pravnik

Špecializácia na OS BA I a NSS

646 prečítaní

K Súdnej mape, diskusii o nej a špecializácii

Falošnou interpretáciou faktov je verejnosť zahltená informáciami o tom, ako je potrebné podstatným spôsobom reformovať súdnictvo, lebo „špecializácia“, lebo „pretrhanie korupčných väzieb“. Argumenty sudcov, advokátov, odborníkov sa bagatelizujú vyjadreniami ministerky, ktorá „nevníma vznesené pripomienky ako dôvodné na zmenu súdnej mapy“. Diskusia končí. Moja definícia zmysluplnej diskusie je iná. Rozlišujem diskusiu odbornú a diskusiu, v ktorej sa presadzuje politika viac ako odborná stránka diskutovaného problému. Heslá o pretŕhaní korupčných väzieb patria do tej druhej. Akákoľvek reforma postavená na autoritárskom prístupe, vytvorená bez skutočného vnímania tých, ktorý systém tvoria, postavená na zahltení diskusného priestoru nezmyselnými, ale dobre znejúcimi frázami, bez opory v realite, nie je pre mňa reformou, ale hazardom s pojmami ako právny štát, právna istota, ochrana občianskych slobôd, deľba moci, nezávislosť súdnictva.

Som členkou obchodného grémia Okresného súdu Bratislava I. 15 rokov. Špecializácia, ktorou sa argumentuje pri predstavovaní Súdnej mapy, je na našom súde (ako i ostatných bratislavských súdoch) pojem známy a rešpektovaný. Nikto nepochybuje o jej potrebe, nikto nepochybuje o jej nevyhnutnosti a prínose.

Štrnásť rokov z môjho pôsobenia na tomto súde som vykonávala agendu sporovú – Cb a Cbi. Od roku 2018 s víziou minimalizácie agendy Cbi. Lebo – „špecializácia“. Pochopiteľne. Mala som možnosť vybrať si a rozhodla som sa pre agendu Cb, nápad v Cbi mi bol zastavený. Toto rozhodnutie sa nespájalo so žiadnou reformou, nevyžadovalo žiadne finančné vstupy, žiadne zásahy do štruktúry nášho súdu. Jednoducho – s dostatočným počtom sudcov je vytvorený priestor pre špecializáciu.

Od augusta 2019 však obchodný úsek prišiel o viacerých sudcov. Netreba to opakovať. Kajúcnik, Búrka, Threema. Na povrch vystúpilo volanie po potrestaní tých, čo údajne zneužili svoje postavenie sudcu. Mediálny priestor sa naplnil titulkami o vznesení obvinení voči nim a krikom o potrebe vykonania represívnych opatrení voči týmto osobám. Za šiestimi kolegami z obchodného úseku sa zavreli dvere. Neviem aké úkony sa v ich veci vykonali, orgány činné v trestnom konaní nemajú dôvod informovať súd o prebiehajúcom vyšetrovaní. Okrem archívnych záberov na zatýkaných sudcov v putách pri aktuálnej téme „Súdna mapa“, ani médiá nepátrajú po ich osudoch. 

Preriedené rady obchodného úseku z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti prišli následne o ďalšie 2 sudkyne. Jedna sa už isto nevráti. Od začiatku tohto roku šla do starobného dôchodku. Nad druhou visí otáznik. Uvidíme.

V roku 2019 minister spravodlivosti určil 4 nové miesta sudcov na náš súd. Mladí kolegovia prišli v máji 2020. Ďakujeme za nich. Na privítanie dostali dvaja z nich skoro 700 nevybavených Cb konaní, jeden z nich 600 konkurzných konaní, asi 700 OdK konaní a necelých 200 cbi konaní, a ten posledný prevzal 1100 konaní v Obchodnom registri.

Bolo nás však málo. V čase, keď sa na čele rezortu spravodlivosti objavila Mgr. Kolíková, ktorá odhodlane a intenzívne argumentovala (a argumentuje) špecializáciou sudcu, som k agende Cb a Cbi prevzala agendu K. Ďalší moji kolegovia prevzali k svojej sporovej agende agendu Obchodného registra. Z dôvodu odchodu kolegyne do starobného dôchodku, čoskoro pribudne aj do mojej agendy Obchodný register. Nie je to príjemné konštatovanie. Sadnem si k počítaču, odhlásim sa zo Súdneho registra, vrátim sa niekoľko desaťročí dozadu, pokúsim sa pochopiť operačný systém Corwin a vykonať úkony v asi 200 novopridelených veciach. Rovnako, ako ostatní moji kolegovia z obchodného úseku.

Po takmer roku od nástupu novej vlády konštatujem, že sa cítim byť obeťou neriešených vnútorných problémov zo strany ministerstva spravodlivosti. To situáciu pozná. Vie, že z plánovaného počtu 45 sudcov je na našom súde v tomto okamihu vo výkone 34. Podľa mojich informácii ministerka spravodlivosti určila na náš súd 2 voľné miesta sudcu.

Ak trend nastolený Ministerstvom spravodlivosti bude pokračovať – argument o špecializácii sudcov sa stane aktuálnym na druhom najväčšom súde SR. Na Okresnom súde Bratislava I. Zisťujem, že existujú neskutočne obrovské možnosti ako vyvolať chaos, zmanipulovať ľudí i médiá a tak vytvoriť silu na zmenu politických pomerov.

Nemám inú ambíciu ako za prijateľných podmienok plniť si svoje pracovné povinnosti. Pri počtoch vecí a rôznorodosti agendy, ktorú vykonávam a vykonávať budem, ma však čaká hlboká frustrácia z pracovných výsledkov. A zároveň sa budem konfrontovať s frustráciou strán sporu čakajúcich niekoľko rokov na prvé pojednávanie, správcov konkurznej podstaty márne očakávajúcich, že úkony v prebiehajúcich konkurzoch bude súd vykonávať bezodkladne a podnikateľov legitímne sa dožadujúcich vykonania zápisov v Obchodnom registri. Premýšľam, kedy im mienkotvorné médiá povedia, že reforma súdnej mapy nič nezmení. Nastavenie ministerstva spravodlivosti je jednoznačné. Sudcovia si dokončia svoju agendu. Či už budem prieťahy robiť ako sudkyňa Okresného súdu Bratislava I, či ako sudkyňa Mestského súdu Bratislava – bude ich veľa. Nepríjemné, ale dôvodné sťažnosti budú možno podnetom na začatie disciplinárneho konania voči mojej osobe. A o tomto mojom disciplinárnom previnení budú rozhodovať sudcovia Najvyššieho správneho súdu. Jediného súdu, ktorého sudcovia neprešli riadnym výberovým konaním ako ho poznáme my. Požiadavkou na nich je vysokoškolské vzdelanie v odbore právo, 15 ročná právna prax, dosiahnutie veku 40 rokov, absolvovanie justičnej odbornej skúšky, bezúhonnosť, spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti a verejné vypočutie pred Súdnou radou. Atribút „špecializácie“ v tomto prípade ich život nekomplikuje, hoci – s ohľadom na agendu, ktorú NSS rieši, mala by byť táto podľa môjho názoru prioritou. Zriadenie tohto súdu víta aj organizácia Via Iuris. Je pre ňu podstatné, že „budeme mať zriadený osobitný súd pre agendu správneho súdnictva, ktorá je veľmi rozsiahla a rôznorodá a v posledných rokoch sa dynamicky vyvíja“. Pevne nám držím palce, aby sa do už vyhláseného výberového konania prihlásili skutoční špecialisti na správne právo a dúfam, že sa nestretneme s kandidátmi so síce pôsobivým a ambicióznym životopisom, avšak bez spojenia s praxou v oblasti správneho súdnictva.

Zuzana Moťovská Dobošová

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Anketa sudcov k súdnej mape

Ďalší článok

Problémy justície

Latest from Články

Tlačové vyhlásenie

Kolíkovej rozhodnutie čelí žalobe  pre netransparentnosť Sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková podala dňa 11.11.2022 správnu žalobu proti