Vyjadrenie prezidenta ZSS

88 prečítaní

Sudcovia neklamú.

Prezident Združenia sudcov Slovenska vyzýva poslankyňu pani Máriu Kolíkovú, aby nedehonestovala celú justíciu a Združenie sudcov Slovenska, ktoré je stavovskou organizáciu sudcov združujúcou približne 600 sudcov tým, že šíri vo verejnosti, že sudcovia klamú.

Združeniu sudcov Slovenska nie je zrejmé, ako pani poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky dospela k tomu, že sudcovia sa nehlásia na novovznikajúce správne súdy pre to, lebo sa boja previerky sudcovskej spôsobilosti. Overenie sudcovskej spôsobilosti nie je pre sudcov žiadnym „strašiakom“. Každý sudca každý rok, na  rozdiel od poslancov a členov vlády, prechádza podrobnou majetkovou previerkou na pôde Súdnej rady SR. Tento proces bol zavedený ako protikorupčné opatrenie.

Je zarážajúce, že bývala ministerka spravodlivosti zároveň tvrdí, že vôbec nevadí, že sa na správne súdy prihlásil nízky počet sudcov, lebo na to budú finančné prostriedky. Evokuje to dojem, že nejde o špecializáciu, ktorou sama po celý čas operuje. Nastavila počet sudcov troch správnych súdov na počet 90 a prihlásených je zhruba 25 sudcov. To je kolaps v priamom prenose. Pani poslankyňa Kolíková dáva za príklad Najvyšší správny súd, ktorý sa podľa nej veľmi dobre zriadil. Pripomíname, že doposiaľ, vyše roka od jeho zriadenia, mu stále chýba tretina sudcov.

Nepripravenosť súdnej mapy bola opakovane deklarovaná nie len sudcami, ale aj zástupcami ďalších právnických profesií a mnohými inštitúciami a orgánmi verejnej moci, čo dlhodobo ignorovala. Nie je napríklad pravdou, že súdy majú „jasné pravidlá ako nastaviť rozvrhy práce a vedeli sa podľa nich zariadiť“. Nevedia to ani doposiaľ. Predovšetkým, rozvrh práce nepripravujú „súdy“, ale predsedovia súdov. Legislatívu bývalá ministerka nastavila tak, že ak predseda súdu nepripraví rozvrh práce pre mestský súd do 15.12.2022, poruší zákon. Ak ho však pripraví, tiež poruší zákon. Z tohto procesu totiž  vynechala sudcovské rady, ktoré ešte neexistujú. Stále je pritom účinné ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že ak predseda súdu vynechá z procesu tvorby rozvrhu práce sudcovskú  radu, dopustí sa závažného disciplinárneho previnenia.

Ak pani poslankyňa opakovane tvrdí, že „je dobré pri zriaďovaní nových inštitúcií nastavovať justícii zrkadlo“, pripomíname, že nesmie ísť o krivé zrkadlo.  Pripravenosť súdnej mapy, ako ju deklaruje bez konkrétnych argumentov pani poslankyňa,  je chiméra. Nejde o to, čo sa sudcom „nepáči“, ale o to, že sa podstatne sťaží prístup občanov k spravodlivosti, na súdoch nastane bezprecedentný  chaos. Súhlasíme s tým, že pri tak veľkej reforme s ňou nemusí každý súhlasiť, ale ak s ňou nesúhlasí nikto,  je zvrchovaný čas, aby si zrkadlo nastavila pani poslankyňa Kolíková.

V Bratislave, 11.10.2022

                                                                                                  František Mozner

                                                                                  prezident Združenia sudcov Slovenska

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Vyhlásenie k zmenám súdnej mapy na Slovensku

Ďalší článok

Vyhlásenie ZSS k sudcovi Filovi

Latest from Články

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 74/23

 TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 74/23V Luxemburgu 4. mája 2023 Návrhy generálneho advokáta vo veci C-148/22 | Commune d’AnsNávrhy, ktoré predniesol