Prepis z júnového zasadnutia súdnej rady (20. a 21. jún 2023)

36 prečítaní

Kolegovia,

posielam ešte jeden prepis z júnového zasadnutia súdnej rady (20. a 21. jún 2023). Neprítomní boli dvaja členovia: Eva Mišíková a Svetlovská.

Išlo o podanie Správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky za rok 2022.

Na zasadnutí boli prítomné Zuzana Kyjac, vedúca Kancelárie NSS a Dagmar Haberlandová, riaditeľka odboru ekonomiky, prevádzky a správy majetku Najvyššieho správneho súdu SR:

Predseda súdnej rady na úvod oznámil, že správu nemusí oboznamovať, nakoľko ju poznáme a otvoril rozpravu, v ktorej ako prvá vystúpila Dana Jelinková Dudzíková.

Nadviazala na to, čo sa vedúcej kancelárie pýtala pred rokom, a to, či sa jej podarilo zabezpečiť verejným obstarávaním alebo iným spôsobom IT úložisko, nakoľko minulý rok bol medializovaný problém so servermi a ukladaním dát,

Zuzana Kyjac, vedúca kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR (v celom prepise budú odpovede pani Kyjac citované zo zvukového záznamu):

„Čiže prvá tá oblasť servery a nadväzujúce ostatné veci. Začalo sa obstarávanie v auguste 2022, ak si dobre spomínam. Čiže my už sme vo fáze, že máme vystavanú celkom robustnú IT infraštruktúru. Z pohľadu bezpečnosti by mala byť veľmi dobre zabezpečená. Čiže vlastne servery máme, dátové úložiská a, a kopec ďalších IT vecí. Takže toto je už splnené definitívne. Čo sú pred nami 2 také úlohy, ktoré sú pred nami teraz najbližšie by som povedala, že doslova dni až týždne, a to je ten nový web, ktorý sa spája aj s obstarávaním na vyhľadávanie rozhodnutí lebo to sú také spojité nádoby. Podľa mojich informácií vlastne piatok už išla typológia, ako má vyzerať ten web. Celé z toho takého architektonického hľadiska a malo by byť koncom júna, asi aj ty máš Dagmar, naša pani ekonomická riaditeľka, máš informácie o tom, že koncom júna by mali byť už zadania na verejné obstarávanie na web a vlastne na vyhľadávanie rozhodnutí. Musím povedať, že to je naozaj, že zložitá vec z pohľadu IT urobiť podklady na verejné obstarávania tak, aby potom vlastne sme ako som ja správne pochopila, že sú veľké problémy, keď sa zadajú nejako, že nie úplne do dôsledkov, že na zmenových požiadavkách si de facto tie firmy môžu žiadať veľa financií. Čiže naozaj to treba veľmi vyšperkovať a zároveň sme sa chceli poučiť. Aj sme mali návštevu z Najvyššieho správneho v Čechách, kde je to vyhľadávanie veľmi dobré. Ale oni sami ho nehodnotia tak. My sme mali asi pred mesiacom a pol návštevu s nimi. Dali nám aj podklady k tomu obstarávaniu. Čiže kooperujeme s nimi a upozornili nás aj náš IT na niektoré nedostatky. Čiže verím, že budeme v tomto úprimne, že lepší a verím, že do konca roka sa nám podarí. Lebo tá implementácia bude trvať dlhšie, že sa nám podarí, aby to vyhľadávanie bolo fakt, že tip top na úrovni a aj ten web vlastne. Hovorím, že to sú spojité. Čiže toto sú najbližšie obstarávania, ktoré nás veľké čakajú“.

Dana Jelinková Dudzíková skonštatovala, že od minulého roka je tam progres s tým, že nedostatky identifikované MIRI vraj odstraňovali a opýtala sa, či na NSS nie je aktuálne žiaden problém?

Zuzana Kyjac (citované zo zvukového záznamu):

„MIRI, keď bola u nás kontrola vlastne po tých mediálnych informáciách asi v nadväznosti, ale to nie je relevantné, tak kontrolovali vlastne aj obstarávania aj všetko a boli tam zistené, čo sa týka zákona veci, ktoré z pohľadu času ani nebolo možné pri novej inštitúcii. Takže nám pekne naozaj, že pre mňa je to dobré ako, ako štatutára, že mať to napísané, že čo treba splniť. My sme na to odpovedali ako ste správne povedali. Ale ešte bol jedna odpoveď, sme mali mať začiatkom mája 2022 a tam sme vlastne predkladali, že máme mať kompletnú bezpečnostnú stratégiu, čo je vlastne taká dokumentácia ku kyberbezpečnosti. Zároveň to sme aj teda reagovali. Máme ju urobenú. Určite bude aj upgrade, že a to sú už veci, ktorých nebudem začínať. Máme to v tej fáze, v akej sme to mali mať, ale určite budeme napredovať tak, ako sa ešte bude tá bezpečnosť zvyšovať na IT, tak bude sa meniť aj tá dokumentácia a potom sme vlastne zazmluvnili si aj manažéra kybernetickej bezpečnosti. Takže fungujeme. Akurát sme dávali teraz objednávku na, na služby kybernetickej bezpečnosti. Čiže toto za mňa akože ja som, vyznie to asi nie možno aj, že neuveriteľne. Ja som rada za kontroly. Lebo naozaj, že, že sme mladá inštitúcia. My vieme čo máme. To je jedna vec. Ale akože nedá sa to časom. Ale je super, keď vám niekto povie, že čo treba. Ale naozaj my sme tam ani nedostali pokutu ani nič, lebo povedali, že vlastne nezistili aj si mysleli, že určite aj s tými servermi aj pozerali to z pohľadu zmluvného a všetko a tam naozaj, že nič z toho pohľadu nebolo problematické. Čiže veci, ktoré z hľadiska času ani nebolo možné, že tá posledná odpoveď bola v máji z našej strany, že sme si splnili veci.

