Stanovisko k otvorenému listu

273 prečítaní

S t a n o v i s k o Prezídia Združenia sudcov Slovenska k Otvorenému listu sudcov Slovenskej republiky            Otvorený list sudcov zo 7.1.2021,

Viac

Veľa otáznikov v justícii

274 prečítaní

Má­me rôz­ne nas­ta­ve­nia cit­li­vos­ti gom­bí­kov, kto­ré v nás za­pnú pot­re­bu rea­go­vať a ke­dy rea­go­vať. Čo je úlo­hou sud­cov? Iba sú­diť? Ke­dy je ten správ­ny

Viac
1 15 16 17