go

Tlačové vyhlásenie k Správe o právnom štáte 2021

380 prečítaní

Tlačové vyhlásenie

                                     21.07.2021

Sudnamoc.sk: Správa Európskej komisie potvrdzuje dôvodnosť kritiky realizácie justičnej reformy

Európska komisia zverejnila 20. júla 2021 Správu o právnom štáte 2021 na Slovensku.

Vyplýva z nej, že sa vynorili obavy v súvislosti s inkluzívnosťou procesu tvorby práva, a to najmä v súvislosti s nedávnou ústavnou justičnou reformou.

V správe sa uvádza, že „plány zlepšiť zákonodarný proces a posilniť transparentnosť, efektívnosť a zodpovednosť verejnej správy oznámené v roku 2020 sa zatiaľ nezrealizovali.“

„V súvislosti so systémom bŕzd a protiváh je ešte potrebné zlepšiť legislatívny proces tak, že sa doň viac zaangažujú zainteresované strany a občianska spoločnosť, čo sa uvádzalo už aj v Správe o právnom štáte 2020.“

Pri vykonávaní reformy súdnictva je dôležité prihliadať na príslušné európske normy, aby sa zabezpečila nezávislosť súdnictva.

„Správa Európskej komisie o právnom štáte potvrdzuje dôvodnosť pripomienok vznesených v legislatívnom konaní o návrhu novej súdnej mapy a o novom disciplinárnom poriadku, ktoré vyčítali predkladateľovi návrhu zákonov najmä nezapojenie odborníkov z mimopolitického prostredia do legislatívneho procesu ako aj neprihliadanie na príslušné európske štandardy.“ upozorňuje Dana Jelinková Dudzíková, z komunikačnej platformy sudcov sudnamoc.sk

Kontakt :

dana.jelinkova@sudnamoc.sk

Platforma Sudnamoc.sk

Dana Jelinková Dudzíková je sudkyňou Okresného súdu Bratislava I a je spoluautorkou Otvoreného listu sudcov a signatárkou výzvy Právnici spolu za právny štát. Je členkou legislatívneho výboru Združenia sudcov Slovenska.

Spolupracuje so sudcami na platforme sudnamoc.sk

Sudnamoc.sk je platforma sudcov Slovenskej republiky vytvorená za účelom zverejnenia ich odborných stanovísk, postojov k aktuálnemu dianiu v justícii a v spoločnosti, ako aj za účelom zdieľania judikatúry a článkov vo všetkých právnych oblastiach.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č.120/21

Ďalší článok

Sudca a právny štát