Klamala som?

330 prečítaní

                                                     Keď Vám mi­nis­ter či mi­nis­ter­ka v pria­mom te­le­víz­nom pre­no­se po­vie, že ne­ho­vo­rí­te prav­du, tre­ba spo­zor­nieť. Na­vy­še, keď to po­vie mi­nis­ter­ka spra­vod­li­vos­ti, a keď

Viac

Problémy justície

477 prečítaní

Pohľad na problémy justície Nie je jednoduché oboznámiť čitateľa, ktorý nemá vedomosť o fungovaní justičného systému a chodu súdov, pár riadkami s

Viac

Špecializácia na OS BA I a NSS

538 prečítaní

K Súdnej mape, diskusii o nej a špecializácii Falošnou interpretáciou faktov je verejnosť zahltená informáciami o tom, ako je potrebné podstatným spôsobom reformovať súdnictvo, lebo

Viac
1 8 9 10 11 12 13