Dana Jelinková Dudzíková sa teda opýtala, či je všetko už v poriadku, pretože ak by nebolo, asi by sa ozvali (MIRI). kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR:

Zuzana Kyjac povedala, že určite je už všetko v poriadku, nakoľko je už koniec júna, a ak by bol problém, odozva by už určite bola.

Dana Jelinková Dudzíková sa opýtala, čo všetko obnáša účet 637004 Všeobecné služby = 159 tisíc, ktorý zahŕňa nákup kolkových cenín až po gravírovanie, stolárstvo, nákup tonerov, a nakoľko ide o najvyššiu položku v rámci tých služieb, nevedela, čo si pod tým môžeme teda predstaviť, nakoľko to nenašla nikde rozpísané.

Zuzana Kyjac:

„Vlastne v tej správe na strane 10 je, že lebo vždy sme tak ako bližšie popísali aj tam, kde bolo najvyššia suma a tak ako tu je, že teda tie všeobecné služby sme hradili z nich napríklad sťahovacie služby, služby spojené s oprávneniami užívať internetové mobily, to znamená, si treba predstaviť aspi, beg, judikáty info a epi máme zadarmo. To máme takým spôsobom, že, že sme vybavili zadarmo. Čiže tieto tri. Služby súvisiace s ochranou pred požiarmi. Ako je tu BOZP, upratovacie, čistiace práce. Čiže sa tam platia, oprav ma, ak sa mýlim. Tým pádom upratovacie, čistiace odsúdených, ktorí nám upratujú. Monitoring denných médií, spravodajský servis“.

Dana Jelinková Dudzíková sa opýtala, či ešte v roku 2022 realizovali sťahovanie?

Zuzana Kyjac: „No tam sa platilo asi to sťahovanie v roku, na začiatku roka. Lebo my sme sa začali sťahovať začiatkom januára 2022. Čiže najviac je asi myslím, že sťahovanie asi zobralo z toho. A ešte tie internetové mobily. Lebo, moduly. Lebo to aspi a beg vychádza. My sme sa snažili, ono to vychádza na minulom nejakých 25 tisíc myslím, že nejako. Čiže toto tam najviac zaberá.

Dana Jelinková Dudzíková, povedala, že vychádzala z toho, že od 1. augusta 2021 už boli presťahovaní.

Zuzana Kyjac ju opravila, že v auguste 202 boli stále na Župnom námestí, sťahovali sa v januári 2022.

Ja som sa skonštatovala, že vedúca kancelárie síce správne poznamenala, že sú mladou inštitúciou, avšak o to väčšie je potom prekvapenie, že za dva roky ich existencie už vyšlo niekoľko článkov v Denníku N, v SME, v Pluske, ktoré spochybňovali správne hospodárenie Najvyššieho správneho súdu s tým, že som zachytila, že aj pani Kyjac k medializovaným správam poskytla vyjadrenie. Opýtala som sa, či je pravdou, že sa v budove Najvyššieho správneho súdu pre sudcov zriadila pingpongová miestnosť a či je správna informácia, ktorú som mala, že sa tam dokonca nachádza golfový trenažér pre sudcov. Opýtala som sa, či je pravdou, že sa v tejto budove nachádza nejaká bytová jednotka, ktorá je využívaná napríklad konkrétne pani Kyjac. Uviedla som, že som v predpisoch zistila, že vedúca kancelárie zodpovedá za riadny chod NSS.

Zuzana Kyjac:

„O tej poslednej, že povinnosti. Oni sú v zákone o súdoch, kde je teda, že kancelária je samostatná rozpočtová kapitola, ktorá zabezpečuje všetko potrebné spojené s odborným, organizačným, personálnym, technickým a administratívnym a ekonomickým zabezpečením činnosti Najvyššieho správneho súdu s tým, že teda vedúci kancelárie je na čele. Zodpovedá sa predsedovi, ktorého menuje a odvoláva, čiže tie základné veci sú v zákone o súdoch. Toto je k tej poslednej a teda rad radom, ako som si to napísala, že či bol zriadený pingpongová miestnosť pre sudcov. Všetko, pre zamestnancov, hej. To nie je tak relevantné ale máme na 4. poschodí, kde sedia asistenti sudcov, lebo máme tak jednotlivé poschodia, že sudcovia, sudcovia, potom je pre verejnosť, zapisovateľky a na štvrtom sú teda asistenti. Je tam vzadu miestnosť, ktorá ostala voľná. Kde sme chceli, že ostane voľná pre účely, keď majú nejaké vzdelávanie jednotliví zamestnanci a sú na pracovisku. Takže ten priestor bol najprv určený tak. Potom bola stále tá miestnosť voľná, lebo tie zadné sú také ako slabšie vykurovateľné. Čiže skôr ťaháme zamestnancov odtiaľ alebo oni sa ťahajú. Čiže tá zadná miestnosť. Bol dole pingpongový stôl, ktorý mala Tatra Asset Management, čo sú naši prenajímatelia a ja som ich požiadala, aby zadarmo, či by nemohol byť akoby na prízemí budovy, kde je také, že vchod do priestorov bytov a zároveň na druhú stranu sa ide k nám a on tam bol umiestnený, že či by sme ho nemohli zadarmo, že aby sme ho presunuli hore, že keby ako niekto po pracovnej dobe, na čo boli upozornení zamestnanci, že keby chceli po pracovnej. Čiže on je zadarmo prenesený. Teraz sme vlastne zisťovali tým, že je nevyužívaný, tak pravdepodobne v najbližších dňoch, lebo išiel aj mail nedávno, že v najbližších dňoch asi poviem, že nech si akoby zoberie ten Tatra Asset Management späť. Čiže bola to bezplatná, ktorá je tam vlastne zavreté. Je to tam zavreté. Neviem, či je to vôbec zamknuté, ale je tam k dispozícii. Čiže a myslím, že sa nevyužíva. Čiže bude pravdepodobne vrátený Tatre Asset Management. Čiže nestálo nás to nič a takto som vysvetlila, že prečo ako to bolo smerované. Golfový trenažér sme nezakúpili. Ani by som s tým nedovolila zakúpiť golfový trenažér. Je v rámci tej budovy. Je priestor, kde je vlastne golfový trenažér, ale on nie je ani v našej zmluve. Neplatíme zaň prenájom. Nemáme ho. Akože máme také, že dobré vzťahy, že…“

Opýtala som sa, ako sa tam teda golfový trenažér ocitol.

