Súdna rada nie je jednoosobová sro a členovia súdnej rady nie sú rovní a rovnejší

147 prečítaní

Tlačové vyhlásenie

Súdna rada nie je jednoosobová sro a členovia súdnej rady nie sú rovní a rovnejší

Dňa 21.03.2023 sa podľa oznamu zverejneného na stránke súdnej rady malo konať stretnutie pri Okrúhlom stole o posudzovaní integrity a etických štandardov pri výbere sudcov a sudkýň. Na tomto stretnutí sa mali podľa zverejneného oznamu zúčastniť predseda súdnej rady a členovia súdnej rady Lucia Berdisová a Andrej Majerník.

V súvislosti s vyššie uvedenou udalosťou je potrebné verejne konštatovať, že zastúpenie za súdnu radu nepožívalo zmocnenie kolektívneho orgánu, nakoľko všetci členovia súdnej rady neboli o tejto udalosti informovaní a o zastúpení na tomto stretnutí sa nehlasovalo. O konaní tohto stretnutia sme sa my, len rádoví (nerežimoví) členovia súdnej rady dozvedeli len z webovej stránky súdnej rady. O obsahu stretnutia nám nebola doručená k momentu zverejnenia správy na webe súdnej rady žiadna informácia. Nevieme, čo prezentovali osoby vydávajúce sa za delegáciu za súdnu radu.

Z uvedeného vyplýva, že zastúpenie na uvedenom stretnutí nepredstavuje výsledok kolektívnej vôle a nejednalo sa o oficiálne zastúpenie súdnej rady. Názory prezentované na uvedenom stretnutí nie sú názormi súdnej rady.

Účasť len nominantov zákonodarnej a výkonnej moci v súdnej rade na uvedenom stretnutí, ktoré sa malo týkať výberu sudcov a sudkýň, len potvrdzuje, že na pôde súdnej rady sú zástupcovia súdnej moci len tí rovní, pričom zástupcovia zákonodarnej a výkonnej moci vzhľadom k tomu, že predseda súdnej rady je takisto zástupcom nie súdnej moci, sú rovnejší než rovní.

Nerovnaké zaobchádzanie s členmi súdnej rady spočívajúce v rozdielnom prístupe k informáciám je dôkazom, že demokracia a právny štát na pôde súdnej rady bojujú o prežitie.

V Bratislave, dňa 22.03.2023

Dana Jelinková Dudzíková

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Analýza právnickej fakulty o právomociach vlády SR alebo prečo nemohla vláda SR legálne darovať lietadlá Mig – 29 Ukrajine

Ďalší článok

Apológia sudcu Patrika Števíka voči disciplinárnemu potrestaniu za realizáciu slobody prejavu