Reforma súdnej mapy

392 prečítaní

Dňa 18.11.2020 sudcom Bratislavského kraja bol Ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky predložený návrh analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Reforma súdnej mapy“, ktorej

Viac

Klamala som?

430 prečítaní

                                                     Keď Vám mi­nis­ter či mi­nis­ter­ka v pria­mom te­le­víz­nom pre­no­se po­vie, že ne­ho­vo­rí­te prav­du, tre­ba spo­zor­nieť. Na­vy­še, keď to po­vie mi­nis­ter­ka spra­vod­li­vos­ti, a keď

Viac

Problémy justície

587 prečítaní

Pohľad na problémy justície Nie je jednoduché oboznámiť čitateľa, ktorý nemá vedomosť o fungovaní justičného systému a chodu súdov, pár riadkami s

Viac