Pripomienky Okresného súdu Svidník

537 prečítaní

OKRESNÝ  SÚD  SVIDNÍK Sovietskych hrdinov 200/35, 089 01  Svidník Pripomienky a návrhy k reforme súdnej mapy Vo Svidníku, dňa 30. novembra 2020                                  Kolektív Okresného

Viac

Reforma súdnej mapy

522 prečítaní

Reforma súdnej mapy – pripomienky od členov  ZO OZJ pri Krajskom súde v Bratislave Dopad reformy súdnej mapy na zamestnancov zanikajúcich odvolacích

Viac

Súdna mapa inak

628 prečítaní

Cie­ľom „ma­py inak“ nie je kon­ku­ro­vať návr­hu súd­nej ma­py pred­lo­že­nej MS SR, a už vô­bec nie spo­chyb­niť kom­pe­ten­ciu mi­nis­ter­ky spra­vod­li­vos­ti navr­hnúť re­for­mu súd­nic­tva,

Viac