenie adekvátne dobe, v ktorej žijeme (vymeniť 10 – 15 ročné počítače, kopírky, tlačiarne, scanery a pod.), konečne zvýšiť finančné ohodnotenie zamestnancov súdov tak, aby dosahovali príjem aspoň administratívy ministerstva spravodlivosti.

Žiadame Vás preto a zároveň sa pripájame k výzve sudcov, aby ste tzv. súdnu mapu stiahli z legislatívneho konania a pripravili reformu súdnictva spolu so sudcami a ďalšími odborníkmi, ktorí po diskusii volajú už tri mesiace. Súdna mapa v podobe akej je navrhnutá spôsobí na súdoch iba chaos a zbytočne predĺži dĺžku konania, na čo zbytočne doplatí iba občan.

V Bratislave, 11.02.2021

Ing. Juraj Lacko

podpredseda odborovej organizácie

Vyhotovili:      Viera Habová a Lucia Paráková

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Vyjadrenie k novej súdnej mape zamestnancov Krajského súdu v Trenčíne

Ďalší článok

Súdna mapa – JUDr. Ján Vanko, bývalý sudca Krajského súdu v Nitre