SVK

Vyhlásenie ZSS k súdnej mape

260 prečítaní

Združenie sudcov Slovenska sa dôrazne ohradzuje voči opakovaným verejným vyhláseniam viacerých politikov o tom, že proti legislatívnym návrhom vlády týkajúcim sa novej súdnej mapy broja iba skorumpovaní sudcovia. Opätovne vyzývame predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci, aby sa takýchto zovšeobecňujúcich a nepodložených vyjadrení zdržali, keďže tieto podkopávajú dôveru verejnosti v justíciu rovnako ako nevyšetrené podozrenia z korupcie. V tejto súvislosti považujeme rovnako za nehodné členky vlády Slovenskej republiky poverenej riadením rezortu spravodlivosti jej vyhlásenia o obalamutení poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ľuďmi z justície.

Za ďalší krok smerujúci k devalvácii hodnôt právneho štátu na Slovensku považuje Združenie sudcov Slovenska aktuálne snahy o „ohnutie“ štandardných legislatívnych pravidiel presadením vládnych návrhov, ktoré neprešli prvým čítaním parlamentu, poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi k iným návrhom zákonov. Natíska sa preto otázka, či je stále v hre efektívna reforma justície alebo ide už len o snahu za každú cenu čerpať pôžičku z Európskej únie určenú z veľkej časti na stavebné projekty.

Bratislava, 24. februára 2022

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Združenie sudcov Slovenska sa pripája k vyhláseniu IAJ

Ďalší článok

VIDEO Ayše Pružinec Eren: Ministerka klame! Mala odstúpiť už po smrti generála Lučanského!