Jána Mazáka odvolali z funkcie

30 prečítaní

zdroj:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/19412/461616#508

2 Comments

 1. Smerácka úderka splnila stranícku úlohu. Postup súčasnej vlády a vás z justície (Kosová, Pružinec Eren-ová, Jelinková Dudzíková, Šamko,…) teraz dochádza k návratu k právnemu štátu??? V panflete Agonia iustitiae niektorí z vás (+ Števík) píšete o konci právneho štátu od r. 2020. Tie roky pred tým a teraz, to je ten právny štát? Ten váš a Hranolov právny štát? Právny štát diktatúry oligarchov, Smerohlasáckych sponzorov, zlodejov, korupčníkov???
  „Spravodlivosť je vládkyňou a kráľovnou všetkých cností“ => z tej vašej cnosti grcáte každé ráno??? Podliaci a politický lokaji!!!

 2. Vyššie menovaní súdruhovia môžem sem prekopírovať svoj koment zo sudcov.sk? Ďakujem.
  Túto stránku číta hádam viac sudcov.

  Kniha sudcov 2:1
  „ Pánov anjel prišiel z Galgaly hore do Bochima a povedal: „Vyviedol som vás z Egypta a priviedol som vás do krajiny, ktorú som pod prísahou sľúbil vašim otcom. Povedal som: „Nezruším svoju zmluvu s vami naveky!“
  Súčasnosť:
  „Prišiel Hranol zo Súmračnej na Hlavné námestie a povedal: „Vyviedol som vás z masy sudcov a postavil som vás do pozícií, ktoré som vám pod prísahou sľúbil. Povedal som: „Nezruším svoju zmluvu s vami a za vašu judášsku prácu budete odmenení.“
  Seba hodnotenie? (Agonia iustitiae)
  „Ide o klasický príklad ostrakizmu, keď sa mocenské orgány súdnictva snažia vytlačiť zo sudcovskej komunity názorové nepohodlných sudcov a trestať ich bez súdneho procesu.“
  „Základnou výbavou sudcu je okrem odbornosti (? – DJ) a charakteru (?? – DJ) aj odvaha (??? – DJ). Sudcovia, ktorí síce verbálne nepodporujú aktuálne totalitné živly (súdruhovia boli vždy totalitní – DJ), ale mlčia, stávajú sa spoluvinníkmi premeny právneho štátu na totalitu“ (ta totalita bude to len socializmus – 1. stupeň blahobytu, alebo rovno komunizmus, veď súdruh Hranol už za tie roky dorástol??? – DJ). „Takýto sudca priznáva, že nemá morálny problém akceptovať súdenie podľa zákonov, ktoré môže prijať totalitne zmýšľajúca ústavná väčšina v parlamente.“
  Tak čo výkvet justície? Vaša odvaha vám padla až do gatí??? Alebo už väčšina z vás čaká na červené stranícke knižky, súdruhovia?
  Vy, ktorí charakterizujete stav od r. 2020 ako kolaps spravodlivosti, kde ste boli dovtedy? Vláda oligarchov, ovládnutie polície sponzormi Zderu, spiaci generálny prokurátor,… to bol právny štát? Tým nechcem povedať, že za roky 2020 až 2023 sa neporobili chyby. Musíme so Sokratom súhlasiť, že výpravu na more by mal viesť skúsený vetrom ošľahaný kapitán, nie náhodný občan, ale ak je kapitánom korzár…???
  Možno že postupy OČTK v rozmedzí spomenutých rokov museli byť v niektorých prípadoch con­tra le­gem. Ak zločinci riadia štát, tak je nutné brať v úvahu aj názor, že „keď roz­por me­dzi po­zi­tív­nym zá­ko­nom a spra­vod­li­vos­ťou do­siah­ne tak nez­ne­si­tel­nej mie­ry, že zá­kon ako „ne­ná­le­ži­té prá­vo“ mu­sí spra­vod­li­vos­ti us­tú­piť.“ A v súčasnosti, ak „zločinci“ formulujú zákony??? A keď predstaviteľ výkonnej moci (!!!) vyzýva na absolútne potrestanie sudcov Najvyššieho súdu (!!!), zbaviť funkcie sudcu. Pani Kosová! Čo Vy na to? V už spomínanej knihe ste sa vyjadrili: „Podľa mňa je ohrozením nezávislosti súdnej moci, keď niekto…dehonestujúcim spôsobom označí rozhodnutie konkrétneho sudcu“. Naozaj??? To bol „nejaký“ advokát, v danom prípade „bezmocný“ a žlčník Vám nepraskol, keď predseda vlády (nie advokát!!) nie len dehonestuje, ale aj prejudikuje trest ktorým by sudcovia mali byť potrestaný??? Každá vláda si musí vyberať „úradníkov“, ak chce aspoň z časti napĺňať svoj program, ak si nechce podkopávať pozície, tak na rozhodujúcich miestach nenechá predstaviteľov opozície. Ale výmena ( a osoby) na rozhodujúcich postoch v exekúcii tak ako sa udiali po posledných parlamentných voľbách boli ex lége? Trestaní ministri, „podozrivý riaditelia“, atd., atd. a tak podobne, to je OK? Zákonodarná aj výkonná moc sú volené, bohužiaľ, aj voličmi, ktorí o dôsledkoch samotných volieb nemajú ani predstavu, dajú sa ovplyvniť rečami…. A súdna moc? Pokrytecká, podliezavá, ziskuchtivá …=> čas nástupu brániacej sa demokracie?!!!

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Prehľad činnosti a úloh Stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky

Ďalší článok

O odvolaní predsedu Súdnej rady. Upokojí sa situácia po odchode Mazáka?