Zuzana Kyjac: „Možno sme tam, že bol ak som ja zisťovala 2 alebo 3-krát. To tam celé ako zariadené bolo. Že ten golfový trenažér. Je tam taká miestnosť, priestor…

Doplnila som, či tomu dobre rozumiem, že im prenajímateľ zanechal v budove golfový trenažér?

Zuzana Kyjac: „Áno, ale my…áno, áno.

Pokračovala som, či sa týka aj pingpongových stolov

Zuzana Kyjac:

„Ale, aby sme sa chápali, že my tú budovu máme tak, že ono je to na mínus jedna a mínus dva je veľa skladových priestorov. My nemáme úplne všetky v prenájme tie skladové priestory. Že sú tam aj tam teraz je myslím, že Naturfit. Čiže oni tam majú. Čiže my nemáme všetky a toto je jeden z priestorov, ktorý nemáme na zmluve ani a mali sme možno 2, 3-krát vlastne tam bolo využívané, že myslím, že tam mali sedenie, že tam, že boli sudcovia. Ale nemáme ho oficiálne na zmluve, ani ho nemáme prenajatý. Aj som sa vyjadrila, že keď sme riešili, že či za nejaké, že by sme platili energie, tak som vlastne povedala, že nie. Nebudeme to dávať dodatkovať. To vzniklo aj nedávno taká. Čiže my ho nemáme na zmluve“.

Opýtala som sa, že keď tam teda je, či je využívaný, pani Kyjac odpovedala, že nie je (využívaný). Doplnila som, že pre mňa ako „storočnú“ sudkyňu je úplne nepredstaviteľné, že na takom mladom súde ako je NSS, vôbec také niečo ako  pingpongové stoly a golfový trenažér existuje. Poukázala som na to, že najprv povedala, že pingpongový stôl je na využívanie po práci, a preto sa mi zdalo čudné, že niekto ostáva po práci v práci, a chce hrať pingpong. Uviedla som, že sa mi zdá úplne scestné, aby toto bolo výbavou vlajkovej lode justície a nechápala som, na čo to tam majú.

Zuzana Kyjac: „Ale ja práve hovorím, že ten, my sme tu budovu…No, lebo to má Tatra Asset Management, ktorí sú vlastníci a ktorí to tam majú a ja neviem, či to niekomu akože požičiavajú, preto hovorím, my neovládame celý priestor. V úvodzovkách neovládame. Čiže tam chodia aj ľudia, ktorí majú sklady do tej, do toho vchodu. Naturfit. Ja neviem, či to využívajú oni nejakým spôsobom, že niekto tam chodí. My to nemáme na zmluve. Ale je to súčasť budovy. My sme to nezariaďovali. Oni to nezariaďovali počas nášho. Ja neviem, koľko to má rokov. Tam predtým sídlilo Aseco. Neviem či vôbec Aseco to využívalo. Či niekto proste od nášho prenajímateľa…“

Opýtala som sa teda, či to ich zamestnanci alebo sudcovia nevyužívajú a pani Kyjac odpovedala, že nie. Práve som povedala, že v rámci dobrých vzťahov. Tam boli myslím, že 3-krát. Ak sa nemýlim“. Našich prenajímateľov“.

Opýtala som sa, či si boli zahrať asistenti.

Zuzana Kyjac, povedala, že asistenti nie.

Na ďalšiu moju otázku, kto teda chodí hrávať, odpovedala Zuzana Kyjac „Ale nehrali…“

Zopakovala som, kto nehral?

Zuzana Kyjac: „No myslím, že 3-krát tam boli. Musela by som si presne, ale a ak neviem, či vôbec 3-krát“.

Na moju otázku, či si chodia zahrať aj sudcovia, odpovedala, že možno 2-krát.

Skonštatovala som, že pani vedúca najprv povedala, že pingpongové stoly sú na to, aby boli využívané po práci, potom povie, že využívané nie sú, následne, že si možno boli tri krát zahrať asistenti a dva krát sudcovia, na čo reagovala Zuzana Kyjac: „Nie práve hovorím, že neviem..A tak ja nesledujem, že kto tam ide. To nie. Naozaj, že z našich…“

Uzavrela som to tak, že môžeme od tohto upustiť a opýtala som sa, či ona zriadila v budove oddychovú miestnosť, v ktorej sa nachádzajú Tuli vaky a podobné veci, čo bolo medializované.

Zuzana Kyjac, odpovedala: Áno. Doplnila, že „v budove nie je žiadna bytová jednotka, a to možno tak úsmevne, že ja tam občas prespím, keďže mávam dosť často pankreatické záchvaty, ale prespím vo svojej kancelárii na svojom gauči. Ale to, že sa prespím hodinu dve a sa z toho pozviecham. Nie, nemám tam bytovú jednotku. Vyzerá to, že tam spávam, pretože tam bývam od rána do noci 7 dní. Je tam oddychová miestnosť nazvaná oddychová miestnosť. Kde, kde vlastne sme zabezpečili pre zamestnancov, čo bola aj požiadavka, bolo to možno už pred 2 rokmi, že som to chcela, že pre zamestnancov, že maséra, ktorého si platia oni sami. Dajú si služobné. Oni si nadrobia. Čiže my sme len zastropovali. Tam neplatí kancelária nič a nie je tam bytová jednotka. Čiže proste je priestor, kde chodí raz za 2 týždne masér, ktorého si platia zamestnanci a dajú si služobné voľno. Normálne si to, čiže máme to…“

Požiadala som o upresnenie, že teda bytová jednotka sa v budove nenachádza, iba oddychová miestnosť.

Zuzana Kyjac uviedla, že bytová jednotka sa v budove nenachádza.

