Otvoreny list

Otvorený list sudcov Okresného súdu Liptovský Mikuláš

671 prečítaní

Vážená pani ministerka,

Vážení členovia Súdnej rady Slovenskej republiky,

Vážení členovia Sudcovskej rady Krajského súdu v Žiline,

ako sudcovia Okresného súdu Liptovský Mikuláš vyjadrujeme podporu takým zmenám v justícii, ktoré zvýšia dôveryhodnosť občanov k súdom a ktoré budú zároveň výsledkom dialógu medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a širším okruhom zástupcov sudcov a zamestnancov súdov všetkých stupňov. Vo vzťahu k navrhovanej novej súdnej mape má podľa nášho názoru význam aj začatý projekt „Váženia prípadov“, ktorý bol realizovaný na podnet Súdnej rady Slovenskej republiky a v spolupráci s Analytickým centrom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

            Prezentovaným cieľom Reformy Súdnej mapy je zabezpečiť špecializáciu, náhodné prideľovanie veci a s tým súvisiacu rýchlosť a kvalitu rozhodnutí. V nadväznosti na územie navrhovaného Liptovského obvodu uvádzame, že na Okresnom súde Liptovský Mikuláš aj na Okresnom súde Ružomberok je možné zabezpečiť špecializáciu sudcov, ale aj zamestnancov týchto súdov a to vo všetkých hlavných agendách. Dlhodobé výsledky práce obidvoch súdov v Liptovskom obvode preukazujú, že ciele súdnej mapy sú plnené aj bez potreby rušenia jedného z týchto súdov.

            Slovenská republika, tak ako väčšina krajín sveta, sa nachádza v kríze vyvolanou celosvetovou pandémiou, ktorá zasahuje do všetkých sfér života. Vyvstáva otázka, či je práve toto vhodný čas na tak zásadnú, zložitú a finančne nákladnú zmenu súdnej mapy, ktorá má byť naviac realizovaná v relatívne krátkom čase a bez akejkoľvek dlhšej vecnej diskusie nielen so Súdnou radou Slovenskej republiky a súdmi, ale aj zástupcami iných právnických profesií, zástupcami územnej samosprávy a iných dotknutých subjektov.

            Spoločnosť sa nepochybne vo všetkých svojich sférach pohla za posledných 24 rokov dopredu a na každú z jej zložiek, justíciu nevynímajúc, sú kladené každým rokom vyššie nároky, preto je namieste očakávať, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky presvedčivo vyargumentuje, na základe akých podkladov sa rozhodlo urýchlene vrátiť súdnu mapu o štvrťstoročie dozadu.  Každý krok ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy, by mal smerovať k zlepšeniu života obyvateľov, z navrhovanej súdnej mapy však nie je zrejmé, akým spôsobom sa dospeje k tomuto cieľu zrušením niektorých súdov a zhoršeniu ich dostupnosti pre časť obyvateľov.

V Liptovskom Mikuláši, 22. januára 2021

                                                      Sudcovia Okresného súdu Liptovský Mikuláš :

                                                                                                        JUDr. Iveta Žišková

                                                                                     Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

                                                                                      Mgr. Magdaléna Andreánska

                                                                                         JUDr. Katarína Podhorcová

                                                                                                         JUDr. Eva Uličná

                                                                                                   Mgr. Silvia Lesňáková

                                                                                                             Mgr. Juraj Lukáč

                                                                                                       Mgr. Róbert Droppa

                                                                                                  JUDr. Ivana Stehlíková

                                                                                                    JUDr. Daniel Marcián

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Pripomienky k Reforme súdnej mapy za ZO OZJ pri Okresnom súde Malacky

Ďalší článok

Stanovisko Sudcovskej rady Krajského súdu v Nitre

Latest from Články