SVK

Vyhlásenie ZSS k súdnej mape

55 prečítaní

Združenie sudcov Slovenska sa dôrazne ohradzuje voči opakovaným verejným vyhláseniam viacerých politikov o tom, že proti legislatívnym návrhom vlády týkajúcim sa novej súdnej mapy broja iba skorumpovaní sudcovia. Opätovne vyzývame predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci, aby sa takýchto zovšeobecňujúcich a nepodložených vyjadrení zdržali, keďže tieto podkopávajú dôveru verejnosti v justíciu rovnako ako nevyšetrené podozrenia z korupcie. V tejto súvislosti považujeme rovnako za nehodné členky vlády Slovenskej republiky poverenej riadením rezortu spravodlivosti jej vyhlásenia o obalamutení poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ľuďmi z justície.

Za ďalší krok smerujúci k devalvácii hodnôt právneho štátu na Slovensku považuje Združenie sudcov Slovenska aktuálne snahy o „ohnutie“ štandardných legislatívnych pravidiel presadením vládnych návrhov, ktoré neprešli prvým čítaním parlamentu, poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi k iným návrhom zákonov. Natíska sa preto otázka, či je stále v hre efektívna reforma justície alebo ide už len o snahu za každú cenu čerpať pôžičku z Európskej únie určenú z veľkej časti na stavebné projekty.

Bratislava, 24. februára 2022

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Združenie sudcov Slovenska sa pripája k vyhláseniu IAJ

Ďalší článok

VIDEO Ayše Pružinec Eren: Ministerka klame! Mala odstúpiť už po smrti generála Lučanského!

Latest from Články

Rímsky unikát Bratislava

Patrik Števík, sudca Okresného súdu Bratislava II. Výbor svetového dedičstva na svojom zasadnutí rozhodol, že do