Opýtala som sa na oddychovú miestnosť, či je tam na to, aby tam chodili sudcovia a zamestnanci na masáže po pracovnej dobe?

Zuzana Kyjac: „Aj“.

Pokračovala som, že som sa v médiách dočítala, že bola zakúpená sušička a práčka a vysvetlené to bolo tak, že ich potrebujú mať na súde z dôvodu, že väzni, ktorí chodia upratovať, si tam perú svoje oblečenie. Uviedla som, že nakoľko aj priestory justičného paláca upratujú väzni, informovala som sa u riaditeľa správy nášho súdu, či disponujeme práčkou a sušičkou pre našich väzňov a či ráno prídu, oblečú si iné oblečenie a keď poobede odchádzajú, sa vyzlečú a čakajú, kým sa im operie a vysuší. Vysvetlil mi to, čo som tušila, že v budove je síce práčka, avšak nepoužívaná, a nikdy sa väzňom nič nepralo s tým, že v justičnom paláca sa sušička samozrejme nenachádza. Položila som preto konkrétnu otázku, na čo bola teda práčka a sušička kúpená a na čo NSS slúžia.

Zuzana Kyjac:

„Perú sa ochranné pracovné pomôcky, ktoré musíme odsúdení. Čiže nie to, v čom prídu akože odsúdení, že oblečení v tom modrom, ale my máme vlastne sa pripravuje smernica o používaní ochranných pracovných pomôcok, kde vie presne Dagmar, lebo sa nakupovali tie ochranné pracovné pomôcky, že ktoré sú to. Čiže nie sú to, nie je to ich oblečenie, v ktorom prídu a odchádzajú. Zároveň sú to, máme mopy, aby sa nemuselo kupovať opakovane. Tak sa tam perú aj mopy aj handry. Čiže takto je to myslené. Nie, to ich oblečenie a možno tie ochranné pracovné, Dagmar vieš ty, keď sa kupovali, že aké“.

Požiadala som o konkretizáciu ochranných pracovných pomôcok, na ktoré potrebujú práčku so sušičkou.

Dagmar Haberlandová: „Rôzne plášte a bundy, ktoré teda v prípade, teda keby pracovali v nejakom prašnom prostredí alebo v niečom, tak, aby to mali na sebe“.

Nerozumela som odpovedi, tak som sa opýtala, či pre väzňov, ktorí im tam upratujú?

Dagmar Haberlandová: ÁNO.

Podotkla som, že väzňom perú bundy, v ktorých upratujú (úsmevné, za 15 rokov som v justičáku nevidela upratovať väzňa v bunde).

Dagmar Haberlandová: „Ale nielen pre väzňov, ale napríklad máme potom také pracovné pozície, ktoré tiež si vyžadujú tieto pracovné ochranné pomôcky. Napríklad sú to vodiči v archíve, keď sa pracuje a podobne. Takže…“

Opýtala som sa teda, kde majú archív?

Zuzana Kyjac: „V suterénnych priestoroch“.

Skonštatovala som, že ide o skoro novú budovu, a preto som nerozumela tvrdeniam o prašnosti, kvôli ktorej musia vodiči a väzni nosiť ochranné pomôcky a bundy (☺).

Dagmar Haberlandová: No, ale tak tam je prach.

Nadviazala som na odpoveď pani riaditeľky a opýtala som sa, že či nakúpili bundy pre tých, ktorí idú do suterénu budovy do archívu, aby sa nezaprášili.

Dagmar Haberlandová: „Taký pracovný plášť. Takisto napríklad aj vodiči pokiaľ pracujú…“

Zaujalo ma, že pre vodičov boli nakúpené plášte…

Dagmar Haberlandová, reagovala na moje prekvapenie: „Nejaká údržba tých motorových vozidiel a podobne, tak takisto využívajú tieto plášte pracovné“.

Moja poznámka, z medializovaných informácii vyplýva, že NSS zakúpilo nové luxusné motorové vozidlá, a keďže som sa sama vodič, predpokladám, že o ich údržbu sa starajú autorizované servisy a nie vodiči NSS v pracovných plášťoch.

Zuzana Kyjac, sa ponúkla poslať smernicu o ochranných pracovných pomôckach, povedala som, že ja ju nepotrebujem.

Vysvetlila: „Ako presne tie ochranné pracovné pomôcky a pre koho. Tak ako povedala, že aj pre vodičov. Sú tam naozaj, že aj sa nám tie mopy, handry perú, aby sme nemuseli. Akože naozaj je tá pračka inak využívaná. Ja keď som išla teraz predvčerom domov, tak som písala, že by ju mohli aj umyť a dať tú vodu z tej nádobky. Naozaj využívaná. Akože nemyslím to teraz akože v zlom, ale kľudne sa môže reálne človek prísť na to pozrieť a, a pozrieť čo sa tam. Zároveň sa perú, aj my sme nosievali domov, že utierky v kuchynkách, ale perú sa aj tie a možno opäť to vyznie úsmevne ale, ale tým, že perieme teda aj, aj utierky aj keď sú sa nakúpili asi 2 také biele na stoly obrusy, tak teda už sa neperú doma, že ich neberávame, ale perú sa tam a nebolo ich kde vyvešať. Tak sa riešilo, že sa kúpi sušiak. Ja som povedala, aby zas nebol problém na čo sušiak, tak som ho kúpila ja. Naozaj sa tam proste reálne akože…“

Opýtala som sa pani Kyjac, či kúpila za vlastné peniaze sušiak aj sušičku?

Odpovedala: „No sušičku nie. Len hovorím, že to bolo, že, že tie veci sú tam. Sú využívané pre účely….“

Ozrejmila som, že na každom súde sa nachádzajú obrusy aj utierky..

Zuzana Kyjac: „Ja chápem…“

Skonštatovala som, že to, čo sa nachádza vo výbave ich súdu, sa na iných súdoch nenachádza. Aj v justičnom paláci sa na sekretariáte nachádzajú utierky, ale bez práčky a sušičky.

