Vyhlásenie ZSS k 30. výročiu vzniku SR

200 prečítaní

Združenie sudcov Slovenska

Združenie sudcov Slovenska pri príležitosti tridsiateho výročia vzniku Slovenskej republiky, ctiac si jej suverenitu, pripomína, že úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť,

právny štát a rešpektovanie ľudských práv predstavujú základné hodnoty, na ktorých je – a musí byť – jej existencia vždy založená.

Pripomenutie si týchto hodnôt, ku ktorým sa Združenie sudcov Slovenska bezvýhradne hlási a ktoré sú súčasťou nášho európskeho dedičstva a skutočným zdrojom slobody jednotlivca, politickej slobody a právneho štátu, teda princípov, ktoré tvoria základ ozajstnej demokracie, je osobitne dôležité v časoch politickej, ekonomickej a sociálnej krízy a krízy dôvery v štátne inštitúcie, ktorým aktuálne čelí aj Slovenská republika.

Združenie sudcov Slovenska – ako najväčšia stavovská organizácia sudcov na Slovensku – ale zároveň upozorňuje, že nevyhnutným predpokladom dôsledného napĺňania princípov demokratického a právneho štátu je nezávislá a zodpovedná súdna moc. Apeluje preto na všetkých zainteresovaných predstaviteľov verejnej moci, aby podnikli všetky právne a faktické kroky, ktoré povedú k obnove záruk nezávislej justície, a to v súlade s európskymi štandardmi, zhrnutými vo vzťahu k Slovenskej republike najmä v Stanovisku Predsedníctva Poradnej rady európskych sudcov z decembra 2020, Rezolúcii Európskej asociácie sudcov z 2. septembra 2021, Správach Európskej komisie o právnom štáte 2021 a 2022 a Vyhlásení Európskej asociácie sudcov zo septembra 2022.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Slovenský stánok na medzinárodnom bazáre

Ďalší článok

Recentná judikatúra Súdneho dvora v oblasti azylu, migrácie a zaistenia – právne vety