Dôrazný protest proti zavádzaniu (klamaniu) verejnosti niektorými masmédiami

102 prečítaní

Autor:  Juraj Sopoliga

Dôrazný protest proti zavádzaniu (klamaniu) verejnosti niektorými masmédiami o stanovisku Združenia sudcov Slovenska k odvolaniu členov Súdnej rady SR  zo dňa 3.11.2023

Niektoré masmédia textami článkov (informáciami) zavádzajú (klamú) verejnosť podsúvaním názoru, že Združenie sudcov Slovenska nesúhlasí (nestotožňuje sa) s rozhodnutím vlády SR o odvolaní troch členov Súdnej rady SR.

V Aktualitách (4.11.2023) je nadpis článku „Združenie sudcov odsúdilo odvolanie …“ a na stránkach TA3 (4. a 5.11.2023) text „ZSS kritizuje odvolanie …“.

Zvoleným postupom tieto masmédia porušili zákonnú povinnosť objektívne (neskreslene) informovať občiansku verejnosť. 

Tieto názvy (nadpisy) sú v príkrom rozpore s obsahom uvedeného stanoviska združenia. 

Združenie v stanovisku konštatovalo, že odvolanie členov bez uvedenia dôvodov je nesúladné s európskym štandardom a súčasne zdôraznilo, že sústavne upozorňovalo bývalú vládnu koalíciu (od roku 2020), že presadzovanie a schválenie ústavnej zmeny o odvolávaní členov súdnej rady kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov je krokom späť pri vytváraní podmienok na ochranu súdnictva. 

Je teda jednoznačne zrejmé, že ide o kritiku len bývalej vládnej garnitúry, keďže v texte nie je uvedené ani naznačené, že združenie považuje rozhodnutie vlády za protiprávne. 

Predmetné stanovisko je pritom v plnom súlade s uznesením Hlavného zhromaždenia ZSS zo dňa 12.10.2023 (najvyšší orgán ZSS), ktorým sa o.i. schválilo zaslanie legislatívneho podnetu k príprave vládneho programu v oblasti justície. Navrhuje sa združením aj zmena ústavnej úpravy zakotvením dôvodov odvolania, keďže je zakotvená „právomoc rozporná s európskym štandardom nezávislosti súdnych rád“ (podľa stanovísk medzinárodných inštitúcií). 

Rozhodnutie vlády je v plnom súlade s platnou ústavnou úpravou (čl. 141a ods. 5 ústavy) a záväznou judikatúrou ústavného súdu.

Podľa konštantnej judikatúry „subjekty, ktoré kreujú členov súdnej rady (sú v ich kreačnej dispozícii) pre neexistenciu zakotvenia dôvodov na odvolanie v ústave alebo v zákone, majú možnosť ich odvolať aj pre tzv. stratu dôvery“ (napr. IV.ÚS 46/2011). 

Je teda nespochybniteľné, že aj vláda je oprávnená odvolať tzv. svojich nominantov pre „stratu dôvery“ bez povinnosti uvedenia dôvodov. 

Avizované podanie ústavnej sťažnosti dvoma odvolanými členmi (Javorčíková, Bradáč) pre neuvedenie dôvodov nie je možné považovať za súladné s platnou právnou úpravou. 

V tejto súvislosti je potrebné uviesť skutočnosť, že títo dvaja členovia sa v celom rozsahu stotožnili s uvedenou negatívnou zmenou ústavy, lebo ani v pripomienkovom konaní nevzniesli žiadne výhrady. 

Inak povedané, sú „spolupáchateľmi“ zakotvenia predmetnej negatívnej úpravy (podporovali v tomto zámere vládnu koalíciu), takže podľa môjho názoru je veľmi otázne, či majú morálne právo domáhať sa ochrany. 

Podotýkam,  že aktuálne skreslené reakcie časti masmédií (zavádzanie občanov) by mohli byť do budúcnosti podnetom pre orgány združenia na zvýšenie preventívnej obozretnosti pri poskytovaní stanovísk masmédiam. 

V Košiciach dňa 6.11.2023

                                                                                      JUDr. Juraj Sopoliga 

                                                         Čestný prezident Združenia sudcov Slovenska 

                                                      Člen Súdnej rady SR zvolený sudcami – roky 2002 až 2012

1 Comment

  1. Prepáčte, ale taký „čestný“ predseda a sudca, podliak a „Harabin č. 2“ nemá právo hovoriť o klamstve.
    Kde zostal teraz názor ZSS na útoky a obvinenie sudcu BMS z ohýbania práva pánom šustajom, odborníkom na všetko?
    DJ

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Vystúpenia zahraničných hostí na Hlavnom zhromaždení ZSS

Ďalší článok

Pamäťový zmizík nie len Jána Mazáka