Zuzana Kyjac sa začala smiať, a preto som podotkla, že sa mi to vôbec nezdá smiešne. Uviedla: „Ja keď toto sa riešilo, tak nebudem menovať, ale jeden zamestnanec mi hovoril, že kde pracoval predtým, že mali a to bolo na ministerstve (moja poznámka, ministerstvo nie je súd) jednom, že mali 6 práčok a že nikto sa, ale ja tým nechcem, že úprimne, naozaj keď sa kupovala tá práčka so sušičkou, tá požiadavka išla z odboru ekonomiky. Lebo u nás to fungovalo, že vlastne každý útvar si dal na začiatku minulého roka s tým, že sme tie kapitoly mohli iba ob 2 roky, si dal svoje požiadavky a tá požiadavka prišla. Bola odôvodnená. Neviem, nechcem fakt, akože stálo to 300 eur. Však to sú peniaze, ale naozaj je reálne využívaná a neviem, že, že čo viac viem akoby k tomu povedať. Reálne sa tá práčka so sušičkou fakt, že využíva a viem si dobre, viem si predstaviť, že naozaj ako hovoríte, všade a že majú to ľudia nosiť a prať doma, tak sme aj fungovali dovtedy.

Predseda súdnej rady nás upozornil, že sa opakujeme a točíme okolo toho istého. 

Opýtala som sa, i keď sa to netýkalo prejednávanej Správy, s poukazom na to, že pani Kyjac by o tom mala vedieť, nakoľko zodpovedá za riadny chod súdu, či je pravdivá medializovaná informácia s poskytnutou fotkou, že pán Dominik Fabián chodí do pol pása holý po súde a druhý asistent bosý, pretože potrebuje kontakt s prírodou. Zároveň som sa ešte opýtala, či je pravda, že nejaký asistent Najvyššieho správneho súdu má vo svojej kancelárii zajace, ktoré behajú voľne a on tie zajace tam potrebuje mať, pretože je na nich závislý? Podotkla som, že verím, že to pravda nie je, pretože napr. na všetkých súdnych budovách v BA je nápis: zákaz vstupu so psom, a predpokladám, že je to chápané tak, že zákaz sa vzťahuje na hocijaké zviera.

Zuzana Kyjac: „Áno. Lebo povedali ste, že chodí tak po súde, tak ja som si to napísala, že nechodí tak po súde. Vy, ja tým, že nefungujem na sociálnych sieťach, vôbec som ani o tých fotkách nevedela. Ak vaša otázka znie tomu, že chodí bosý, holý po súde alebo polo, nechodí. Chodí bosý. Nechodí, chodí v ponožkách. Chodíme veľa ľudí. Tam naozaj chodíme tým, že, že je tam čisto a máme koberce (zrazu žiadna prašnosť, moja poznámka). Aj ja sama často chodím iba v ponožkách po našom poschodí. Čiže to som si zapísala, že chodí bosý. Hovorí, že má rad kontakt s prírodou. Ja teda…“

Vysvetlila som pani Kyjac, že táto info bola medializovaná aj s fotkou pána Fabiána, na ktorej bol v budove súdu do pol pása holý.

Zuzana Kyjac reagovala: „Ja som sa nedočítala, že tam bol, že má rad kontakt s prírodou. Viem, že má rád prírodu. Neviem, že čo mám viac akoby k tomu povedať. Lebo nechodí holý a chodí v ponožkách. Čo mi príde, že, že nie, nemám a teraz preto hovorím, že nevnímam to, že chcem si robiť z toho. Nemáme rovnošatu danú. Vnímam, že je to jeho slobodné rozhodnutie. Naozaj, že veľa pomerne veľa ľudí u nás chodí v ponožkách. Neviem, že …

Uviedla som, že sa pýtam preto, lebo keď som to čítala, ma to šokovalo, pretože sa mi naozaj nezdá dôstojné, aby po vlajkovej lodi justície chodili ľudia bosí v ponožkách po budove, a to aj napriek tomu, že tam majú koberce. Skonštatovala som, že je to vec názoru a vidím, že podľa pani vedúcej kancelárie, je to v poriadku.

Zuzana Kyjac: „Ja hlavne si nevie predstaviť, že by som niekomu povedala, že nemôže chodiť…“

Reagovala som a skonštatovala, že dotyčná osoba by si mala uvedomiť, že pracuje na Najvyššom správnom súde a opýtala som sa, či je podľa pani Kyjac prípustné, že chodí bosý.

Zuzana Kyjac: „Môžem, že on keď príde na pojednávanie samozrejme, že príde ako každý. Slušne oblečený, normálne si dá topánky (Jupíí, do pojednávačky nechodí bosý, to mi odľahlo!). To by sa v živote. To je akože iný rozmer. Hej. Keby alebo prišiel do kontaktu s verejnosťou. On je de facto by som povedala na poschodí, kde sú asistenti. Na štvrtom. Čo tam sú asistenti. Naozaj, že nikto viac. Ja v tom naozaj, že problém nevidím a hovorím, že chodí aj viacero, čo som si všimla. Aj sudcovia u nás chodíme“.

Predseda súdnej rady (pochopiteľne) zasiahol a ukľudnil pani vedúcu, že moja otázka sa netýka predmetu rokovania. „Je to…A už o zajacoch ani nemusíte rozprávať, pretože toto nepripúšťam túto otázku ani, ani nežiadam odpoveď“.

Opýtala som sa teda pána predsedu, či jeho nezaujíma, že takúto povesť má Najvyšší správny súd, pretože mňa to zaujíma, pričom tu máme vedúcu kancelárie, ktorá by to mala vedieť a zároveň vysvetliť.

Predseda súdnej rady: „Predmetom, predmetom je správa o rozpočtových prostriedkov a nepripúšťam tú otázku“.

