Predošlý článok

Vyjadrenie zamestnancov Okresného súdu Pezinok k súdnej mape a k listu ministerky spravodlivosti SR zo dňa 08.02.2021

Ďalší článok

LP/2020/587 Zákon o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov