Pripomienky Okresného súdu Svidník

512 prečítaní

OKRESNÝ  SÚD  SVIDNÍK Sovietskych hrdinov 200/35, 089 01  Svidník Pripomienky a návrhy k reforme súdnej mapy Vo Svidníku, dňa 30. novembra 2020                                  Kolektív Okresného

Viac

Reforma súdnej mapy

497 prečítaní

Reforma súdnej mapy – pripomienky od členov  ZO OZJ pri Krajskom súde v Bratislave Dopad reformy súdnej mapy na zamestnancov zanikajúcich odvolacích

Viac

Súdna mapa inak

598 prečítaní

Cie­ľom „ma­py inak“ nie je kon­ku­ro­vať návr­hu súd­nej ma­py pred­lo­že­nej MS SR, a už vô­bec nie spo­chyb­niť kom­pe­ten­ciu mi­nis­ter­ky spra­vod­li­vos­ti navr­hnúť re­for­mu súd­nic­tva,

Viac

Stanovisko k otvorenému listu

395 prečítaní

S t a n o v i s k o Prezídia Združenia sudcov Slovenska k Otvorenému listu sudcov Slovenskej republiky            Otvorený list sudcov zo 7.1.2021,

Viac

Veľa otáznikov v justícii

411 prečítaní

Má­me rôz­ne nas­ta­ve­nia cit­li­vos­ti gom­bí­kov, kto­ré v nás za­pnú pot­re­bu rea­go­vať a ke­dy rea­go­vať. Čo je úlo­hou sud­cov? Iba sú­diť? Ke­dy je ten správ­ny

Viac
1 25 26 27