Petra Príbelská: (citované zo zvukového záznamu). „Ja som teraz sa prepla nejak. Áno dobre. Tak ja by som chcela sa vyjadriť, pretože ja som teda zažila aj situáciu, keď som ešte pôsobila na Krajskom súde v Trnave, že mali sme tam posilňovňu a takisto bol k dispozícii raz do týždňa masér pre tých, ktorí potrebovali. Mali sme tam cvičenia. Domnievam sa, že možno to je cesta. Prečo mi to, takéto niečo nám vadí? Ako sú súdy, na ktorých sú byty, pretože na to majú kapacity (správne, pre hostí z justície, ktorí prídu do BA, ale pani Kyjac existenciu bytovej jednotky na NSS vylúčila). Môžu tam tí sudcovia prespať alebo navštívia. To považujem len za pozitívne, pokiaľ tak tomu je. Takisto sa teším tomu, keď nejaká budova súdu má jedáleň. Na Najvyššom súde bola kedysi jedáleň, bol bufet. Ja som sa tomu tešila. Teraz nedisponujeme takýmito benefitmi častokrát. Ja uznávam, že niektoré budovy to nemajú, niektoré majú. Ale ja nevidím nič zlé na tom, pokiaľ sa nachádza niečo také v budove súdu, ak je to všetko v súlade so zákonom a môžeme hovoriť aj o tom, o tej psychohygiene potom. Akože na jednej strane tu rozprávame, akí sme preťažení a pokiaľ sudca po pracovnom čase by využil maséra, je v tom nejaký problém? Keď si to zaplatí a keď s tým nie sú nejaké navyše výdavky. Ja v tom teda osobne problém nevidím. Ale je to, každý má na to svoj názor.“

Marcela Kosová:

Povedala, že keď počúva pani Kyjac a predtým zástupkyne kancelárie Najvyššieho súdu (predchádzajúcim bodom programu bola totiž Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2022 a Prerokovanie Návrhu limitov príjmov a výdavkov rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2024-2026), tak má pocit, že sú z dvoch svetov, nakoľko sudcovia NS SR nemajú ani kde sedieť, čo je katastrofálna situácia. Uviedla, že by nebagatelizovala informáciu, naopak by dvíhala prst, že NSS má veľmi dobré vzťahy so súkromným prenajímateľom budovy, ktorý im bezodplatne, hoc aj tri krát poskytne golfový trenažér alebo pingpongový stôl, nakoľko ide súdnu inštitúciu a nepovažuje to za transparentné. Uviedla, že ak si chce od prenajímateľa niečo prenajať, tak si má za to aj zaplatiť, alebo ad hoc zaplatiť a potom využívať, pretože jej to nepríde v poriadku z pohľadu akéhokoľvek súdu, nielen Najvyššieho správneho súdu v poriadku. Zdôraznila, že povedať, že máme veľmi dobré vzťahy a asi iba trikrát tam boli sudcovia je neprípustné, pretože tam nemali byť ani raz na základe veľmi dobrých vzťahov. Nerozumela tvrdeniu pani Kyjac, že až po kúpe pračky zistila, že ide o pračku so sušičkou s tým, že to asi tiež nie je v poriadku, keď to niekoho prekvapí až po tom, ako je objednaný tovar doručený s tým, že je úplne super, ak si môže akýkoľvek súd dovoliť mať v budove miestnosť, do ktorej v pracovnom čase príde masér, keďže aj ona by takúto vymoženosť rada využila v Justičnom paláci, po tom, ako poobede dopojednáva, avšak v justičnom paláci sa nenachádza ani základné vybavenie, a nie takéto vymoženosti. Povedala, že toto asi nie je celkom otázka financií, ale je to otázka dôveryhodnosti inštitúcie s tým, že sa jej páči, keď niekto s takou ľahkosťou hovorí o svojej práci, avšak v tejto situácii úsmev alebo takú ľahkosť bytia číta ako pobavenie nad tým, že čo my tu vlastne riešime a vytýkame, veď to je všetko super. Povedala, že ona tam vidí úskalia, nakoľko ak súd disponuje pračkou a sušičkou a ako vyplýva z účtov, využíva zároveň aj čistiareň, a ešte sa tu tvrdí, že je nutné prať šoférom ochranné pomôcky, pretože opravujú služobné vozidlá, tak si nemyslí, že z pohľadu dôveryhodnosti súdu je toto v poriadku. Uviedla, že si nevie predstaviť, že vozidlá, ktoré sú k dispozícii predsedovi a podpredsedovi opravuje šofér, ktorý príde, otvorí kapotu, niečo bude opravovať, zašpiní sa, a preto potrebujú práčku a sušičku s tým, že by to určite s takou ľahkosťou neprezentovala, pretože podľa jej názoru neobstojí, ak potreba práčky a sušičky je odôvodnená potrebou prania obrusov a utierok, ochranných pomôcok a pod. v situácii, keď je nesporné, že služobné vozidlá sú v záručnej dobe, a preto musia byť nevyhnutne kontrolované, opravované výlučne v autorizovanom servise.

Dana Jelinková Dudzíková:

Povedala, že vychádza z toho, že pokiaľ sa štátne peniaze dávajú na budovu súdu, tak tá budova súdu je primárne určená na výkon pracovnej činnosti a pokiaľ je ten výkon len sčasti alebo miestnosti využívané na iné, musí to byť zazmluvnené odbormi alebo kolektívnou zmluvou. Uviedla príklad, že bola požiadaná o spoluprácu s jedným médiom a ich požiadavkou bolo, aby si spravila profesionálne fotky, pričom ju nenapadlo spraviť ich v budove súdu, v kancelárii súdu a tým vlastne využiť prostriedky toho súdu, ale si sama zaplatila iné priestory, pretože neočakáva, že bude napr. profitovať z toho, že je napr. členka súdnej rady. Povedala, že ak je tá oddychová miestnosť zazmluvnená odbormi, kolektívnou zmluvou a má každý k nej prístup, tak v zásade v tom problém nevidí, ale pokiaľ to tak nie je, tak by to tak asi malo byť ošetrené. Súhlasila s tým, že bezplatné využívanie majetku, ktoré patrí súkromnej osobe naráža na problémy potenciálneho prikrmovania a potencionálnej straty nezávislosti inštitúcie. Uviedla, že videla v zápisnici zo sudcovskej rady, že sa rozprávali aj o komplexných zdravotných prehliadkach sudcov a opýtala sa,  či Najvyšší správny súd disponuje finančnými prostriedkami alebo možnosťami, aby na požiadanie sudcu zabezpečilo komplexnú zdravotnú prehliadku, či už pre sudcov alebo nevie či aj pre zamestnancov a vysvetlila, že sa na to pýta v nadväznosti na dnešný bod programu, ktorým bol projekt duševného zdravia.

Zuzana Kyjac: „K tej spomínanej inej miestnosti v tom podzemí, kde je golfový trenažér, ktorý teda my sme dostali v tej budove. Je. Nemáme ho na zmluve. Keď tu padlo, že využívanie, aby sme boli presní. Možno som to mala povedať na úvod. Trikrát, dva alebo naozaj to by som klamala. Neviem, že tam bolo pár zamestnancov. My sme zaplatili za, za to využívanie keď tam to vykúrili energie. Čiže my sme za to zaplatili v rámci tých energií. Potom pingpongový, a to sa vie aj nájsť potom, že súkromná spoločnosť. Máme naozaj, že korektné vzťahy. Možno lepšie akože s odnožou Tatra banky. To je Tatra banka. Potom tu mám pingpongový stôl. Naozaj úprimne teraz poviem, že som nevnímala tým, že bol na prízemí, že sa premiestnil a možno naozaj, že do dnešného dňa ani raz nebol využívaný. Aj v priestore, ktorý my máme v podnájme a platíme si, ne…, nevnímala som v tom problém. Čiže sa ospravedlňujem, ak tam je. Naozaj ani raz nebol. Len sme ho preniesli zdola hore. Nevnímala som, že je tam problém z toho, že by sme ako nezaplatili a keby sa zistilo naozaj v reále, ani raz nebol využitý a hovorím, že bude aj im vrátený na ich využívanie. Preto som povedala, že práčka so sušičkou, že nie aby to vyznelo, že, že som akože sa prekvapene. Ale tých požiadaviek bolo naozaj veľa. Hoci ja si veľa veci pamätám, tak tým, že tam idú tri požiadavky. Išlo to z ekonomiky. Nevnímala som keď tie požiadavky išli, že je súčasťou tej práčky sušička. Čiže tak som to myslela. Naozaj som si na to ako keby, keď to bolo potom v tom článku, že som si zobrala späť tie papiere a videla som, že aha, že súčasťou tej práčky je sušička. Čiže takto to bolo myslené. Pri tých všetkých požiadavkách. Že to hovorím ľahko o práci. Ja 2 roky, ktoré teraz uplynuli 10. júna od môjho menovania boli najťažšie roky môjho života a verím, že už nikdy nič také úprimne nezažijem, lebo úplne zdravotne by som to nedala. Teší ma príchod do práce, keď vidím šťastných zamestnancov a keď to má odozvu a ľahkosť, ako keby ktorou to možno aj vyznieva je to, čo mi pomáha dennodenne ísť a ísť napriek tomu, že nie sú mi príjemné tie veci, ktoré sa dostávajú na povrch a ktoré ja vnímam, že sú niekedy podávané spôsobom ako ja nevnímam, že je to akoby pravdivo. Ja rešpektujem, že názor môže byť rozdielny. Ale úprimne poviem, že každý jeden krok a každá jedna kúpa bola z môjho pohľadu premyslená. Vedela som prečo. Robila som to s dobrým úmyslom. To neznamená, že záver, ktorý je, že môžeme tu polemizovať, že o tom, že ja neviem, že tá práčka nemala byť. Beriem. Prechádzalo to naozaj, že išlo to z ekonomiky. My máme požiadavky na každý jeden nákup, na každú jednu drobnosť, ktorá ide ekonomikou, verejným obstarávaním, ide cez ekonomickú riaditeľku, cezo mňa. Vnímam, že okolo seba mám ľudí, ktorí sú tiež rovnako mravne nastavení ako ja a tie kontrolky prichádzajú z rozličných strán. Možno tam, kde sme ich mali. Z vášho pohľadu…“

Predseda súdnej rady jej do prejavu vstúpil a povedal: „Neviem čo, stále, stále hovoríme to isté. Zodpovedajte na otázku pani Jelinkovej“.

Zuzana Kyjac: „Bolo to po zasadnutí Súdnej rady. Reprodukoval mi to aj pán predseda. Základ, tá požiadavka, ktorá je v zákone, že na žiadosť sudcu, my máme zabezpečiť komplexné zdravotné prehliadky. Do dnešného, vlastne dňa do tohto momentu neevidujem oficiálne žiadnu žiadosť zo strany sudcu. Keď ste sa pýtali, ako sme pripravení. Sme pripravení tak, že viem, že sa začalo pripravovať. Sú podklady na verejné obstarávanie, že by sa zazmluvnila rámcová, ale zatiaľ teda nemáme žiadnu ani jednu požiadavku zo strany sudcov. A ja vnímam, že to je vlastne len nárok sudcu a je to na žiadosť vyslovene, explicitne zo zákona. Čiže nemáme. Sme pripravení, keby to bolo. A chcem len jednou vetou na tú psychohygienu. Ja si myslím, že psychohygiena pri práci je veľmi dôležitá a počúvla som požiadavky zamestnancov na všetky tie veci, ktoré idú. Že nie je to, že som sa zobudila a toto, si to robím z rozmaru. Čiže sú to požiadavky zo strany zamestnancov. Naozaj sa snažím o vytvorenie prostredia, ktoré bude lákať, do ktorého budú ľudia radi chodiť a pracovať. A vnímam, že z veľkej časti to tak je“.

Dana Jelinková Dudzíková:

Poprosila pani Kyjac, aby to nebrala osobne, pretože tu nikto nespochybňuje ani jej nasadenie, ani nároky zamestnancov, ale ide o otázky, ktoré súvisia s čerpaním prostriedkov a s týmito vecami, a preto nikto nespochybňuje, že svoju prácu robí najlepšie ako vie a s maximálnym nasadením, avšak pri rozbehu inštitúcie je určite podstatné.

Zuzana Kyjac reagovala, že ona to tak vôbec neberie. „A preto vidíte, každý sa učíme a ja to tak vôbec nevnímam. Ako vidíte, odpovedáme aj na otázky, ktoré sa netýkajú, ako pán predseda povedal, že aj keď by som to ja na tie zajace vám…Akože som ochotná odpovedať na všetko…

Predseda súdnej rady ju stopol: „Nie, nie, nie. Zatiaľ nie“.

Zuzana Kyjac: „Ale preto hovorím, že ja som iba tým chcela povedať, že ja som tu a som ochotná a pripravená. Tá oddychová miestnosť aby to tu nezostalo nedovysvetlené“.

Predseda súdnej rady: „Pani vedúca…“

Zuzana Kyjac: „Ona je…“

Predseda súdnej rady: „Viete čo…“

Zuzana Kyjac: „Ona je prístupná každému“.

Predseda súdnej rady: „Počúvajte, počúvajte. Ja chápem, že je veľký tlak na vás, ale držme sa čerpania rozpočtových prostriedkov“.

Marcela Kosová povedala, že zdravotnú prehliadku nepovažuje za niečo, čo by sme mali riešiť, lebo je to v zákone a skôr si myslí, že na požiadanie sudcu by to mal mať zabezpečený každý súd, avšak sudcovia o tom nevedia a teraz sa dozvedeli, že môžu žiadať od svojho súdu, aby im zabezpečil všeobecnú prehliadku. Poukázala na to, že síce rozbiehajú novú inštitúciu, ale momentálne sú v oveľa väčších spodných vodách personalisti, ekonómovia, ktorým neprišiel balík spisov z jedného súdu, z jednej budovy, ale z rôznych súdov a oni by akože s nadšením a radi chodili do práce. Uviedla, že to nie je o tom, že jej niekto chce zobrať entuziazmus z vykonávanej práce. Poukázala na to, že rovnako aj na iných súdoch, keď sa kupuje každá malá vec, musí to prejsť zákonným procesom, a teda nerobí tak iba pani Kyjac, ale musí to robiť každý, či to už je riaditeľ správy súdu alebo vedúci kancelárie, ktorých máme troch. Najvyšší súd, Najvyšší správny súd a ešte Súdnej rady.

Ja som sa v súvislosti s tvrdenou potrebou psychohygieny opýtala pani Kyjac, či je pravdou, že nakúpili 56 kamier a že sú umiestnené nad dvere kancelárií jednotlivých sudcov.

 „Odpovedal“ mi predseda súdnej rady: „To stačí. Stačí pani Kyjac. Nie, nie je to pravda. Nemusíte vysvetľovať. Keď to nie je pravda, nie je to pravda.

Moja vsuvka: Keďže stále platí staré dobré, dôveruj, ale preveruj, vybrala som sa na NSS a „pravdu“ som si odfotila: Vyzerá takto:

Katarína Pramuková: Uviedla, že sudcovia Najvyššieho súdu a samozrejme aj zamestnanci kancelárie Najvyššieho súdu sa nevyhnú porovnávaniu s Najvyšším správnym súdom, s pracovnými podmienkami, s financiami. Poukázala na to, že sme dnes v bode 10 prerokovali návrh limitov príjmov a výdavkov rozpočtu kapitoly kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a preto ju mrzí, že dnes neprerokujeme aj návrh limitov príjmov a výdavkov Najvyššieho správneho súdu, aby sme to vedeli porovnať. Opýtala sa, či na tomto návrhu pracujú a či sú stotožnení ako kancelária s rozpisom limitov príjmov a výdavkov na roky 2024 až 2026, ktorý im bol určený. Vysvetlila, že svoju otázku smeruje k tomu, hlasovanie o uznesení – stanovisku súdnej rady k návrhu limitov príjmov a výdavkov rozpočtu kapitoly kancelárie Najvyššieho súdu sme preložili na nasledujúci deň, a preto sa pani Kyjac opýtala, čo by podľa nej mohlo v tom stanovisku byť, ktoré by prípadne pomohlo aj kancelárii Najvyššieho správneho súdu, aby teda v istých veciach budovy, asistentov atď. mohli ísť jednotne na rokovanie vlády?

Predseda súdnej rady reagoval: „No vstúpim, vstúpim do toho len preto, že predmetom tohto bodu nie sú limity. Čiže sa kladie otázka, ktorá ide, ale pretože ju kladie Katka Pramuková, tak z úcty k tomu, že…(vysvetlím: dr. Pramuková bola na svojom poslednom zasadnutí, nakoľko jej mandát končil ku dňu 28. 06. 2023). Nie, nie, nie, ale, ale my máme len tú správu o čerpaní rozpočtových prostriedkov. Ale, ale nebudeme rozširovať problematiku na limity, pretože od limitov ja nemôžem ju nijakým spôsobom zahrnúť do správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov za rok 2022. Ale, ale, ale ja to beriem. Len aby sme.

Katarína Pramuková: Uviedla,  že sa na to opýtala iba z dôvodu, že aj pani riaditeľka považovala za vhodné, aby v tom stanovisku zo strany Súdnej rady pre NSS išli v jednom šíku s Najvyšším správnym súdom.

Zuzana Kyjac povedala, že návrh majú spracovaný a zajtra idú na ministerstvo financií, a preto ešte nebol návrh predložený súdnej rade.

Následne bola rozprava ukončená a hlasovalo sa, všetci prítomní (15, pretože pred hlasovaním zo zasadnutia odišla Dana Jelinková Dudzíková) hlasovali za navrhované znenie uznesenia, že Správu berieme na vedomie.

Ayše Pružinec Eren

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Združenie sudcov Slovenska v medzinárodnom programe na zvýšenie dôveryhodnosti justície

Ďalší článok

Prečo nepríčetní páchatelia dlhé roky unikajú právnemu systému?

Latest from Články