Flag of Afghanistan

Združenie sudcov Slovenska vyzýva na podporu a pomoc afganským sudkyniam a sudcom

287 prečítaní

Úvod príspevku:

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v prílohe Vám zasielam spoločné vyhlásenie Medzinárodnej asociácie sudcov a Medzinárodnej asociácie sudkýň k situácii v Afganistane a jeho pracovný preklad.

Združenie sudcov Slovenska sa k tomuto vyhláseniu v celom rozsahu pripája a vyzýva všetkých kompetentných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby sa v rámci medzinárodnej spolupráce zasadili o poskytnutie účinnej medzinárodnej ochrany a pomoci afganským sudkyniam a sudcom a ich rodinám, ktorých životy sú podľa dostupných informácií aktuálne ohrozené pre výkon ich povolania, presadzovanie princípov právneho štátu a ochranu ľudských práv a v prípade sudkýň aj pre ich pohlavie.

Podporiť afganské sudkyne môžete aj finančne, a to prispením do fondu, ktorý na ich podporu zriadila Medzinárodná asociácia sudkýň: Donate<https://iawj.clubexpress.com/content.aspx?page_id=305&club_id=882224&item_id=8891>

S úctou

František Mozner

prezident Združenia sudcov Slovenska

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Pri kreovaní novej súdnej mapy sa obchádzajú zákonné pravidlá tvorby právneho predpisu

Ďalší článok

Spoločné vyhlásenie Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a SAK