prokurator

Výpis uznesenia zo zasadnutia pléna Krajského súdu v Košiciach zo dňa 27.11.2020

632 prečítaní

Na základe výsledkov verejného hlasovania (všetci prítomní za)  bolo prijaté toto

U z n e s e n i e   

Plénum Krajského súdu v Košiciach si v celom rozsahu osvojuje stanovisko Sudcovskej rady Krajského súdu v Košiciach prijaté na zasadnutí  dňa 25. 11. 2020 ako aj stanovisko obchodnoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach prijaté na rokovaní 24. 11. 2020.

                                                                                      JUDr. Frederika Zozuľáková

                                                                                                   predsedajúca

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Stanovisko Sudcovskej rady Krajského súdu v Košiciach k projektu Reforma súdnej mapy

Ďalší článok

Otvorený list ZO OZJ pri Krajskom súde v Košiciach Ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky